+ Konuyu Yanıtla
1 / 9 Sayfa 123456789 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 86 ileti bulundu.

Konu: ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar)

ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar) Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  3.492
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar)

  Aile içi istismar bir suç bunu hepimiz biliyoruz ama aile hukuku anlamında da istismara uğrayan çocuğun devletin koruması altına alınması içinde yeterli bir neden. Bu nedenle konuyu buraya açtım. Önce ensest nedir bunu anlamalı ve daha sonra yapılması gerekenleri tartışalım. Aile hukuku forumlarında sadece boşanmaya çalışanlar ve de boşanmak isteyen eşine cocugunu ve mali olanaklarını kaptırmak istemeyenler sorular sormuş şu ana kadar.

  Peki ya akrabalarının istismarına uğrayan çocuklar ve gençler ne yapacak. Biraz onlara ve belki de etrafınızda görüp şahit olduğunuz bu olumsuz durumun mağduru olan çocuklara neler yapabiliriz.

  Bakalım ilgi olacakmı.
  İlk konu başlıyor ensest nedir? Yarın ise bu durumda hukuken yapılması gerekenler ve ihbar mukellefiyetimizi tartışalım..  Hukuki NET Güncel Haber

  ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar) konulu yargıtay kararı ara
  ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar) konulu hukuk haber
  Sadece ben. Kalbimi duyuyor ve insanları tanıyorum. Gördüklerimden hiçbiri gibi yaratılmamışım; yaşayanlardan hiçbiri gibi yaratılmış olmadığıma inanmak cüretini gösteriyorum. Öteki insanlardan daha iyi değilsem bile, hiç olmazsa başkayım. J.J.Rousseau

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  3.492
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar)

  Yazan DERYA KURTAY

  Kelimenin Latince aslı incestus olup sıfat olarak pis, kirlenmiş, temiz olmayan anlamına gelmektedir. Ayrıca tanrılar karşısında da ahlaksız, uygunsuz, iffetsiz, suçlu karşılığında da kullanılmaktadır. İsim olarak da kirlilik, iffetsizlik, uygunsuzluk demektir. Dilimizde karşılığı olmayan bu kelime Arapça’da fücurla karşılanmaktadır. Osmanlı – Türkçe sözlüğünde fücur; günah, zina olarak karşılık bulmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise; günahın her çeşidi olarak ifade edilmektedir.[1] Bu gün bu terim toplumumuzda “evlenmeleri, ahlakça ve hukukça, dince yasaklanmış (nikah düşmeyen) yakın akraba olan kadın ile erkeğin cinsel ilişkide bulunmaları” anlamında kullanılmaktadır.

  [1] ÖZÖN, M.N. (1983)

  Ensest binlerce yıldan bu yana bazı istisnalar hariç bir tabu olarak görülmüştür. Tarihsel açıdan bakıldığında Peru, Mısır ve Japonya’da kraliyet ailesinin saflığını korumak için bu yolun meşru olarak kullanıldığı görülmektedir. Sofokles’in Kral Oidipus Tragedtyasında Oidipus’un istemeden babasını öldürdüğü sonra da öz annesi ile evlendiği ve Oidipus’un bu gerçeği öğrendikten sonra gözlerini kör ederek kendisini cezalandırdığı anlatılır.[1]

  Ensest geleneksel olarak biyolojik akrabalığı olan aile bireyleri arasındaki cinsel ilişki olarak değerlendirilmektedir. Bu ilişki türü tarihte hep yasaklı bir tabu olarak görülmüştür. Klasik ensest ilişki sadece kan bağına dayanmaktadır. Yakın ilişkilerin, ebeveyn bağının ve güvenin oluşmuş olduğu kişilerle veya ebeveynlerle olan ensest ilişki uzun yıllar boyunca görülmezlikten gelmiştir. Bu nedenle son yıllarda ensestin daha genel bir yaklaşımla çocukta cinsel istismar olarak değerlendirilmesi ve sadece cinsel ilişki dışında daha geniş anlamda cinsel içerikli davranışları da içermesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmaktadır.

