+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12
11 den 13´e kadar toplam 13 ileti bulundu.

Konu: Vicdani ret ve sığınma hakkı hakkında

Vicdani ret ve sığınma hakkı hakkında Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Feb 2018
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Vicdani ret ve sığınma hakkı hakkında

  Alıntı Orkunmehmet rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Merhaba  Benim askerlik için yoklamam gelecek senenin Şubat ayında olacak ve şuan herhangi bir yerde öğrenci olmadığımdan dolayı tecil ettirme durumumda bulunmuyor.Sanırsam 2 sene keyfi tercih ettirme hakkı var ancak Türkiye'nin siyasi ve askeri durumunu göze aldığım zaman tecil ettirmemeyi yeğliyorum.

  Ben askere gitmek istemiyorum.Bunun için kısacası sebepleri sayarsak
  -Hiyerarşik ve statüsel yapılandırması olan sistemlere karşıyım
  -Düşman olsa bile insan öldürmeyi ahlaki açıdan yanlış bulmak.
  -Güncel sorunlardan dolayı ülkenin silahlı birliğinde bulunmayı ideolojik ve dini açıdan yanlış buluyorum.Bu arada ateistim.


  Türkiye'de vicdani ret eylemini gerçekleştirmenin zor olduğunun farkındayım ancak bu tehlikeli ortamda canımın durumunu da göz önünde bulundurmak zorundayım.Son zamanlarda artan terör olayları ve malesef ki şehit sayıları ortada.Ayrıca doğu vilayetleri daha tehlikeli olduğu için askerler doğu bölgelerine daha fazla yollanıyorlar.Buna ek olarak konsoloslukların ardı ardına tehdit bölgeleri için açıklama yapması ve ülkemize gelecek turist sayısında da hızla bir azalma görülmektedir.  Açıkçası vicdani ret kararımı Milli Savunma Bakanlığı'na dilekçe ile açıklamayı düşünüyorum.Vicdani ret açıklayan kişiler ''Askerlikten soğutma'' maddesi gereği hapis cezası alabilmektedirler.Bunun gibi vicdani retçilere yönelik başka kanun maddeleri bulunuyor mu ?

  Ben bu durumun üzerine Norveç'e sığınma hakkı talep etmek istiyorum , bu talebimin gerçekleşme ihtimali daha doğrusu kabul görme ihtimali nedir ? Nasıl bir yol izlemeliyim ? Sığınma hakkı talep ederken ne tür belgeler kanıt olarak gösterilebilir?

  Bilindiği üzere Askerlik Kanununun 1. Maddesi düzenlemesine göre “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, … askerlik yapmağa mecburdur.”
  Ancak söz konusu yasa maddesi hem Anayasa’ya ve hem de Türkiye Cumhuriyetinin imzalamış bulunduğu uluslararası sözleşmelerle çatışma halindedir. Zira din ve vicdan özgürlüğü; kişilerin dini ve ya vicdani nedenlerle öldürücü güç kullanma ve savaşmayı öğrenmeyi içeren askerlik yükümlülüğünü reddetme hakkını da içermektedir.
  Ben bir vicdani retçiyim. Vicdani nedenlerle askerlik yapmayı reddediyorum. Bu nedenle zorunlu askerlikten muaf tutulmayı talep ediyorum. Aşağıda yer alan hukuksal gerekçeler kabul gördüğü takdirde vicdani reddime ilişkin bilgi ve belgeleri ilgili kuruma sunacağım.
  T.C Anayasasının 2. Maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti… insan haklarına saygılı … demokratik … bir hukuk Devletidir.”
  T.C Anayasasının 24. Maddesine göre;
  “ (1) Herkes din ve inanç hürriyetine sahiptir. Bu hak, tek başına veya topluca, alenen veya özel olarak ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama ve bunları değiştirebilme hürriyetini de içerir.
  (2) Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç, düşünce ve kanaatlerinden ve bunları değiştirmekten dolayı kınanamaz, suçlanamaz ve farklı bir muameleye tâbi tutulamaz.”
  T.C Anayasasının 25. Maddesine göre
  “ (1) Herkes düşünce, vicdan ve kanaat hürriyetine sahiptir.
  (2) Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce, vicdan ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.”
  Anayasanın 90. Maddesi gereğince
  “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. … Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

