Anket Sonuçlarını Göster:

Oylayanlar
0. Bu ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor.
 • 0 0%
+ Konuyu Yanıtla
3 / 5 Sayfa İlkİlk 12345 SonSon
21 den 30´e kadar toplam 47 ileti bulundu.
 1. #21
  Kayıt Tarihi
  Feb 2006
  Nerede
  MUĞLA, marmaris, Turkey.
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Biri biliyor mu?
  imar bankası temmuz ayının başında tmsf ye devredildi.. ancak ocağın 19 unda yapıldı ilk ödeme..
  aradan gecen 7 aylık zamanda herhangi bir hak kazandık mı faiz gibi?
  bilen varsa lütfen yardım etsin...  Hukuki NET Güncel Haber

  İmar - Başvurular ve Danıştay 13. Dairenin kararı konulu yargıtay kararı ara
  İmar - Başvurular ve Danıştay 13. Dairenin kararı konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #22
  Kayıt Tarihi
  Jan 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  ben offshore'dan 30 gün içinde dönüp normal mevduat hesabı olan bir mudiyim , bu güne kadar hiç bir dava açmadım , açayım mı yoksa bekleyelim mi. 13.dairede sonuçlanmış birkaç dava var hatta sitesinde emsal dava da var buna istinaden anayasa kuralı olarak hak sahiplerine ödeme yapmaları gerekmezmi?.
  tşk

 4. #23
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.244
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı


  Esas Sayısı : 2004/4
  Karar Sayısı : 2005/25
  Karar Günü : 4.5.2005


  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu#8217;nun bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten geriye doğru bir ay içinde kıyı bankalarındaki hesaplarında bulunan mevduatı, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların yurt içi kayıtlarına muhabir banka veya diğer bankalarca karşılığı nakden ödenmeksizin aktarılan mevduat sahiplerinin, söz konusu mevduatlarının Türkiye#8217;deki muhatabı olduğu bankaya ödenip ödenmediğini takip etme zorunlulukları yoktur. Kaldı ki muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tesbit edilen hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu#8217;nca herhangi bir ödeme yapılmayacağı, bu konuda uyuşmazlık çıkması durumunda da konunun yargı organlarınca karara bağlanacağı kuşkusuzdur.

  Bu nedenlerle, mudinin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten geriye doğru bir ay içinde karşılığı ödenmeksizin aktarılan hesaplarının sigorta fonunca ödenmeyeceğinin kurala bağlanması, hukuk devletinde kuralların sonuçlarının öngörülebilir olmasını gerektiren hukuk güvenliği ilkesi ile bağdaşmaz.

  Öte yandan, Anayasa#8217;nın 10. maddesinde belirtilen yasa önünde eşitlik ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa#8217;da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.

  Kıyı bankalarındaki hesaplarından bankacılık işlemi yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların yurt içi kayıtlarına karşılığı nakden ödenmeksizin aktarılan mevduat sahipleriyle aynı bankanın diğer mevduat sahipleri arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu#8217;ndan yararlanma açısından bir fark bulunmadığından, bunlar arasında muvazaalı durumlar dışında ayırım yapılması eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur.

  Açıklanan nedenlerle dava konusu kural, Anayasa#8217;nın 2. ve 10. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

  Kural, Anayasa#8217;nın 2. ve 10. maddelerine aykırı görülerek iptal edilmiş olduğundan, ayrıca Anayasa#8217;nın 5. ve 11. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

  Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Tülay TUĞCU, Ali GÜZEL ve Fettah OTO bu görüşlere katılmamışlardır.

  VI- SONUÇ

  16.12.2003 günlü, 5021 sayılı #8220;Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun#8221;un, 1. maddesiyle 4969 sayılı Yasa#8217;nın Geçici 2. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının son paragrafının #8220;... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir ay içinde, kıyı bankalarındaki hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların yurt içi kayıtlarına, muhabir bankaca karşılığı nakden veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan banka dışındaki bir başka banka aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar ile ...#8221; bölümünün Anayasa#8217;ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Tülay TUĞCU, Ali GÜZEL ve Fettah OTO#8217;nun karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 4.5.2005 gününde karar verildi.


  5021 sayılı yasanın ilgili hükmü iptali ile birlikte şu hale gelmiştir.