  Ensest konusunda çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlamalarda iki temel faktör ön plana çıkmaktadır. Bazı araştırmacılar sadece çekirdek aile içindeki aile bireylerini bu kapsama alırken bazı araştırmacılar ise bakmakla yükümlü olan tüm kişileri biyolojik bağa bakmaksızın bu kapsama almaktadır.[2] İkinci faktör ise hangi tür davranışların bu grupta değerlendirilmesi gerektiğidir. Son yıllarda geniş anlamı ile cinsel içerikli davranışların ensest kavramı kapsamına alınması gerektiği görüşü ağır basmaktadır. Aile içi cinsel istismarın içinde yer alan ensest ilişkilerde istismarcı ve kurban arasında kan bağı vardır ve yasal olarak evlenmeleri yasaktır. Bununla beraber, üvey babalar ve birlikte yaşayan partnerler de aile üyesi sayılırlar ve çocuğun psikolojik açıdan ebeveyni durumundadırlar; bu rollerdeki yetişkinlerin içinde yer aldığı cinsel istismar aile içi olarak kabul edilmektedir.

  Tarihsel gelişim süreci içinde ensest birçok kavimde tabu olarak görülmüştür. Anaerkil bir toplumda totem kurallarının en katısı kız ve erkek kardeşler arasındaki cinsel ilişkidir. Ana soylu klan topluluklarında anne-oğul arasındaki ilişki en az kardeşler arasındaki ilişki kadar yasaklı ve tabu olarak karşılanmaktadır. Ancak ataerkil aileye geçişte olaylara yaklaşımda da bir farklılık ortaya çıkmaktadır. Babanın fizyolojik gerekliliğinin anlaşılması ile doğan ataerkil aile yapısının iki temel kavrama dayandığı görülmektedir.

  Bunlar;

  1. İktidar tutkusu

  2. Dölün devamıdır.

  Soygeliminin baba soyundan takip edilmeye başlanması, tek eşliliğin gelişmesi, mirasta çocukların öncelik kazanması, kız ve kadınların da mirasçı olarak kabul edilmesi ile soylar dikkate alınmadan ancak çok yakın kan akrabaları arasındaki evlenmeyi yasaklayan serbest evliliğe giden aşamaya gelinmiştir.[3] Ataerkil ailede, çocukların kimden doğduğu değil aynı samanda kimden geldiği de önem kazanmaya başlamış ve bunu sonucunda da baba da anne kadar çocuklar üzerinde söz sahibi konumuna gelmiştir. Bunu sonucunda da anaerkil aileden farklı olarak babanın da çocuklar üzerindeki her türlü cinselliğe yönelik eylemi ensest kavramı içinde değerlendirilmeye başlamıştır.

  Ensest vakalarının çoğu annelerin çocuklarındaki davranış sorunları sonucu çocuklarını bir uzmana götürmeleri sırasında araştırmalarla ortaya çıkmaktadır. Olayın kurbanlarının suçluluk, utanma ve dışlanma korkuları olayın bildirilmesini engellemektedir. Bu durum genellikle başka araştırmalar yapılırken rastlantı sonucunda ortaya çıkmaktadır. Günümüzde ise en çok tartışılan olayın sosyo-ekonomik boyutunun olup olmadığı, sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerde daha sık yaşanıp yaşanmadığı yönündedir. Ensestin sosyo-ekonomik düzeye bağlı olarak değişip değişmediği konusunda veri bulunamamıştır. Ancak yapılan araştırmalar, aile içi cinsel istismarda kişilik özelliklerinin önem kazandığını göstermektedir.

  Bunun yanı sıra ensest vakalarının çoğunluğunu baba ensesti oluşturmaktadır. Anne ensesti oldukça nadir görülmektedir. Erişkin ve çocuk arasındaki en tipik cinsel temas, adolesan öncesi veya adolesan kız çocuk ve babası/üvey babası arasındaki okşamalar, veya ilişkidir. Tüm yaş gruplarındaki çocuklar genital, anal veya oral cinsel temasa maruz bırakılıp istismar edilebilir. Cinsel istismar pek çok yönüyle fiziksel istismara benzer. Öncelikle, erişkinin impuls kontrolünde bir gereksinimi karşılar, yani bir rol değişimi yaşanmıştır ve son olarak da ilişki patolojik bir aile yapısında ortaya çıkar.