  Türkiye Cumhuriyetinin imzalamış olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. Maddesine göre;
  “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.”
  Aynı şekilde BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 18. Maddesine göre de;
  “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma özgürlüğü ile tek başına veya başkalarıyla birlikte toplu bir biçimde, aleni veya özel olarak, dinini veya inancını ibadet, uygulama, öğretim şeklinde açığa vurma özgürlüğünü de içerir. Hiç kimse, kendi tercihi olan bir dini kabul etme veya inanca sahip olma özgürlüğünü zayıflatacak bir zorlamaya tabi tutulamaz”
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
  AİHM 7 Temmuz 2011 tarihinde, Bayatyan v. Ermenistan kararında vicdani retçi olan başvuranın hapis cezasına mahkûm edilmesini AİHS’nin 9. Maddesinde yer alan din ve vicdan özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetmiştir. Kararda;
  “Orduda hizmet etme yükümlülüğüyle kişinin vicdanı veya içtenlikle ve gerçekten sahip olduğu dini veya diğer inançları arasındaki ciddi ve üstesinden gelinemez bir çelişkiyle gerekçelendirildiğinde askeri hizmeti reddetmek 9. Maddenin teminatlarından yararlanmak için yeterli derecede inandırıcı, ciddi, tutarlı ve önemli bir kanaat ya da inanç oluşturmaktadır”
  denilerek vicdani ret hakkının sözleşmenin koruması altında olduğuna hükmedilmiştir.
  Bu kararla birlikte AİHM, dini veya vicdani sebeplerle zorunlu askerliği reddetmenin sözleşmenin 9. Maddesi kapsamında olduğuna hükmetmiştir. Bu karardan sonra da AİHM, Türkiye aleyhine Feti DEMİRTAŞ, Halil SAVDA, Mehmet TARHAN ve Yunus ERÇEP’in gerçekleştirdiği başvurularda Türkiye’yi sözleşmenin 9, 3 ve 6. Maddelerini ihlal etmekten mahkûm etmiştir.
  AİHM Savda v. Türkiye kararında, aşağıdaki görüşü kabul etmiştir:
  “Mahkeme, devlet’in, bireylerin haklarını korumakla yükümlü bir mekanizma sunan düzenlemelerden oluşan bir ortam sağlama zorunluluğunu vurgulamaktadır. Vicdani retçi statüsü tesis etmek amacına yönelik talepleri inceleyen bir usulün olmaması durumunda, askeri hizmeti yerine getirme yükümlülüğü, kişinin vicdanı ile ciddi ve dayanılmaz bir çelişkiye neden olmaktadır. Dolayısıyla, kamu otoritelerinin başvuranın talep ettiği üzere vicdani retçi statüsüne sahip olup olmadığını öğrenebileceği etkin ve erişilebilir bir usul temin etmek ile ilgili pozitif yükümlülükleri bulunmaktadır”
  AİHM Erçep v. Türkiye kararında şu tespitlerde bulunmuştur:
  “AİHM, Türkiye’de yürürlükte olan zorunlu askeri hizmet sisteminin vicdani retçiler için ağır sonuçlara yol açan bir görevi vatandaşlarına yüklediği kanaatine varmaktadır. Mevcut sistem, kişilerin vicdani sebeplerle hiçbir şekilde askerlik görevinden muaf tutulmasına izin vermemekte ve başvuran gibi askerlik görevini ifa etmeyi reddeden kişiler hakkında ağır cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Bundan dolayı davadaki müdahale, yalnızca başvuranın maruz kaldığı birçok mahkûmiyetler ile oluşmamış, aynı zamanda alternatif kamu hizmeti olmadığı için meydana gelmiştir.”
  “AİHM, bu tür bir sistemin genel anlamda toplum çıkarları ile vicdani retçi arasında adil bir denge kurmadığı kanaatine varmaktadır. Bu nedenle, başvuranın vicdan ve inancının gereksinimlerini dikkate almak adına hiçbir tedbirin öngörülmediğini gözlemleyen AİHM, verilen cezaların demokratik bir toplumda gerekli olduğunun kabul edilemeyeceğine hükmetmektedir”
  AİHM Tarhan v. Türkiye kararında şu tespitlere yer vermiştir.
  “AİHM zorunlu askerlik hizmetine hiçbir alternatif hizmet önermeyen ve başvuranın vicdani ret hakkından yararlanıp yararlanamayacağını saptayacak etkili ve erişilebilir bir usul öngörmeyen bir sistemin, toplumun bütününün çıkarları ve vicdani retçilerin çıkarları arasında adil denge sağlamış bir sistem olarak adlandırılamayacağını gözlemlemektedir. Buradan yetkili makamların Sözleşmenin 9. Maddesi gereği zorunluluklarını yerine getirmedikleri sonucu çıkmaktadır”