  Ancak, muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilen hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca herhangi bir ödeme yapılmaz.
  Buna göre Tasarruf Mevduatı sigorta fonuna mevduat sigortası güvencesi nedeni fonun ödeme yükümlülüğü olan alacaklarınız için TMSF den talepte bulunmanız gerekmektedir.
  Aldığınız cevaba göre idari yargıda tam yargı davası açmanız gerekmektedir.

  Fon Kurulu kararlarına karşı yargı yolu
  MADDE 128.- Beşyüzbin Yeni Türk Lirasını aşan miktarlara ilişkin Fon Kurulu kararlarına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Fon Kurulu kararlarına karşı yapılan başvurular acele işlerden sayılır.
  Fon Kurulu kararlarına karşı açılacak idarî davalarda yürütmenin durdurulması talepleri için ayrıca duruşma yapılır. Bu halde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasındaki otuz günlük süre uygulanmaz. Yürütmenin durdurulması talepleri, Fonun savunması alınmadan karara bağlanamaz. İlgili taraflar yürütmenin durdurulması talebinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde savunmasını vermek zorundadır. Aksi halde savunma beklenmeksizin karar verilir.


  Sayın art TMSF nin kendiliginden ödeme yapacağını düşünmüyorum

 5. #24
  Kayıt Tarihi
  Jan 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sn Eyilik cevabınız için tşk. ederim. ancak bir sorum daha var, 5021 sayılı kanun bu hale geldiyse niçin direk olarak ticaret mahkemesinde alacak davası açmıyalım, çünkü bazı idari davalar ( idari işlem) sıfatında değerlendirilip idari mahkeme tarafından geç kaldın diye red edilmiş bknz..
  http://www.vatanim.com.tr/root.vatan...ryid=4&wid=120
  adresindeki yazıya.
  slm

 6. #25
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.244
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Eğer davanızı imar bankasına karşı açacaksınız Ticaret Mahkemelerinde açabilirsiniz. Ancak İmar bankası hakkında iflas kararı çıktığı için ancak alacak kaydı yaptırmanız gerekir

  Eğer sorumluluk atfettiğiniz imar bankası değilde TMSF ise, Fonun sorumlulugunun ticari bir sözleşmeden kaynaklanmadığı icin , yargı yolu farklıdır

 7. #26
  Kayıt Tarihi
  Jan 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sn Eyilik ,
  daha önceki cevabınızda da beltiğiniz gibi danıştay a direk açılacak bir dava için en son tarih nedir ( Anayasa mahkemesinin iptal kararını göz önünde bulundurarak ) , ayrıca acele iş den kastınız nedir yani danıştay normal süreden daha çabuk mu karar verecektir?.
  Bu vayan gazetesindeki idari mahkeme kararları benim açacabileceğim davayı da aynı yönde etkileyecekmidir?.
  cevaplarınız için şimdiden tşk.
  saygılar

 8. #27
  Kayıt Tarihi
  Jan 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sn Eyilik,
  TMSF ye açılabilecek davanın ticari olmayıp ancak idari bir dava açılabileceğini söylediniz ancak 4389 sayılı bankalar kanunu 16.madde 3 nolu fıkrasını ltf inceleyin!.
  saygılar

 9. #28
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.244
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı


  03.08.2006
  Off-Shore Ödemeleri Hakkında
  Off-Shore havalesi karşılığında T. İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde 03.06.2003 - 03.07.2003 tarihleri arasında açılan hesaplara ödemeler 2006/10727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri doğrultusunda en geç 02/09/2006 tarihine kadar yapılacaktır.
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu#8217;nun 03.07.2003 tarih ve 1085 sayılı Kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki tasarruf mevduatı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 388.271 mudiye 17 etap halinde 8.073.839.984 YTL (30.009.565 YTL gelir vergisi stopajı dahil) kaynak aktarılmıştır.
  2006/10727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı#8217;nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 03.06.2003-03.07.2003 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#8217;nde mukim İmar Bank Off-Shore Ltd#8217;den (Kıyı Bankası) gelen Off-Shore havalesi karşılığında T. İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde açılan ve 03.07.2003 tarihi itibarıyla toplam anapara tutarı 541.429.963,00 YTL olan off-shore havale kaynaklı 11.307 adet hesap sahibine ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılacaktır.
  Hak sahiplerinin, 2003/6668 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 inci maddesinde belirtilen belgelerin yanında ayrıca, kıyı bankacılığından (off shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri için ilgili vergi dairesinden vergi ilişiğinin olmadığına dair belgeyi alarak, ödemeyi yapacak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesine ibraz etmeleri gerekmektedir.
  Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

