+ Konuyu Yanıtla
1 den 9´e kadar toplam 9 ileti bulundu.

Konu: Naylon Fatura Cezası

Naylon Fatura Cezası Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jan 2005
  Nerede
  istanbul, Türkiye.
  İletiler
  8
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Naylon Fatura Cezası

  Bir limited şirket bilinçli bir şekilde dışarıdan naylon fatura girişi yapmaktadır.
  Hammaddeye dayalı bu naylon fatura girdileri ile büyük KDV kazancı elde etmektedir. Şimdi merak ettiğim şey şu; bu limited şirket ortakları suç meydana çıktığı andan itibaren sorumluluk sınırlarını ve ceza hesaplamasını öğrenmek istiyorum. Yani diyelim ki 1 trilyonluk bir naylon faturanın ne kadar para cezası olabilir ve hapisliği var mıdır?  Hukuki NET Güncel Haber

  Naylon Fatura Cezası konulu yargıtay kararı ara
  Naylon Fatura Cezası konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2003
  Nerede
  Hatay, Türkiye.
  İletiler
  3.380
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Madde 359 - (Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/14 md.) (*) (**)

  a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

  1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

  2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizliyenler (Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve ibraz edilmemesi gizleme demektir.) veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar (Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir.),

  Hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur.

  Hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, hapis cezasının her bir günü için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için (...)(***) yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık bürüt tutarının yarısı esas alınır ve hükmolıunan bu para cezası ertelenmez.

  b) Vergi Kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

  1) Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerine yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgelleri kullananlar ( sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.),

  2) Belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basanlar ile sahte olarak basanlar veya bu belgeleri kullananlar,

  Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur.

  371’inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanamaz.

  Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344’üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

  Madde 333 - Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerden tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir.

  Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğu hakkındaki bu kanunun 10 uncu Maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanır.

  (Değişik fıkra: 22/07/1998 - 4369/81 md.) (*) Bu Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359, 360 ıncı Maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.

  Madde 10 - Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatlar gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.

  (Değişik fıkra: 03/12/1988 - 3505/2 md.)Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır.

  Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.

  Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.


  ceteris paribus

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jan 2005
  Nerede
  istanbul, Türkiye.
  İletiler
  8
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sayın Bayındır,
  Hapis cezasını ve paraya çevrilmesini anladım fakat,
  344. maddedeki vergi ziyai ceza hesaplamasını merak ediyorum.Bu şirket son iki yılda hep aynı firmadan olmak üzere 1 trilyonun üzerinde naylon fatura girişi yapmış bu da 150 milyardan fazla KDV demek.

  3505/2 de kastedilen doğacak vergi ya da para cezası şirketin ortakları yada imza yetkilisi tarafından eğer şirket varlıkları yetmezse şirket dışı varlıklarından mı alınır demek? Bu şirkette en büyük hissedar (%95) aynı zamanda tek imza yetkilisi ve şirket müdürü gözüküyor.

  Yakın ilgilerinize teşekkürler..


 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jan 2005
  Nerede
  istanbul, Türkiye.
  İletiler
  8
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Son sorumla ilgili bir cevap alamadım.
  Bu konu ile ilgili cevap alabileceğim bir arkadaş olursa sevinirim.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.244
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı
  Madde 10 - Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatlar gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde <span id='hl' style='background-color: #FFFF00'> bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.</span id='hl'>

  (Değişik fıkra: 03/12/1988 - 3505/2 md.)Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar,

  <span id='hl' style='background-color: #FFFF00'>kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır. </span id='hl'> Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.

  Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.

  KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

  MÜKERRER MADDE 35 - (Ek: 4108 - 25.5.1995) Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şâhsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

  Bu Madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessilleri hakkında da uygulanır.

  Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanunî temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.

  Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu Madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.  Sorunuza gelince ;
  Alıntı:3505/2 de kastedilen doğacak vergi ya da para cezası şirketin ortakları yada imza yetkilisi tarafından eğer şirket varlıkları yetmezse şirket dışı varlıklarından mı alınır demek? Bu şirkette en büyük hissedar (%95) aynı zamanda tek imza yetkilisi ve şirket müdürü gözüküyor.
  ilgili mevzuata göre altını önemli çizdiğimiz gibi keza daha önceki sorularınıza da verdiğimiz cevaplarda da belirttiğimiz gibi sermaye şirketlerinin borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu sınırlandırılmıştır. Bu sınır koymayı taahhüt ettiği sermaye tutarıdır. Sermaye koyma borcunu yerine getirdi ise sermaye şirketlerinin borçlarından dolayı ortaklara rucu edilemez.

  Vergi yasaları yukarıda altını çizdiğimiz gibi vergi ve ssk borçları için vergi mükellefi olan sermaye şirketlerinden vergi ve ssk alacaklarını alamazlar ise şirket ortaklarını değil ama kanuni temsilcileri sorumlu tutan bir düzenleme getirmiştir.

  Buna göre siz şirketin temsilcisi iseniz sorumlu müdür veya yönetim kurulu uyesi iseniz şirketin vergi borçlarından doğal olarak vergi kaçagından da sorumlu olursunuz. Yasa koyucu vergi konusunda gerekeni yapmayan şirketi ve onun yöneticisini sorumlu tutmak istemiştir. Siz de bu şirkette yönetim kurulu üyesi veya sorumlu müdür iseniz. Söz konusu amme alacağından sorumlusunuzdur. Yasa şirket ortaklarından bahsetmemektedir. Kanuni temsilcilerden bahsetmektedir. Ceza konusu ise vergi cezasını doğuran olayı gerçekleştiren temsilciler şirketle beraber sorumlu olmalılar diye düşünüyorum
  Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır...

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: NAYLON FATURA CEZASI

  Sayın Avukatlar,

  Şu anda araştırılma süreci ilgili makamlarca devam eden vergi kaçağı ihbarım bulunmakta. Kısa ve net olarak örneğin 20.000.000 YTL'lik yani 20 trilyonluk kesilmiş naylon faturanın ihbar eden kişiye ödenecek ihbar ikramiyesi tutarı nedir? Araştırmalarım kaçırılan verginin çarpı 3 katı üzerinden %10'u şeklinde. Bunun da 3/1'i hemen kalan 3/2'si de cezanın devlet tarafından tahsil edilmesinden sonra.

  Ayrıca Yargıtay bazı durumlarda kanun maddesinde belirtildiği şekilde 3/1'lik kısmı ödemeyip de ihbar ikramiyesinin tamamını tahsilattan sonra yapabiliyormuş.

  Konu ile ilgili bilgilerinizi rica edebilri miyim lütfen?

  Saygılar

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  Nerede
  antalya
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: NAYLON FATURA CEZASI

  Re: Naylon fatura kulanımıyla suclanama

  --------------------------------------------------------------------------------

  Merhaba , Sayın Avukatlar ve bilgi sahipleri , sizlerden ricam bana bu konuda bilgi vermeniz.Benim kardeşim kısa süre çalıştığı bir şirketin naylon fatura kestiğini öğrendikten sonra işten ayrıldı ve eline topladığı bilgilerle bir dosya Maliye Bakanlığına,bir dosyada bulunduğu ilin vergi denetmenleri başkanlığına ihbarda bulundu.Bu ihbardan ihbar ikramiyesi talep etti.Çalıştığı süredede şirketin hiçbir firmaya mal vermediğini ve devamlı yüzde 6 larda vs. fatura kestiğine şahit olmuş.Hatta birkeresinde kardeşime müşteri bulduğunda kendisinede pay vereceği gafletinde bulunmuş.Akabinde 6 ay sonra yetkili şef denetmen beni ve kardeşimi yanına çağırarak bilgi verdi.Araştırma sonuçlarında bu malum şirketin şimdilik 26 milyon ytl naylon fatura kestikleri ortaya çıktı.Benim sizlerden öğrenmek istediğim,vergi kanununda incelidiğim kadarıyla,kesilen naylon faturanın 3 katı fazla ceza üzerine eklenerek bunun yüzde 10 unun 3 te 1 i peşin,diğer 3 te 2 side tahsil edildiğinde verilecek deniliyor.Ama vergi denetmeni fazla bir para almazsınız diyor ve Danıştay bunu yüzde ikisini veriyor ve bunuda tahsil edince verir diyor.Evet saygı değer hukukçular vergi yasasında başka yazıp danıştayda da bu değişiyorsa neden insanları kandırıyorlar anlamadım.Biz neye inanacağız.Sizce kardeşim ne kadar ikramiye alır.Yardım ve bilgilendirmenizden dolayı şimdiden Teşekkür eder , çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  701
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Naylon Fatura Cezası