  KONU İLE İLGİLİ ULUSÜSTÜ DİĞER BELGELER
  Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
  Vicdani ret hakkından AKPM tarafından ilk defa 1967 yılında 337 sayılı Karar’ında (1967) söz edilmiştir ve burada aşağıdaki temel ilkeler belirlenmiştir:
  “1. Askeri hizmetle yükümlü ve vicdani sebeplerden ya da dini, etik, ahlaki, insani, felsefi veya benzeri sebeplerden gelen güçlü inançları sebebiyle silahlı hizmeti yerine getirmeyi reddeden kimselerin bu hizmeti yerine getirmeyi yükümlülüğünden muaf tutulma yönünde kişisel bir haktan yararlanmalıdır.
  2. Bu hakkın mantıksal olarak hukuk devletlerinde yaşayan bireylerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesinde garanti alınan temel haklarından türediği kabul edilmelidir.”
  AKPM bu Karar’a dayanarak Bakanlar Komitesi’nin üye devletleri ulusal mevzuatlarını temel ilkelere mümkün olduğunca uyumlu hale getirmeye davet etmesi için çağrıda bulunan 478 sayılı Tavsiye kararını almıştır. AKPM bu temel ilkeleri 816 sayılı (1977) ve 1518 sayılı (2001) Tavsiye kararlarında da tekrar etmiş ve geliştirmiştir. Sözü geçen ikinci tavsiye kararında, vicdani reddin, Sözleşme’de kutsanan “düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün temel bir görünüşü” olduğu belirtilmiştir. Sadece beş üye devletin bu hakkı henüz tanımadığına işaret etmiş ve Bakanlar Komitesi’nin bu ülkeleri hakkı tanımaya davet etmesini tavsiye etmiştir.
  2006 yılında AKPM, üye devletleri diğerlerinin yanında, mevzuatlarına her zaman vicdani retçi olarak kaydedilme hakkını ve profesyonel askerlerin de bu statüye kavuşabilme hakkını getirmeye çağıran, silahlı kuvvetler mensuplarının insan haklarıyla ilişkili 1742 sayılı (2006) Tavsiye kararını almıştır.

