+ Konuyu Yanıtla
1 den 10´e kadar toplam 10 ileti bulundu.

Konu: Kamu borçlarında zamanaşımı

Kamu borçlarında zamanaşımı Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  20
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Kamu borçlarında zamanaşımı

  Kamu borçlarında (vergi ve SSK) borçlarında zaman aşımı kaç yıldır?

  Zaman aşımı süresi dolduğunda herhangi bir icrai işlem yapılmadı ise borç tasfiye mi olmuş olur? Yardımlarınız için teşekkürler.  Hukuki NET Güncel Haber

  Kamu borçlarında zamanaşımı konulu yargıtay kararı ara
  Kamu borçlarında zamanaşımı konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Av.Bülent Ahmetoğlu Misafir

  Tanımlı

  kamu alacağı teminata ağlanmışmışsa zaman aşımı süresi işlemez.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  20
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı


  Konuyu araştırdım.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 102. ve 103. maddelerinde sorumun cevabı yazıyor.

  Ancak 103. maddenin 4.fıkrasında"Ödeme emri tebliğ edildiği taktirde zaman aşımı kesilir denmiş. Bu durumda zaman aşımının kesilmesi için ödeme emrinin borçlu tarafından alınması gerekmekte midir yoksa alacaklı amme idaresinin 5 yıllık zaman aşımı süresi dolmadan herhangi bir tarihte yazılı tebliğ hazırlayıp kayda geçmesi zaman aşımı süresini keser mi?

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2003
  Nerede
  Hatay, Türkiye.
  İletiler
  3.380
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  idarenin amme alacağı için ödeme emri düzenleyip bilinen adresine tebliğe çıkartması zamanaşımının kesilmesi için yeterlidir. Tebligatın borçlu tarafından alınması değil, tebligatın usulüne uygun yapılması önemlidir.

 6. #5
  Av.Bülent Ahmetoğlu Misafir

  Tanımlı

  Kamu alacaklarında tahsil zamanaşımı 5 yıldır.
  Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'da zamanaşımını kesen nedenler sayılmıştır(md103).
  Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu amme alacağının teminata bağlanması durumudur.Amme alacağının teminata bağlanması zaman aşımını keser.
  Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zaman aşımının yeniden işlemeye başlar.
  Teminata bağlanma hali devam ettiği sürece kamu alacağının tahsil zaman aşımına uğraması söz konusu olamaz.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  20
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı


  Sn.Av.Fırat Bayıdır, o halde zaman aşımının kesilmesi bence mümkün değildir.

  Örneğin borcun vadesinden itibaren 8 yıl geçmiş olsun. 8. yılda alacaklı amme idaresi borcu tespit ettiği anda geçmiş tarihli bir ödeme emri hazırlayıp tebliğ edilmiş ve tebligat borçlu tarafından alınmamış gibi gösterip zaman aşımını kesebilir.

  Tebligatın usulüne uygun olarak yapıldığı nasıl anlaşılacaktır. Bu gibi durumlarda tebligat amme idaresince posta yoluyla mı gönderilir yoksa amme idaresindeki bir memur tarafından elden mi tebliğ edilir? Usulüne uygun tebligat nasıl olmalıdır?

  Benzer bir durum arkadaşımın başına geldi daire satın aldığı bir müteahhitin 12 yıl öncesinden kalma SSK borçlarını faiziyle ödemesi için ödeme emri gelmiş. Borcun vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş. Daha önce de herhangi bir tebligat almamış. Borca karşı teminatta vermemiş Bu durumda ne yapması gerekiyor?

  Yardımlarınız için teşekkürler.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Oct 2003
  Nerede
  Hatay, Türkiye.
  İletiler
  3.380
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sn.Av.Fırat Bayıdır, o halde zaman aşımının kesilmesi bence mümkün değildir.

  Örneğin borcun vadesinden itibaren 8 yıl geçmiş olsun. 8. yılda alacaklı amme idaresi borcu tespit ettiği anda geçmiş tarihli bir ödeme emri hazırlayıp tebliğ edilmiş ve tebligat borçlu tarafından alınmamış gibi gösterip zaman aşımını kesebilir.
  sayın gezgin,
  herhalde bunu yazarken 102. maddeyi gözardı ettiniz.