 10. #29
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.244
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">Sn Eyilik,
  TMSF ye açılabilecek davanın ticari olmayıp ancak idari bir dava açılabileceğini söylediniz ancak 4389 sayılı bankalar kanunu 16.madde 3 nolu fıkrasını ltf inceleyin!.
  saygılar

  <div align="right">Ekleyen: ART*-*03/03/2006*:* 12:04:28</div id="right">
  </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  Sayın art anlaşılan bu işi iyi biliyorsunuz. Her ne kadar bahsettiğiniz kanunun yazılmasında emeği geçen hukukçulardan biri olduğum için söz konusu maddeyi yazarken de okumama rağmen işaret etmeye çalıştığınız yeri anlayamadım.

  Bana yanlış düşündüğümü söylemek istiyorsanız bunu açık ve gerekçeli bir şekilde söylemenizde bizimde bilgilerinizden yararlanmamız için fayda var

  söz konusu hüküm 3.

  Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankada mevduat sahipleri ile diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik tedbirleri alır. Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankanın 17 nci maddede sayılan ilgililerinin mal, hak ve alacaklarına Fonun talebi üzerine mahkeme tarafından teminat şartı aranmaksızın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulabilir. Bu şekilde alınan ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları, karar tarihinden itibaren altı ay içinde dava ve icra-iflas takibine konu olmaz ise kendiliğinden ortadan kalkar. Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten itibaren bankanın alacaklıları, alacaklarını temlik edemez veya bu sonucu doğurabilecek işlemleri yapamazlar. Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister. Bu görev ve yetki münhasıran Fona aittir. Bu şekilde yapılacak iflas isteminde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 178 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

  benim görüşüm şu şekildedir. fonun mevduat üzerindeki sigorta yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebi ile açılacak davanın idari yargı davası olduğunu düşünüyorum. Mevduatı ödemeyen bankaya karşı açılacak davanın ise elbette ticaret mahkemelerinde açılması gerekecektir

 11. #30
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.244
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı


  T.C.
  DANIŞTAY
  4. DAİRE
  E. 2000/1391
  K. 2000/5052
  T. 6.12.2000
  #8226; OFF-SHORE DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI NEDENİYLE ÖDENEN FAİZLERDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILIP YAPILAMAYACAĞI ( Bankanın Yurtdışında Kurulu Şubesince Türkiye'deki Müşterilerine Ödenen )
  #8226; YURTDIŞINDA KURULU OFF-SHORE ŞUBESİNE TÜRKİYE'DEN MÜŞTERİ BULAN BANKA ( Bu Hesaplardan Ödenen Faizlerden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılamayacağı )
  #8226; GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILIP YAPILAMAYACAĞI ( Bankanın Yurtdışındaki Off-Shore Şubesine Türkiye'deki Müşterilerin Açtığı Döviz Tevdiat Hesaplarına Ödenen Faizlerden )
  #8226; KANUNLARIN MÜLKİLİĞİ ( Yurtdışında Kurulu Banka Şubesinde Açılan Off-Shore Döviz Tevdiat Hesaplarına Ödenen Faizlerden Türk Mevzuatına Göre Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılamayacağı )
  193/m.75,94
  ÖZET : İnceleme raporunda ve temyize konu mahkeme kararında, yurtdışındaki off-shore Şubesi tarafından toplanan fonların büyük bir kısmının Türkiye'de yerleşik kişilerden yurtiçi şubeler aracılığıyla toplanması ve Türkiye'ye plase edilmesi nedeniyle uluslararası bankacılık değil yerel bankacılık yaptığı, dolayısıyla ödenen faiz üzerinden tevkifat yapılması gerektiği ileri sürülmüş ise de, başka ülkede mukim bulunan, dolayısıyla kanunların mülkiliği ilkesi gereği bu ülke mevzuatına tabi tutulması gereken şubenin, off-shore bankacılık kurallarına uygun olarak bu ülke dışında bulunan Türkiye'de yerleşik kişi ve kurumlara da hizmet vermesi bu faaliyetin yerel bankacılık olduğunu göstermez. Öte yandan anılan Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinde öngörülen vergi tevkifatı sorumluluğunun Türkiye'de faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların yaptıkları ödemelere ilişkin olduğu ve mevzuatımıza göre bu bankalardan elde edilen faiz gelirleri yurtdışında elde edilen gelir niteliğinde olduğundan Türk Vergi Kanunlarına göre herhangi bir vergi tevkifatına tabi tutulmasına olanak bulunmamaktadır.