  naylon fatura kaçakçılık suçunu içerir ve kullanım şekline göre üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanır.(naylon fatura işini bilerek yaptığını farzediyoruz sorunuza göre) ayrıyetten ziyaı uğratılan verginin 3 katı vergi ziyaı cezası kesilir.özel usulsuzluk cezası kesilir şu anki üst sınır 40000 ytl sanırım.tabiki bu olaylara şirket ortakları maruz kalacaklardır.yalnız olaydan haberi olmayan bir ortak varsa o ceza davasının muhattabı olmayacaktır.ayrıca şirket sözleşmesinde bir müdür tayini varsada durum değişir.bu son iki şeyinde olmadığını farzederek açıklama yaptım

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Dec 2012
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Naylon Fatura Cezası

  Tayfun bey ben çalışmakta olduğum şirketin naylon fatura kaçırdığını gördüm. Bunu ihbar etmek istiyorum ve bunda aracı olan kişide ceza alırmı

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Naylon fatura suçlari
  Türk Vergi Hukukunda NAYLON FATURA SUÇLARI - Aydın CENGİZ, Ömer KILIÇ - Mart 2017 - 1. Bası - Yeni - 978-605-9263-875 Bu kitap Adalet Yayıncılık...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 24-03-2017, 01:10:11
 2. Naylon fatura
  Merhaba, 2 ortaklı ufak ölçekli limited firmamızda gelir/giderlerimizin muhasebede sağlıklı yansımadığını görüyorum. Ortağımın naylon fatura...
  Yazan: shina Forum: Vergi Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 19-06-2014, 14:07:02
 3. Naylon Fatura
  Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Benim başıma gelen bir durumu hakkında bilgi almak istiyorum. 2007 yılında bir abim bana bir ltd şirketi açmak...
  Yazan: kaxno Forum: Vergi Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 13-03-2013, 00:10:21
 4. Naylon fatura düzenleme
  pasif durumda bulunan, uzun süredir gayrifaal bir limited şirketin bilgilerini kullanarak fatura düzenleyip bunları satanlarla ilgili ne yapmalı? Bu...
  Yazan: nmkkml Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 05-12-2009, 23:46:07
 5. Naylon Fatura
  Benim 2.5 yıl çalıştığım bir şirkette ön muhasebe elemanı olarak işe başladım.. Askerden yeni gelmiştim. Muhasebe hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bana...
  Yazan: kumsal_yk Forum: Vergi Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 03-09-2007, 18:59:44

Bu sayfada bulunan kavramlar:

naylon fatura ihbar

naylon fatura kesmenin cezası

naylon faturadan ceza alanlar

fatura satmanın cezası

naylon fatura ihbarı

sirket uzerinden fatura kesen optikçiler nereye sikayet edebilirimsahte fatura cezasi kac yllsahte fatura kesen nasil sikayet edilirmaliye bakanlığı naylon fatura ihbarhttp:www.hukuki.netshowthread.php3564-Naylon-Fatura-Cezasisahta fatura ihbarınaylon fatura ihbarina odul ne kadarsahte fatura ihbar ödülünaylon fatura yi nasil sikayet ederin cezasi nefatura kesmeyen şirketi ceza alirminaylon fatura para cezasınaylon fatura ihbar edene ödülşirkete giren naylon fatura ceAsısahte faturadan hapise giren tutuklumunaylon fatura kesilmiş cezası bizesahte fatura kesenlern ihbRina odul varminaylon fatura kesmenin cezası 2015limited şirketlerde naylon fatura sorumluluğuvergi ihbar ödülü naylon faturanaylon fatura kesenleri maliye bildirenler
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.