  Madde 102 - Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvimi yılını takib eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.

  Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.


  Ana kural, 213. sayılı VUK 19. maddesinde belirtildiği üzere "vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukukî durumun tekemmülü ile doğar". Bu anlamda örneğin sizin 5. aya ait KDV beyannamesini vergi dairesine verip tahakkuk pusulası kesildiğinde vergi borcunuz doğmuştur.
  Bunun ödenme zamanı ise 6. aydır.Dolayısıyla zamanaşımı 102. madde uyarınca 01.01.2006 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.
  İdare, bu 5 yıllık süre içinde ödenmeyen KDV borcunuz için vergi dairesine bildirdiğiniz adresinize ödeme emrini tebliğe çıkarttığında zamanaşımı kesilecektir.
  Bu tebligat şöyle veya böyle bir tebliğ işlemi görecektir. Ya şahsınıza tebliğ edilecektir.Ya da bildirdiğiniz adreste sizinle birlikte yaşayan aile efradından birine tebliğ edilecektir.
  Ödeme emri tebliğ işleminden önce eğer adresinizi değiştirmiş ve bu yeni adresi vergi dairesine bildirmemiş iseniz, ödeme emri her halde bu adreste tebliğ edilecektir ve bu tebligat geçerlidir.

  103.madde zamanaşımının kesilmesini düzenlemektedir.

  Madde 103 - Aşağıdaki hallerde tahsil zamanaşımı kesilir:

  1. Ödeme,

  2. Haciz tatbikı,

  3. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat.

  4. Ödeme emri tebliği,

  5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,

  6. Yukardaki 5 sırada gösterilen muamelelerden her hangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbikı veya bunlar tarafından yapılması,

  7. İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi,

  8. Amme alacağının teminata bağlanması,

  9. kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi,

  10. İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi,

  11. (Ek bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./1. md.)(*) Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.

  Kesilmenin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Zamanaşımının bir bozma karariyle kesilmesi halinde zamanaşımı başlangıcı yeni vade gününün rasladığı; amme alacağının teminata bağlanması veya icranın kaza mercilerince durdurulması hallerinde zamanaşımı başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rasladığı; takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günüdür.


  Görüldüğüü zere ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması zamanaşımını kesmektedir. Artık idare 5 yıllık sürede bu alacağını tahsil etmek için çeşitli işlemler yapacaktır. Bu işlemler arasında örneğin haciz yapmak isteyecektir. Bu anlamda yine örneğin bankalara haciz talimatı göndermesi işlemi de yine zamanaşımını kesecektir. 103. maddenin son paragrafını dikkatlice okuyunuz.

  Tebligat işlemi, alacaklı idarenin düzenlediği ödeme emrinin PTT vasıtasıyla muhatabına tebliğini gerektirir. Zaman zaman idare kendi memurları vasıtasıyla da tebliğ işlemi yapabilmektedir. Bu anlamda resmi bir işlem olan tebligatın, sizin dediğiniz gibi tebliğe çıkartılmış ama borçlusu tarafından tebliğ alınmamış gibi göstermesi diye bir şey söz konusu olamaz.
  Bütün bunlara rağmen 7201 sayılı Tebligat Kanununa aykırı bir tebligat söz konusu ise bunu iddia ve itiraz yolları ayrıdır.ve sanırım konumuzun dışındadır.

  SSK alacaklarına gelince, SSK prim alacakları 8.12.1993 tarihinden sonra 6183 sayılı kanuna tabi kılınmıştır. Bu tarihten önce doğan SSK alacaklarında 6183 sayılı K. değil Borçlar K. 125. maddesi gereğince zamanaşımı 10 yıldır. Zamanaşımının kesilmesi ise yine Borçlar K. 133.m.
  belirtildiği üzere
  Madde 133 - Aşağıdaki hallerde müruru zaman katedilmiş (kesilmiş) olur:

  1 - Borçlu borcu ikrar ettiği, hususiyle faiz veya mahsuben bir miktar para veya rehin yahut kefil verdiği takdirde.