  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
  1987 yılında Bakanlar Komitesi, üye devletlerin vicdani ret hakkını tanımalarını tavsiye eden ve henüz bunu yapmamış olan hükûmetleri ulusal mevzuatlarını aşağıdaki temel ilkeyle uyumlu hâle getirmeye davet ettiği R(87)8 sayılı Tavsiye Kararını almıştır:
  “Askeri hizmetle yükümlü, zorlayıcı vicdani sebeplerden ötürü silah kullanımına katılmayı reddeden herkes bu hizmeti yerine getirmekten muaf tutulma hakkına sahip olacaktır…[ve]alternatif hizmeti yerine getirmekle yükümlü tutulabilir…”

  Bakanlar Komitesi 2010 yılında, üye devletlerin, silahlı kuvvetler mensuplarının düşünce, vicdan ve din özgürlüklerine getirilen sınırlamaların Sözleşme’nin m.9/2 hükmüne uygun olmasını, askere çağırılan kimselerin vicdani retçi statüsüne kavuşma hakkının bulunmasını ve sivil nitelikli alternatif hizmetin onlara teklif edilmesini sağlamasını tavsiye eden CM/Rec(2010)4 sayılı Tavsiye kararını almıştır. Bu Tavsiye Kararı’nın Açıklama Notu’nda özel olarak:
  “Vicdani ret hakkının Sözleşme’nin 9. Maddesi kapsamında olduğu henüz Mahkeme tanınmamıştır. Ne var ki, uluslararası alanlardaki güncel eğilim, bu hakkı vicdan ve din özgürlüğünün bir parçası ve takımı olarak kabul etmektir.” diye belirtilmektedir.

  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu
  İnsan Hakları Komisyonu 1987/46 sayılı Karar’ında devletleri vicdani ret hakkını tanımaya ve bu hakkı kullanan kimseleri hapis cezasına çarptırmamaya davet etmiştir. Bunu takip eden 1989/59 sayılı kararında Komisyon, bir adım daha ileri gitmiş ve vicdani ret hakkını, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesi ve Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin (MSHİUS) 18. maddesinde tanınan düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün meşru bir kullanımı olarak tanımıştır. Bu konudaki daha sonraki Kararlar -1993/84, 1995/83 ve 1998/77 sayılı kararlar- var olan ilkeleri doğrulamış ve genişletmiştir.
  Komisyon sonradan, devletleri kanunlarını ve uygulamaları bu kararlar ışığında gözden geçirmeye defaatle çağırmıştır. 2004/35 sayılı Karar’da devletlerin askerlik görevini yerine getirmeyi vicdani ret temelinde reddedenler için af ve hakların iadesini sağlamayı düşünmelerini desteklemiştir.

  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi (BMİHK)
  - BMİHK’nın, 7 Kasım 1991 tarihli J.P. / Kanada kararında “[MSHİUS] m. 18, askeri eylemleri ve harcamaları vicdani olarak reddetmek de dâhil, görüşlere ve inançlara sahip olma, bunları ifade etme hakkını kuşkusuz [koruduğu]” bir görüş olarak kabul ve ifade edilmiştir. (446/1991 sayılı Bildiri, B.M. belgesi CCPR/C/43/D/446/1991, 7 Kasım 1991).

  - BMİHK 1993’te 18. madde hakkında, diğerlerinin yanında maddenin aşağıdaki şekilde yorumunu içeren 22 sayılı Genel Görüş’ü kabul etmiştir:

  “11. …Sözleşme vicdani ret hakkından açıkça söz etmemektedir, ancak öldürücü kuvvet kullanma yükümlülüğü vicdan özgürlüğüyle ve kişinin dinini ya da inancını ifade edebilme hakkıyla ciddi şekilde çelişebileceğinden Komite bu hakkın 18. maddeden türeyebileceğine inanmaktadır…”

  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

  - 1990 yılında AGİT de vicdani ret sorusunu ele almıştır. İnsani Boyut Konferansı’na katılan devletler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun vicdani ret hakkını tanıdığına işaret etmiş ve hukuk sistemlerine alternatif hizmetin çeşitli biçimlerini getirmek üzerine düşünmeye anlaşmışlardır. AGİT 2004’te, içerisinde bu konuda denetleyici uluslararası bir standart bulunmadığı halde, çoğu demokratik ülkedeki açık eğilimin askeri hizmete dini veya ahlaki, ciddi itirazları olanların alternatif (askeri olmayan) hizmet yerine getirmelerine izin vermek olduğunu gözlemlediği Din ya da İnançla İlgili Mevzuatı Gözden Geçirme Kılavuzu’nu hazırlamıştır.

