+ Konuyu Yanıtla
1 den 8´e kadar toplam 8 ileti bulundu.

Konu: Nüfus cüzdanlarındaki "dini" bölümü

Nüfus cüzdanlarındaki "dini" bölümü Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  İletiler
  16
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Nüfus cüzdanlarındaki "dini" bölümü

  Araştırmama rağmen önceki başlıklarda bulamadım ve bu konuyu değerli avukat ve hukuksever üyelerle konuşmak istedim.

  Elbette medyada zamanında çok yazıldı,çizildi. Ama ben hala ikna olmuş değilim.

  Bildiğiniz gibi nüfus kütüklerinde ve nüfus cüzdanlarında "Dini" bölümü bulunuyor ve bu bölümü doldurmak yeni yasalarla birlikte zorunlu

  Fakat anayasamızda, "hiç kimse dini görüş ve kanaatlerini açıklamak zorunda değildir" maddesi bulunuyor.

  Hatta bu madde, olağanüstü hal ilan edildiğinde bile geçerli.

  Bunlara rağmen, ben hala neden dinimi belirtmek zorundayım ?


  Sonsuz teşekkürler.  Hukuki NET Güncel Haber

  Nüfus cüzdanlarındaki "dini" bölümü konulu yargıtay kararı ara
  Nüfus cüzdanlarındaki "dini" bölümü konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Mar 2007
  İletiler
  329
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Nüfus cüzdanlarındaki "dini" bölümü

  Evet din kısmı kanunda geçiyorsa açılacak davada kanunun anayasaya aykırılığı iddia edilebilir ve anayasa mahkemesince de bu hüküm büyük ihtimalle iptal edilir.Yasa dışındaki düzenlemelerde bulunuyor ise nüfus cüzdanı düzenlemesine ait hükümler ilgili bakanlığa din kısmının kaldırılması talebiyle başvurduktan sonra başvurunun reddinden itibaren 60 gün içinde Danıştayda düzenleyici işlemin(yönetmelik,tüzük,genelge vs.)ve kendi nüfus cüzdanızdaki kısmın iptali için dava açabilirsiniz.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Apr 2008
  Nerede
  Eskisehir
  İletiler
  40
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Nüfus cüzdanlarındaki "dini" bölümü

  Ben de nüfus cüzdanındaki bu kısmın doldurulması artık zorunlu değil diye biliyordum. Konuyu biraz araştırdım şuna rastladım:

  5490 Sayılı NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
  ...
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Kayıt Düzeltmeleri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Nüfus Kaydının Düzeltilmesine İlişkin Esaslar
  Kayıt düzeltilmesi

  MADDE 35- (1) Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.

  (2) Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir.
  Konu M.Burak Aydın tarafından (20-09-2009 Saat 15:58:31 ) de değiştirilmiştir. Sebep: cümle düşüklüğü.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Mar 2007
  İletiler
  329
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Nüfus cüzdanlarındaki "dini" bölümü

  Alıntı M.Burak Aydın rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Ben de nüfus cüzdanındaki bu kısmın doldurulması artık zorunlu değil diye biliyordum. Konuyu biraz araştırdım şuna rastladım:

  5490 Sayılı NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU
  ...
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Kayıt Düzeltmeleri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Nüfus Kaydının Düzeltilmesine İlişkin Esaslar
  Kayıt düzeltilmesi

  MADDE 35- (1) Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.

  (2) Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir.
  Sorun doldurulup doldurulmamasında değil,sorun öyle bir kısmın olmasında,her ne kadar devlet din ayrımı yapamayacak olsa da fiilen bu yapılıyor orayı boş bırakması müslüman olmadığı anlamına geldiği gibi dinsiz veya başka bir dine inandığı anlamına da gelir bu da inancın açıklanmaya zorlanılmasıdır.Kişinin dini devleti neden bu kadar ilgilendiriyor onu da anlamıyorum sonuçta din bir inanç meselesidir ve kişi dinini istediği an değişebilir.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Feb 2009
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Nüfus cüzdanlarındaki "dini" bölümü

  Bu konuyla alakalı olduğunu düşündüğüm bir karar da şöyle;

  Nüfus kağıtlarında "din" hanesinin yer alması, bireyin din veya inancını açıklamaya zorlanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin bir kararının konusunu oluşturmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin kararına konu olan olaya göre, davacı nüfus kağıdındaki "din" hanesine "Bahailik" yazılmasını talep etmiş, bu talep Nüfus Müdürlüğünce reddedilmiştir. Davacının bu ret kararma karşı İdare Mahkemesine yaptığı başvuru da reddedilmiş ve dava temyiz incelemesi için Danıştay'a intikal i etmiştir. Danıştay 10. Dairesi 14.10.1994 tarih ve 1992/3226 E. sayılı kararında, 1587 sayılı Nüfus Kanunu'nun 43. maddesindeki "...dinini..." sözcüğünün Anayasanın 2. ve 24. maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile söz konusu kuralın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

  Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre; "...zorlama "dinî inanç ve kanaatlerin açıklanması” ile ilgilidir. "Dinî inanç ve kanaat" kavramını, sadece demografik bir bilgi olarak ya da kişilik bilgisi olarak aile kütüğüne yazılacak "dinî bilgisi" ile sınırlandırmak olanaklı değildir.
  "Dinî inanç ve kanaat" kavramı bir kişinin suya da bu dinden ya da inançtan olmasını kapsayan dar bir kavram olmayıp, din ve inanç yönünden pek çok hususu bünyesinde barındıran geniş bir kavramdır.