  Genç bir kız, babasıyla cinsel ilişkiye girdiğinde, anne genelde aktif veya pasif olarak davranışı görmezlikten gelir. Erkekler çoğunlukla eşlerinden göremedikleri seksüel ve duygusal doyum için kızlarına yönelirler. Pek çok durumda, kadın bilinçli olarak veya bilinçsizce, kızının seksüel partner olmasını destekler. Başka tür bir aile yapısında ise anne, kocasının yokluğunu oğlunu baştan çıkararak telafi etmeye çalışabilir. Temasın derecesi aynı yatakta uyumaktan gerçek ensest ilişkiye kadar uzanabilir. Çocuklar, ebeveynleriyle eşcinsel temasa da girebilirler ya da "modern cinsel eğitim" adı altında ebeveynlerinin cinsel aktivitesini seyretmek zorunda bırakılabilirler.

  Burada olayın en önemli boyutlarından birisi onay kavramıdır. Gerçek onay için belirli koşuların bulunması gerekir. “kişi neyi onayladığını bilmeli ve kişi evet veya hayır demekte hür olmalıdır. Ancak çocuklar sosyal ve biyolojik olarak cinselliğin ne olduğunu bilmedikleri için bu tür davranışları bilinçli olarak onaylama veya onaylamama durumunda değillerdir. Pek çok doktor, rutin olarak ensest şikayetlerini veya akraba hamileliklerini bile gencin fantezilerine yüklemekte, pedagoglar bile ruhsal çöküntü içindeki çocuğun problemlerini değerlendirmede ensest olayına pek ihtimal bile vermemektedirler. Oysa ensest olgusu pek çok yetişkin arasında çok yaygın olarak bulunmakta, olayın meydana gelmesinden 10-15 yıl sonra bile olayın çöküntüleri psikiyatrlar, akıl hastaları klinikleri, evlilik danışmanları, polis ve mahkemelere ulaştığında olayın bu kadar süre açığa çıkmaması çok şaşırtıcı olmaktadır.

  Ensest olaylarının açığa çıktığı taktirde kamuoyunda yankı yaratması, işsizlik ve ekonomik felakete sebep olması, hatta ailenin dağılması, kurbanın arkadaşlarını kaybetmesi korkusu, ya da suçlunun hapse atılması, mağdur durumundaki çocuğun diğer aile bireyleri tarafından suçlanması gibi etkenler bu olayların uzun süre ya da bir hayat boyu saklı kalmasına neden olmaktadır. Ensest uzun yıllar gizli kalmakla birlikte, ailede yaşanan dramatik bir olay gençlik dönemi asi davranışları, suçlu davranışlar, hamilelik, aile kavgası veya psikiyatrik rahatsızlıklar gibi olayların sonucunda ortaya çıkabilmektedir.[4] Bunun yanı sıra ensest ile ilgili yanlış görüşlerin yaygın olması da olaya net tanı koymayı engellemektedir.

  Genel inanışa göre;

  · Ensest çok nadir görülen bir olaydır.

  · Olaydan kurban çok az zarar görür.

  · Bu tip olaylardan en büyük sorumlu kapasitesiz, isteksiz, rolünü yerine getirmeyen annedir.

  · Bu durumdaki erkek doğal olarak evin içindeki diğer dişiye döner yani bu koşulları hazırlayan annedir.

  · Cinsel istismarda asıl suçlu olan istismara yol açacak davranışlarda bulunan çocuklardır.

  · Çocuklar baştan çıkarıcı olur ve çok zevk alır.

  · Çocuklar bunu yetkililere bildirdiğinde genellikle yalan söylemektedirler.

  · Bu tür olaylar genellikle çocukların geniş hayal gücünün ürünüdür.

  · Olayın aydınlatılması için çocukların üzerine gitmemek gerekir. Çok büyük psikolojik zedelenme oluşur.

  · Cinsel istismarda en iyi yapılacak hareket olayın üzerine gitmemek ve kendi haline bırakmaktır.