  2 - Alacaklı dava veya defi zımnında mahkemeye veya hakeme müracaatla veya icrai takibat yahut iflas masasına müdahale ile hakkını talep eylediği halde.


  Böylece SSK, 10 yıllık zamanaşımı içinde zamanaşımın dolmasına 1 gün kala alacağını mahkemede dava açmak suretiyle dava ederse, zamanaşımı bu davanın sonuna kadar kesilecektir. Bı nedenle de 12 yıl sonra SSK alacağını arkadaşınızdan isteyebilir.
  Ve sanırım ki burada bir yanılgınız var.
  Arkadaşınıza tebliğ edilen, muhtemelen icra dairelerinden tebliğ edilen ve arkadaşınızdan SSK alacağının talep edildiği bir ödeme emri veya SSK'nun davada elde ettiği kararın icrası için icra dairesinden tebliğ ettirdiği bir icra emridir. Eğer hal böyle ise Kurum, alacağının tahsili için alacaklı olduğu dosya üzerinde yapacağı her işlem ile zamanaşımı kesilmeye devam edecektir.


  Benzer bir durum arkadaşımın başına geldi daire satın aldığı bir müteahhitin 12 yıl öncesinden kalma SSK borçlarını faiziyle ödemesi için ödeme emri gelmiş. Borcun vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş
  Burası ise fazlasıyla karışık. Bir müteahhitten daire satın alan arkadaşınızın, müteahhidin SSK' ya olan borçlarıyla ne ilgisi var? Biraz açarsanız anlayacağız.

  Keşke sorunuzu başlangıçta daha açık sorsaydınız da bize bilmece çözdürmeseydiniz.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  20
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sn.Fırat Bayındır;
  "Zaman zaman idare kendi memurları vasıtasıyla da tebliğ işlemi yapabilmektedir. Bu anlamda resmi bir işlem olan tebligatın, sizin dediğiniz gibi tebliğe çıkartılmış ama borçlusu tarafından tebliğ alınmamış gibi göstermesi diye bir şey söz konusu olamaz." demişsiniz.

  Benim asıl belirtek istediğim hususta budur. İdarenin kendi memurlarının yaptığı tebligatın tarihini resmi olarak nereden öğrenebiliriz ki, idare tebligatı kendi içinde geçmiş tarihli olarak düzenleyip geçmişte tebliğ edilmiş gibi gösteremez mi? Oldukça kolay değil mi? Bu sorunun cevabını bekliyoruz çok önemli!!!

  Arkadaşımın durumuna gelince; 10 sene önce apartmanın tamamını yapan (apartmanın inşaası 12 sene önce tamamlanmış 12 sene önce belediye oturma raporu vermiş) müteaahhitten oturma raporu olan bir daire satın almış. Ancak Belediye oturma raporunu verirken SSK ilişkisizlik belgesi istememiş. Müteahhit de apartmanla ilgili SSK'ya prim borçlarını kapatmamış. Şu an müteaahhit ortada yok nerede olduğu da belli değil. SSK avukatları da prim alacaklarını tahsil etmek için müteahhitten daire satın alan herkesin üzerine gelmekte. Bunun benzeri olaylar başka yerlerde de çok yaşanmış. SSK alacağını alabilmek için gayrimenkullerin son sahiplerinin üzerine gidiyor. Arkadaşım ve benzer durumlarda olanlar da zaman aşımının dolması nedeni ile bu borcu ödememek niyetinde. Zaman aşımından yararlanamazlarsa çok ciddi bir rakam ödemek zorunda kalacaklar.

  İyi günler

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Apr 2010
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kamu borçlarında zamanaşımı

  Selam bu konuda bende yardım rica edeceğim.
  2004 yılına kadar limitet şirketimiz vardi 2004 de iflas ettik mahkemeye verdik ve 2005 yılının 12. Ayında mahkeme kararıyla iflasi onaylayip sirketi kapattilar. Fakat 2017 ekim ayındayız o zamandan 700 tl ssk borcu çıkmış ve şuan ssk 11.000TL istiyor. Herhangi bir tebligat gelmedi taşınmaza tedbir konmuş tapudan mesaj geldi böylelikle haberdar olduk. Bu 700 tl 12 yıl sonra borç olarak nasıl karşımıza çıkıyor çözümü nedir? Teşekkürler.
  Konu hukla tarafından (23-10-2017 Saat 20:36:51 ) de değiştirilmiştir. Sebep: Yazı ilave yapıldı

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  3.828
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kamu borçlarında zamanaşımı

  Zamanaşımını kesen veya durduran bir hal söz konusu olabilir. Bunun olup olmadığını araştırın.
  Eğer yoksa zamanaşımı defisinde bulunabilirsiniz.
  Alıntı Av.Fırat Bayındır rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster

  Madde 102 - Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvimi yılını takib eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.

  Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.


  Ana kural, 213. sayılı VUK 19. maddesinde belirtildiği üzere "vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukukî durumun tekemmülü ile doğar". Bu anlamda örneğin sizin 5. aya ait KDV beyannamesini vergi dairesine verip tahakkuk pusulası kesildiğinde vergi borcunuz doğmuştur.
  Bunun ödenme zamanı ise 6. aydır.Dolayısıyla zamanaşımı 102. madde uyarınca 01.01.2006 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.
  İdare, bu 5 yıllık süre içinde ödenmeyen KDV borcunuz için vergi dairesine bildirdiğiniz adresinize ödeme emrini tebliğe çıkarttığında zamanaşımı kesilecektir.
  Bu tebligat şöyle veya böyle bir tebliğ işlemi görecektir. Ya şahsınıza tebliğ edilecektir.Ya da bildirdiğiniz adreste sizinle birlikte yaşayan aile efradından birine tebliğ edilecektir.
  Ödeme emri tebliğ işleminden önce eğer adresinizi değiştirmiş ve bu yeni adresi vergi dairesine bildirmemiş iseniz, ödeme emri her halde bu adreste tebliğ edilecektir ve bu tebligat geçerlidir.

  103.madde zamanaşımının kesilmesini düzenlemektedir.

  Madde 103 - Aşağıdaki hallerde tahsil zamanaşımı kesilir:

  1. Ödeme,

  2. Haciz tatbikı,

  3. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat.

  4. Ödeme emri tebliği,

  5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,

  6. Yukardaki 5 sırada gösterilen muamelelerden her hangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbikı veya bunlar tarafından yapılması,

  7. İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi,

  8. Amme alacağının teminata bağlanması,

  9. kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi,

  10. İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi,

  11. (Ek bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./1. md.)(*) Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.

  Kesilmenin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Zamanaşımının bir bozma karariyle kesilmesi halinde zamanaşımı başlangıcı yeni vade gününün rasladığı; amme alacağının teminata bağlanması veya icranın kaza mercilerince durdurulması hallerinde zamanaşımı başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rasladığı; takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günüdür.


  Görüldüğüü zere ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması zamanaşımını kesmektedir. Artık idare 5 yıllık sürede bu alacağını tahsil etmek için çeşitli işlemler yapacaktır. Bu işlemler arasında örneğin haciz yapmak isteyecektir. Bu anlamda yine örneğin bankalara haciz talimatı göndermesi işlemi de yine zamanaşımını kesecektir. 103. maddenin son paragrafını dikkatlice okuyunuz.

  Tebligat işlemi, alacaklı idarenin düzenlediği ödeme emrinin PTT vasıtasıyla muhatabına tebliğini gerektirir. Zaman zaman idare kendi memurları vasıtasıyla da tebliğ işlemi yapabilmektedir. Bu anlamda resmi bir işlem olan tebligatın, sizin dediğiniz gibi tebliğe çıkartılmış ama borçlusu tarafından tebliğ alınmamış gibi göstermesi diye bir şey söz konusu olamaz.
  Bütün bunlara rağmen 7201 sayılı Tebligat Kanununa aykırı bir tebligat söz konusu ise bunu iddia ve itiraz yolları ayrıdır.ve sanırım konumuzun dışındadır.

