Sayın meslektaşlarım, icrada borçlunun yaptığı işlemler 10 yıllık genel zamanaşımını keser mi? Örneğin borçlunun kapak hesabı yaptırması, haciz kaldırma talebi atması vs. Ayrıca dosyaya vekalet sunmak icranın devamını ilişkin bir işlem olarak yorumlanarak zamanaşımını keser mi?