  Ensest genellikle aile içi bir sır olarak görülmektedir ve çok sık olmasına karşın bildirilmemesi yüzünden çok az görülen bir olay olarak değerlendirilmektedir. Ancak çocuk istismarını önleme çalışmaları arttıkça ensestin gizlenmesi de gittikçe zorlaşmaktadır.

  [1] POLAT. Oğuz. 2001
  [2] POLAT, Oğuz. a.g.e.
  [3] POLAT, Oğuz. a.g.e.
  [4] www.adlitip.org.tr
  Sadece ben. Kalbimi duyuyor ve insanları tanıyorum. Gördüklerimden hiçbiri gibi yaratılmamışım; yaşayanlardan hiçbiri gibi yaratılmış olmadığıma inanmak cüretini gösteriyorum. Öteki insanlardan daha iyi değilsem bile, hiç olmazsa başkayım. J.J.Rousseau

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  İletiler
  12
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar)

  Açıkcası toplumsal bir yaraya dikkat çekiyorsunuz ama benim düşüncem bu konuyu biz hukukçulardan çok pskoloji uzmanları irdelemeli.Bizim ilgi alanımız olduğunu zannetmiyorum.Çarpık cinsel yaşama ve sapkınlığa hukukçu kimliğinden çok insan kimliğiyle çözüm bulunabilir.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Sep 2004
  Nerede
  istanbul, Türkiye.
  İletiler
  27
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar)

  Sanırım bu konuda toplumsal çelişkiler rol oynuyor. Çünkü kişi ailesindeki ensest olayını ifşa etse bir şeyle etmese başka bir şey ile karşılabiliyor. Gerçekten çok yaygın ve zor bir hadise..

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Mar 2008
  Nerede
  niğde
  İletiler
  7
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar)

  Zor bi durum bu hem yaşayan hemde anne için bence ben böyle bi olayla karşılaştım yardım etmek için anne ile konuşmaya kalktım ama kadın nerdeyse beni dövecekti. Benim kocam asla böyle bişey yapmaz dedi öncelikle annelerin bişlinçlendirilmesi nve cesaretlendirilmesi gerek düşünsenize ne zor bi durum insan bunu kendine itiraf etmeye bile korkar.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  2.042
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar)

  Benim bir müvekkilim aynı dertten muzdaripti. Adamı çağırıp konuşmak istedim. Baktım konuşulmuyor. Kafasını kırdım. Boşadım. Çocukların velayeti annesine verildi. Yüklüde bir nafaka aldık.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Oct 2003
  Nerede
  afyon, Türkiye.
  İletiler
  8
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar)

  sapkınlık başka bi şey deil

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  istanbul, kadiköy, Türkiye.
  İletiler
  5.539
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar)

  Sosyal devlet olgusunun kısmi zayıf olduğu cehalet ve fakirlikle birleşince ortaya çıkan bir olgudur aslında bu.
  Üstü örtülmeye çalışılsada çok yaygın bir istismar olduğunu tahmin ediyor ve okuyorum. Bilinenler bu kadarsa bilinmeyen nelerin olduğunu düşünmek beni korkutuyor.
  Her alanda eğitim geriliği yaşadığımızı kabul etmemiz aslında ileriye dönük bir adım olacaktır.
  Yıllar önce hapisteki kadınlarımız diye bir yazı dizisi vardı Cumhuriyette. İnanılmaz öykülerle doluydu hapise giren kızlarımızın kadınlarımızın çoğunun bu ensest ilişki yüzünden zor durumda kaldığını gördüp okuduğumda çok şaşırmıştım. Pek bir şey değişmemiş olması aksine kanıksanmış olması ise korkutucu ve üzücü bir gerçek.
  Çocuk pornosunun diğer tüm pornoların önünde gitmesinin bir nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Buna karşılık maalesef ceza yasalarımızda bunun yeterince caydırıcı olmadığını da üzülerek görüyorum.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jul 2007
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  77
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar)

