Merhabalar,

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 53. maddesinde yapılan değişikliklerden sonra şekillenen zamanaşımı konusunda yardımınıza ihtiyaç duyuyorum.

53/C olarak eklenen ifade şöyle. 'Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından altı yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.'


'üniversite öğretim mesleğinden çıkarma' cezasının zamanaşımı süresi ile 'kamu görevinden çıkarma' cezasının zamanaşımı süresi aynı mıdır? Aslında sormak istediğim, kamu görevinden çıkarma cezasının, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasından farklı bir disiplin cezası olarak kabul edilip edilmediği.


Teşekkürler.