  Görüldüğü üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, usulünce imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler gereği vatandaşlarına vicdani ret hakkını tanımak zorundadır. Yani dini, ahlaki, politik ve benzeri vicdani gerekçelerle askerlik hizmetini yerine getirmek istemeyen vatandaşları askerlikten muaf tutma yükümlülüğü söz konusudur. Bu yükümlülüğü bütün kamu kurumları ve kuruluşları gözetmek zorundadır. Bu konuda TBMM tarafından bir yasal düzenleme yapılmamış olması, kamusal makamların bu yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Zira Anayasanın 90. maddesi gereği, Askerlik Kanunu’nun herkese zorunlu askerliği öngören hükmü ile AİHS 9. Maddesi, MSHS 18. Maddesi arasındaki çatışmada temel hak ve hürriyetlere ilişkin olan ulusüstü sözleşmeye üstünlük tanınacaktır ve yasa maddesi görmezden gelinerek uluslararası sözleşme hükümlerine göre işlem yapılacaktır.  Teşekkür ederim.
  bu arkadaşın söylediklerinin yanındayım ve aynı şeyleri düşünüyorum.

  - - - Updated - - -

  Alıntı Engin Ünalmış rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Ben hala hangi noktada bulunduğumu size izah edemedim.

  Bir kişi çıkar sizin gibi tüm bir sistem ve toplum için bu düşüncelerini söylerse desteklerim, doğruda bulurum.Ancak sadece kendi için bunu talep eder diğerleri gitsin derse buna en hafif tabirle uyanıklık yapma derim.Gene bu ülkenin erkekleri neden borçlu doğuyor derlerse önde bayrağı ben taşırım ama bir kişi çıkıp gene altını çiziyorum yapmaya yaparım da süper vicdanım el vermiyor vicdana ne denebilir ki derse bırak bu işleri derim.

  Bu forumdaki sayısız kişi ben dahil hukukçu değil hukuk sever.Ancak her insanın başlangıç seviyesinde hukuk ve tıp bilgisi olması gerektiğini her zaman savunmuşumdur.Biz burada forumla beraber kendimizi geliştiriyoruz.Karşı tarafa kızdığımı nereden çıkardınız bilmiyorum, ben sadece kanun maddelerini bu şekilde kopyala yapıştırlarla sündürerek bir yere varılmayacağını yazmış bulunuyorum.Benim kızmam bir tarafa da sanırım henüz öğrenci olmanız ve askerlik yapmamış olmanız sizi bu konuda yanlı yapmış durumda.Onu da anlayışla karşılıyorum yapmayana zor, hele son gelişmelerle bir çok kişi için yapılası bir şey değil.Umarım şimdi olmasa da bir 10 sene sonra zorunlu askerlik kalkmış, profesyonel orduya tamamen geçmiş oluruz.
  Hukukçu değilseniz ne diye insanlara hukuki konularda yol göstermeye çalışıyorsunuz ? Ben sizi az çok anladım ama şuradaki muhabbeti görmeyip,google aramalarından sonra sizi hukukçu sanıp,sizin yaptığınız yanlış yorum sayesinde büyük bi sıkıntıya girecek birine nasıl cevap vermeyi düşünüyorsunuz ?

  - - - Updated - - -

  Alıntı asklegal rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Hangi edebi formatta cevaplarsanız cevaplayın, bunun savunulacak hiç bir yanı yoktur. Ancak, sizin eğiliminiz o istikametteki bir fikre tutunmak ise, zaten bu işin de bir sonu yoktur. Siz konuşursunuz, biz konuşuruz ve bu böyle sonsuza kadar uzar gider. Şu iki sorunun yanıtını verebiliyorsanız, boynumu eğer kenara çekilirim:

  1- Vergi vb. ödemelerle Devletin tüm aslı unsurları ve millet güvenliği sağlanabilir mi?
  2- Askerliğin yapılmayabileceği ve bunun gayet doğal olduğu hususunda tüm toplum mutabık kalır ve kimse askere gitmez ise, Devlet ve Ulusal Egemenlik korunabilir mi?