  Anayasa'nın 24. maddesinde yasaklanan, kişinin dininin öğrenilmesi değil, dinî inanç ve kanaatlerinin zorla açıklattırılmasıdır. Ayrıca kişi, dinî inançlarından ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacak ve suçlanamayacaktır. Bu iki husus birbirini tamamlamaktadır.Nüfus Yasası'nın 43. maddesinin, Yasa 'nın tümüyle birlikte incelendiğinde, Anayasa 'nın 24. maddesinde ifadesini bulan dinî inanç ve kanaatlerin zorla açıklanmaması ve dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kişinin kınanmaması ve suçlanmaması ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıklıkla anlaşılmaktadır.
  Burada dinî inanç ve kanaatler yönünden herhangi bir zorlama olmadığı gibi, bir kınama ve suçlama da söz konusu değildir.... Sonuç olarak, söz konusu 43. madde zorlayıcı nitelikte hiçbir hüküm içermemektedir. Nüfusa kaydolunurken kişinin, Anayasa'nın öngördüğü anlamda dinî inanç ve kanaatlerinin değil, sadece kişinin özgün durumu yönünden kamu yararı, kamu düzeni ve sosyal gereksinimlerle ilgili olarak göz önünde bulundurulmak üzere dinînin ne olduğunun açıklanması söz konusu olmaktadır ki, bu kuralın da zorlayıcı bir niteliği ve zorlama ile bir ilişkisi bulunmamaktadır."

  Anayasa Mahkemesi'nin 21.06.1995 tarih ve 1995/17 E., 1995/16 K. Sayılı Karan, RG.14.10.1995, S.22433.


  Not: 1587 sayılı Nüfus Kanunu 29/04/2006 tarih ve 26153 S.R.G. de yayımlanan, 25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı kanunun 71. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yeni yasanın 35. maddesinde bu konuyla ilgili özgürlükçü bir iafde yer alsa da , bu uygulamada sorun çıkmayacağı anlamına gelmez tabi.
  Konu Kemal Cömert tarafından (08-12-2009 Saat 23:49:36 ) de değiştirilmiştir.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jan 2007
  İletiler
  137
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Nüfus cüzdanlarındaki "dini" bölümü

  Bu ülkede maalesef devlet kontrolünde imam hatip okulları var,ki bu okullar sağcısı, solcusu gelmiş geçmiş tüm iktidarlar hatta cunta yönetimlerince bile desteklenmiştir...
  maalesef onbinlerce, yüzbinlerce din görevlisi var,
  maalesef sırtını Anayasaya dayamış "Diyanet işleri başkanlığı" denen resmi bir kurum var,
  maalesef "müftülük" denen resmi kurumlar var,
  maalesef 1500 lira maaş almasına rağmen "Mihraba çıktığımda kredi kartı borcumu düşünüyorum" diye eylem yapan imamlarımız var,

  Her işimize burnunu sokan Avrupa, veya A.İ.M neden bu konuda sessiz kalıyor anlam veremiyorum... Acaba Türkler özüne dönerler diyemi korkuyorlar?

  Ben,benim ödediğim vergilerle dini fantezilerini tatmin edenlere ve din üzerinden geçimini sağlayanlara hakkımı helal etmiyorum...
  Konu murtiiiiy tarafından (09-12-2009 Saat 00:23:23 ) de değiştirilmiştir. Sebep: Eksik cümle..

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Mar 2007
  İletiler
  329
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Nüfus cüzdanlarındaki "dini" bölümü

  AİHM: ‘Din’ hanesi insan hakları ihlaliGÜVEN ÖZALP Brüksel

  güncellenme zamanı 3.2.2010
  Sinan Işık


  Haberi tek sayfada gösterHabere yorum yazArkadaşına gönderSitene ekleSayfayı yazdırRSSCepten okuBize Ulaşın
  haberi paylaşFacebookGoogleYahooMixxDiggStumbleUponDel.ic io.usredditTwitterMyspacefriend feedAzbuz
  Blog yaz, haberi yorumla!Türkiye'nin
  ufkunu açıyoruz!
  Her vatandaş gazeteci,
  her konuda bir görüş...
  Web sitesi olan herkes
  SizdenSize'de buluşuyor!
  HABERİN ETİKETLERİ
  din ajan AİHM Muğla Alevi İzmir İslam Avrupa Ankara Kürtçe Yatağan Türkiye Diyanet laiklik sözleşme Müslüman yargıtay Diyarbakır Kazım Genç ayrımcılık İnsan Hakları Avrupa Birliği Emirali Şimşek Türk vatandaşı insan hakları ihlali İnsan Hakları Mahkemesi Diyanet İşleri Başkanlığı
  Sen de etiket ekle!