  Alıntı av.alpercelep rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Açıkcası toplumsal bir yaraya dikkat çekiyorsunuz ama benim düşüncem bu konuyu biz hukukçulardan çok pskoloji uzmanları irdelemeli.Bizim ilgi alanımız olduğunu zannetmiyorum.Çarpık cinsel yaşama ve sapkınlığa hukukçu kimliğinden çok insan kimliğiyle çözüm bulunabilir.

  aynen katılıyorum. hukukla ilgisi yok...... tartışma değil çözüm önemli

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  3.492
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: ENSEST (Aile İçi Cinsel İstismar)

  Alıntı Av.Duygu Tekay rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Aile içi istismar bir suç bunu hepimiz biliyoruz ama aile hukuku anlamında da istismara uğrayan çocuğun devletin koruması altına alınması içinde yeterli bir neden. Yarın ise bu durumda hukuken yapılması gerekenler ve ihbar mukellefiyetimizi tartışalım..
  Değerli meslektaşlarım; forumun gereksizliğine ilişkin yorumlarınızı okuyunca bende bir an yazdığımdan tereddüt ettim. Ve ilk yazdığım iletiyi tekrar okudum. Sanırım sizlerin gözünden kaçan bir husus var. Önclikle tanımlama yapıp daha sonra hukuki boyutunu tartışalım ve bilgilendirelim imiş önerim.

  Eleştrilerinize anlamakla birlikte hukukcu yönünüzle tartışmanızı dilerdim.

  Bu konuyu açma kusurumdan ötürü öncelikle eleştirlerini getiren değerli meslektaşlarımdan ve forum kirliliğine neden olduğum için tüm üyelerden özür diliyorum.
  Sadece ben. Kalbimi duyuyor ve insanları tanıyorum. Gördüklerimden hiçbiri gibi yaratılmamışım; yaşayanlardan hiçbiri gibi yaratılmış olmadığıma inanmak cüretini gösteriyorum. Öteki insanlardan daha iyi değilsem bile, hiç olmazsa başkayım. J.J.Rousseau

+ Konuyu Yanıtla
1 / 9 Sayfa 123456789 SonSon

Benzer Konular :

 1. Aile içi ( Ensest) Cinsel Taciz hakkında
  Merhaba Askerden gelen kardeşim, 14 yaşında olan ergenlik döneminde ki kardeşime cinsel tacizde bulundu. Şakalaşırken gögsüne ellemek ve...
  Yazan: Bitap Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 13-06-2013, 13:05:45
 2. Cinsel Taciz mi Yoksa Cinsel İstismar mı?
  Öncelikle iyi günler diliyorum. Benim çok değerli hukukçularımıza şöyle bir sorum olucak. Karşı tarafa her hangi bir kişinin vücüt dokunulmazlığını...
  Yazan: Meryemuysal Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 24-10-2012, 13:33:30
 3. Cinsel İstismar
  Merhabalar, Değerli üyeler, bir hususta görüşlerinize ihtiyacım var... 2002 yılında olay anında 17 yaşında olan bir kız çocuğuna cinsel istismarda...
  Yazan: engindeniz Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 28-05-2009, 11:39:26
 4. Cinsel İstismar ?
  Herkese Saygılar, Bu sorunun ciddiyeti benim için çok önemli olduğundan, lütfen irdeleyici yorum yapmak yerine, sadece konuya hakimseniz cevap...
  Yazan: ecanay Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 14
  Son İleti: 25-04-2009, 09:05:30
 5. Cinsel İstismar
  mağdur ifadesi ne kadar önemli tek başına yeterli mi
  Yazan: avbirol Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 36
  Son İleti: 17-03-2009, 09:51:50

Bu sayfada bulunan kavramlar:

aile ici ensest hikayeler

ensest itiraflar

ensethikayeler

ensethikaye

ensethikayeleri

ensetitiraflar

aile ici itiraflar

aile içi itirafaile ici ensetaile içi cinsel ilişkiler itiraflaraileiciensesthikayeaile ici ensest hikayeaileiciensethikayelezler nasıl ilişkiye girerensest hikayelerensest hikayeler aile iciaileiciensethikayelerenset itiraflarensethikayleraile ici enset hikayeleraile içi cinsel itiraflaraileiciensetenset hikayeleraileiciensesthikayelersır gibi cinsel hikayeler
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.