kadastro mahkemesince yapılan keşiflere iştirak edecek zirai bilirkişi, ziraat teknisyeni ya da teknikeri olabilir mi? bunu engelleyen bir durum var mı? yoksa zirai bilirkişinin ziraat mühendisi olması zorunluluğu var mıdır? konuyla ilgili seçim mahkemeye mi bırakılmıştır? yoksa bunu düzenleyen mevzuat mı vardır?