  Temyiz Eden Taraflar: 1-... Vergi Dairesi Müdürlüğü 2-... Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

  İstemin Özeti : Davacı bankanın ...'de bulunan Off-Shore Bankacılık Şubesine ait döviz tevdiat hesapları nedeniyle yapılan faiz ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı ileri sürülerek düzenlenen rapor uyarınca 1993/Kasım dönemi için ikmalen gelir ( stopaj ) vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp, kaçakçılık cezası kesilmiştir. .... Vergi Mahkemesi'nin 21.12.1999 günlü ve E: 1999/605, K: 1999/1477 sayılı kararıyla; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca tam mükellef olarak kabul edilen gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergiye tabi olduğu ve bu kazancın kaynağını döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faiz gelirinin oluşturması halinde de bu faizi ödemekle yükümlü kurumların istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği, davacı şirketin ...'de off-shore bankacılık yapmak üzere kurduğu bankanın statüsünün şube olmasının off-shore bankacılık faaliyetinde bulunulmasına yasal olarak engel oluşturmadığı, ancak faaliyetin uluslararası bankacılığın gerektirdiği usuller çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği, oysa davacı şirketin Türkiye'de yerleşik kişilerden yurtiçi şubeler aracılığıyla fon toplayıp, bu fonların çok büyük bir kısmını tekrar Türkiye'de yerleşik kişilere plase etmesi ve yine büyük bir kısmının kendisi tarafından kredi adı altında kullanılıyor olmasının tespit edilmesi karşısında yapılan bankacılık faaliyetinin uluslararası bankacılıktan ziyade yerel bankacılık olduğu, ayrıca off-shore bankacılığın avantajlarından yararlanılabilmesi için örgütlenmenin hukuki statüsünün iştirak olması, dolayısıyla ayrı bir tüzel kişiliğe haiz olması gerektiği, öte yandan ... hükümeti ile davacı şirket arasında yapılan sözleşmenin sadece tarafları bağlayıp, Türk vergi mevzuatının uygulanmasına etkisinin bulunmadığını, bu durumda, yurtiçi şubeler aracılığıyla ... şubesi adına açılan hesaplardan dolayı sağlanan faiz gelirinin Türkiye'de elde edildiği sonucuna varıldığından, ödenen faiz üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılması gerektiği gerekçesiyle gelir ( stopaj ) vergisine ilişkin davanın reddine, olayın oluş biçimi itibarıyla, davacının vergi kaçırma kastı bulunmadığından kaçakçılık cezasının kusur cezasına çevrilmesine, ikmalen ve re'sen yapılan tarhiyatlarda fon hesaplanacağına dair Yasada bir hüküm bulunmadığından fon payı ve fon payı için kesilen kaçakçılık cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü, kesilen kaçakçılık cezası ile fon payı ve cezasının yasal olduğunu, Davacı şirket ise, sözkonusu faaliyetin Türkiye'de yetkili kuruluşlardan alınan izin çerçevesinde ve ... mevzuatına uygun olarak yürütülen off-shore bankacılık olduğunu, bu nedenle Türkiye dışında kurulu bir şube olarak kanunların mülkiliği ilkesi gereği Türk Vergi Kanunlarına tabi olmadığını, yapılan tarhiyatta yasaya ve usule aykırılıklar bulunduğu gibi matrahın da yanlış hesaplandığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedirler.

  Savunmanın Özeti: Taraflar yasal dayanağı bulunmayan temyiz istemlerinin reddi gerektiğini savunmuşlardır.