  gönderMahkeme, kimlik kartlarında “din” ibaresinin yer almasını insan hakları ihlali olarak değerlendirirken, Kürt kökenli isimlerde “q, x, w” gibi harflerin kullanılmamasını ihlal olarak görmedi. AİHM’nin kararları bundan sonraki benzer nitelikli davalar için örnek oluşturacak

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tartışmalı iki konuda Türkiye aleyhine açılan davalarda kararını açıkladı. Mahkeme, kimlik kartlarında “din” ibaresinin yer almasını insan hakları ihlali olarak değerlendirirken, Kürt kökenli isimlerde “q, x, w” gibi harflerin kullanılmamasını ihlal olarak görmedi. AİHM’nin bu iki konuda aldığı kararlar bundan sonraki benzer nitelikli davalar için örnek oluşturacak.
  Davalardan ilki, kimlik kartında yer alan din hanesine “İslam” yerine “Alevi” ibaresini koydurmak isteyen Sinan Işık adlı bir vatandaş tarafından açıldı. Bu talebi resmi makamlar tarafından reddedilen Işık, konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin görüş istediği Diyanet İşleri Başkanlığı, “Aleviliğin bir din değil mezhep” olduğunu belirtti. Mahkeme de Diyanet’in görüşüne dayanarak Işık’ın başvurusunu reddetti. Yargıtay’dan da aynı sonuç çıkınca 2005’te AİHM’ye başvuran Işık, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına alan 9., adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. ve ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesini ihlal ettiğini savundu.

  Kimlikten kalkacak
  Konuya genel bir perspektiften yaklaşan AİHM, kimlik kartlarında “din” hanesinin bulunmasının başlı başına insan hakları ihlali olduğuna ve devletin bu konuda tarafsız olması gerektiğine hükmetti.
  AİHS’nin 9. maddesinin ihlal edildiğini belirten AİHM’nin kararı, halen uygulamada olan “istenmesi halinde din hanesinin boş bırakılması” uygulamasının da insan hakları açısından yetersiz olduğu anlamına geliyor.
  Karara itiraz etme hakkına sahip olan Türkiye’nin üç ay içinde itiraz etmemesi durumunda karar kesinleşecek ve Türkiye ilgili uygulamayı değiştirmezse kimliğinde din hanesinin yer almasını istemeyenler için AİHM yolu açılacak.

  Aihmnin kararı son derece yerinde.Bazı arkadaşlar bunun, kimsesi olmayan bir kişinin ölünce hangi din kurallarına göre gömüleceğinin saptanması açısından gerekli olduğunu söylüyorlar ama bunu nüfus cüzdanında belirtmeden belli bir merciye bildirim usulüne bağlı tutarak da sağlayabilirsin.Bazı arkadaşlar da ben İslam yazısını kimliğimde görmek isterim diyor.Orda yazmasıyla müslüman olmuyorsun ya da orda yazmamasıyla müslümanlığını kaybetmiyorsun neden birşeyleri ispatlama çabasındasın.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Daire tapusundaki Niteliğin "Tarla" ile "Arsa" olması arasındaki fark nedir?
  Daire tapusundaki Ana Gayrimenkulün Niteliğinin "Tarla" ile "Arsa" olması arasındaki fark nedir? Bağımsız Bölümde ise dairenin niteliği mesken,...
  Yazan: Songull Forum: Gayrimenkul Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 05-11-2016, 21:31:42
 2. Nüfus Cüzdanındaki "Kayıtlı Olduğu" yeri kısmını değiştirtmek
  Öncelikle merhaba. Şuanda 17 yaşındayım ve ben 5 Yaşında iken annen ve Babam ayrıldı, ablamla benim velayetim anneme verildi. Babamda şuan...
  Yazan: aefe46 Forum: Kişiler Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 12-02-2015, 18:54:48
 3. Dilekçede "makam" a "arz" yerine "rica" etmek
  Bir makama gerçek kişi tarafından verilen dilekçenin sonu "arz ederim" yerine makama saygı ve güven duyulmadığından dolayı kasıtlı olarak "rica...
  Yazan: k_karakas34 Forum: Mevzuata İlişkin Soru ve Talepler
  Yanıt: 5
  Son İleti: 31-01-2014, 00:46:21
 4. Dini bir değeri ifade eden bir "Marka" nın hükümsüz ilan edilmesi talebi ile dava açılabilir mi?
  Hukukçu arkadaşlarımın affına sığınarak (diyorum çünkü hukukçu değilim, kullandığım kavramlar hukuk dili olmayabilir.) bir sorum var; Dini bir...
  Yazan: emredulkan Forum: Fikri/Sınai Haklar
  Yanıt: 1
  Son İleti: 15-07-2008, 10:57:45
 5. Nüfus cüzdanlarındaki Dini hanesi
  Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte yeni bir tartışma gündeme geldi. Nüfus cüzdanlarındaki "Dini" hanesi tamamen kaldırılsın...
  Yazan: Av.Dilek Kuzulu Yüksel Forum: Güncel - Siyaset - Tarih - Tartışma
  Yanıt: 0
  Son İleti: 15-07-2006, 16:29:08

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.