  NOT: Bunu yanıtlasanız dahi, benim bir başka yanıtım olmayacak. Zira, maksadım bir polemik zinciri doğurmak değil.
  Kusura bakmayın ama siz böyle düşünüyorsunuz diye başkalarıda böyle düşünmek zorunda değil.Zira demokratik bi ülkede yaşıyoruz,demokrasi nöbetleri tutuyoruz,vs vs  Hukuki NET Güncel Haber

  Vicdani ret ve sığınma hakkı hakkında konulu yargıtay kararı ara
  Vicdani ret ve sığınma hakkı hakkında konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  May 2008
  İletiler
  4.261
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Vicdani ret ve sığınma hakkı hakkında

  'Hukukçu değilseniz ne diye insanlara hukuki konularda yardımcı olmaya çalışıyorsunuz' yazmış ya

  Burası forum, bunu dediğiniz an paylaşım yapanların çok büyük kısmının hukuk sever olduğu düşünülürse siteyi kapatıp gidin demiş oluyorsunuz, ama buranın amacını, ne olduğunu bilmeyince, burasını sadece avukatların ücretsiz hukuk danışmanlığı yaptığı bir yer sanınca, böyle enterasan yakaşımlar olabiliyor.

  Buradaki yazılar hukuki salt bilgi değildir, profesyonel hukuki desteğin yerini tutma iddiasını da taşımaz, insanlar özgürce ağırlıklı olarak hukuki görüş, bilgi ve tecrübelerini buradan paylaşır.

  Keşke üye olurken kabul ediyorum diye işaretleyip atladığınız sayfada yazanları önce bi okusaydınız.Burada kimseye sen yazabilirsin sen yazamazsın deme lüksümüz yok.Kim olursa olsun burdan saygı çerçevesinde bilgisini düşüncesini paylaşabilir.İyi forumlar.

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  19.834
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Vicdani ret ve sığınma hakkı hakkında

  [QUOTE=rock4ever7;618963
  Kusura bakmayın ama siz böyle düşünüyorsunuz diye başkalarıda böyle düşünmek zorunda değil.Zira demokratik bi ülkede yaşıyoruz,demokrasi nöbetleri tutuyoruz,vs vs[/QUOTE]

  Evet, işin özü burada,
  siz böyle düşünüyorsunuz diye başkaları da öyle düşünmek zorunda değil.

+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12

Benzer Konular :

 1. Sığınma evine tebligat gelirmi?
  1 yaşında ki oğlum ve ben imam nikahlı eşimden şiddet gördüğüm için başka bir şehire kaçtık. 6284 sayılı kanun kapsamında şimdi yaşadığımız şehrin...
  Yazan: amele Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 16-03-2018, 21:55:39
 2. Sığınma Hakkı
  Başka bir ülkeye siyasi sığınma hakkı talebinde bulunmak için ne gibi işlemler gerekmektedir?Hangi belgelerle nereye başvurulmalıdır?teşekkürler.
  Yazan: lalatunk Forum: Vatandaşlık Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 20-11-2009, 18:42:24
 3. ABD ve politik sığınma
  ABD politik sığınmayı kabul ediyormu,ve hangi şartları öne sürüyor acaba?
  Yazan: yağanuğur Forum: Milletlerarası Özel Hukuk
  Yanıt: 1
  Son İleti: 24-06-2008, 11:46:36

Bu sayfada bulunan kavramlar:

Vicdani ret siginma

vicdani red iltica talebi

vicdani red siginma

vicdani ret forum

vicdani ret ile iltica

vicdani ret ve iltica

Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.