  Tetkik Hakimi ...'in Düşüncesi: Davacı kurumun, 7.12.1982 günlü Bakanlar Kurulu Kararı ve ... resmi makamlarından kıyı bankacılığı yapmak üzere verilen onay ile ...'de açtığı şube aracılığıyla, Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşlara yurtiçi şubeler aracılığıyla verdiği mevduat toplama ve kredi verme hizmetlerinin, uluslararası bankacılık olarak değil, Türkiye'de yapılan bankacılık olarak kabul edilip tarhiyat yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak ... para otoritesi tarafından, ...'de ikamet edenlere hizmet verilmesine izin verilmemiş olup, ... kıyı bankacılığı mevzuatı uyarınca da buna olanak tanınmamıştır. Ayrıca OBU olarak adlandırılan off-shore bankacılık faaliyeti ... Mevzuatı gereği vergi dışı bırakılmıştır.

  Öte yandan ...'de kurulan dolayısıyla ... Yasalarının getirdiği sınırlamalara uygun olarak ...'de yerleşik olanlara bankacılık hizmeti vermeyen davacı kurum şubesinin off-shore bankacılık yaptığının kabulü gerekmektedir. Mevzuat gereği ... dışında herhangi bir ülkeye off-shore bankacılık hizmeti verilebileceğinden, bu hizmetin Türkiye'de yerleşik olanlara da verilmiş olması ve örgütlenmenin şube şeklinde olması verilen hizmet bakımın e reken şubenin, off-shore bankacılık kurallarına uygun olarak ... ülkesi dışında bulunan Türkiye'de yerleşik kişi ve kurumlara da hizmet vermesi bu faaliyetin yerel bankacılık olduğunu göstermez. Öte yandan anılan Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinde öngörülen vergi tevkifatı sorumluluğunun Türkiye'de faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların yaptıkları ödemelere ilişkin olduğu ve mevzuatımıza göre bu bankalardan elde edilen faiz gelirleri yurt dışında elde edilen gelir niteliğinde olduğundan Türk Vergi Kanunlarına göre herhangi bir vergi tevkifatına tutulmasına olanak bulunmamaktadır.

  Bu durumda, sözkonusu faaliyetin off-shore bankacılık olarak değil, yerel bankacılık olarak kabul edilerek tarhiyat yapılmasında ve bu tarhiyata karşı açılan davanın kısmen reddi yolundaki Vergi Mahkemesi kararında yasaya uyarlık görülmemiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmamaktadır.

  Açıklanan nedenlerle, davacı kurum temyiz isteminin kabulüyle ... Vergi Mahkemesi'nin 21.12.1999 günlü ve E: 1999/605, K: 1999/1477 sayılı kararının bozulmasına, Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz isteminin ise reddine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 97.500.000 lira vekalet ücretinin davalı İdareden alınıp davacı kuruma verilmesine 6.12.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

+ Konuyu Yanıtla
3 / 5 Sayfa İlkİlk 12345 SonSon

Benzer Konular :

 1. Mahkeme kararı ile polis olduktan sonra danıştay bozma kararı
  Değerli abilerim ve kardeşlerim öncelikle vereceğiniz cevaplardan dolayı hepinize teşekkür ederim.Benim durumum Arap saçına döndü desem yalan olmaz...
  Yazan: brscvkkvvt_16 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 15
  Son İleti: 30-04-2016, 15:52:11
 2. Danıştay İçtihatlarıyla İmar Hukuku [Kitap Fiyat bilgisi]
  http://images.hepsiburada.net/assets/Kitap/200/kseckin0210235.jpg ...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 08-12-2011, 13:00:06
 3. İmar Kanunu 42. maddesi hakkında 17.12.2009 tarihinden sonra Danıştay Kararı
  İmar Kanunu 42. maddesi hakkında, 17.12.2009 tarihinden sonra verilmiş Danıştay Kararlarına ihtiyacım var. Yardımcı olanlara şimdiden teşekkür...
  Yazan: Av.Zekayi Ünal Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 17-02-2010, 08:40:18
 4. İmar K. 42/1. md. İptal Kararı
  Konya 1. İdare Mahkemesinin, 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin birinci fıkrasının “... 500 000 TL.’dan 25 000 000 liraya...
  Yazan: Av.Fırat Bayındır Forum: Anayasa Mahkemesi Kararları
  Yanıt: 0
  Son İleti: 24-04-2008, 21:44:47
 5. Danıştay kararı ve İmar Bankası
  Danıştayın aldığı en son karara göre imarbankasından HAZİNE BONOSU alan mağdurlar TSM 'yani kamuya dava açamıyor (anladığım kadarıyla) peki biz...
  Yazan: alicetin42 Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 10-01-2005, 05:49:36

Bu sayfada bulunan kavramlar:

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.