  SSK alacaklarına gelince, SSK prim alacakları 8.12.1993 tarihinden sonra 6183 sayılı kanuna tabi kılınmıştır. Bu tarihten önce doğan SSK alacaklarında 6183 sayılı K. değil Borçlar K. 125. maddesi gereğince zamanaşımı 10 yıldır. Zamanaşımının kesilmesi ise yine Borçlar K. 133.m.
  belirtildiği üzere
  Madde 133 - Aşağıdaki hallerde müruru zaman katedilmiş (kesilmiş) olur:

  1 - Borçlu borcu ikrar ettiği, hususiyle faiz veya mahsuben bir miktar para veya rehin yahut kefil verdiği takdirde.

  2 - Alacaklı dava veya defi zımnında mahkemeye veya hakeme müracaatla veya icrai takibat yahut iflas masasına müdahale ile hakkını talep eylediği halde.


  Böylece SSK, 10 yıllık zamanaşımı içinde zamanaşımın dolmasına 1 gün kala alacağını mahkemede dava açmak suretiyle dava ederse, zamanaşımı bu davanın sonuna kadar kesilecektir. Bı nedenle de 12 yıl sonra SSK alacağını arkadaşınızdan isteyebilir.
  Ve sanırım ki burada bir yanılgınız var.
  Arkadaşınıza tebliğ edilen, muhtemelen icra dairelerinden tebliğ edilen ve arkadaşınızdan SSK alacağının talep edildiği bir ödeme emri veya SSK'nun davada elde ettiği kararın icrası için icra dairesinden tebliğ ettirdiği bir icra emridir. Eğer hal böyle ise Kurum, alacağının tahsili için alacaklı olduğu dosya üzerinde yapacağı her işlem ile zamanaşımı kesilmeye devam edecektir.

  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. kamu görevinden çıkarmada zamanaşımı karmaşası
  Merhabalar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 53. maddesinde yapılan değişikliklerden sonra şekillenen zamanaşımı konusunda yardımınıza ihtiyaç...
  Yazan: araştırma_1 Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 12-02-2018, 02:30:57
 2. Sözleşmede Esaslı Hata - Zamanaşımı - Tazminat - Kamu İhalesi
  merhabalar.. bir okul inşaatı için ihale açılıyor ve bir şirket ihaleyi alıyor.. hazırlanan şartnamenin ekinde bulunan maliyet tablosundaki bazı...
  Yazan: tellibag Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 14-12-2010, 23:19:56
 3. Kamu alacağı davasında zamanaşımı
  hakkımda kamu tarafından alacak davası açıldı. bu davanın sonuçlanması için gerekli bir zamanaşımı süresi var mı? teşekkürler
  Yazan: fatih1999 Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 24-10-2008, 12:25:13
 4. Kamu görevlisine hakaret suçunda zamanaşımı süresi ne zaman dolar
  765 sayılı TCK nın 266/1,266/2 ve266/3.maddelerine göre açılan davanın zaman aşımı süresi ne zaman dolar.Suç tarihi 2003 haziran.Yasada belirtilen...
  Yazan: arkın Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 05-05-2008, 01:29:19
 5. Kamu davasında zamanaşımı
  kamu davasında zaman aşımı olayın olduğu tarihte mi başlar yoksa olayın duyulduğu tarihi takip eden ve şikayette bulunulduğu zamandan mı başlar bu...
  Yazan: aras37 Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 29-10-2006, 12:55:36

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kamu alacaklarında zamanaşımı

kamu alacaklarında zaman aşımı

http:www.hukuki.netshowthread.php5248-Kamu-borclarinda-zamanasimi

amme alacaklarında zamanaşımı

kamu alacağında zamanaşımı

kamu alacaklarında zaman asımı

kamu alacaklarında zamanaşımı süresi

kamu borçlarında zaman aşımı

kamu alacakları zamanaşımı

devlet alacaklarında zamanaşımı süresi

devlete olan borçlarda zaman aşımı

devlet alacaklarında zamanaşımı

kamu borcu zaman aşımı

kamu alacağı zamanaşımı

amme alacağı zamanaşımı

kamu borcunda zamanaşımı

amme alacakları zamanaşımı

kamu alacagi zamanasimi

Amme alacaklarinda zaman asimi

hastane alacaklarında zamanaşımıamme alacaklarında zamanaşımı süresidevlet alacakları zaman aşımıkamu borçlarındahastane borcu zamanaşımıdevlete ait zamanasimi
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.