Merhabalar 11.03.2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Ar-Ge Projeler Dairesinde Hızlandırılmış Eğitim Programı isimli projede Belirli süreli iş sözleşmesini Daire başkanı ile imzalayarak işe başladım bu süre zarfında 4 kez Belirli süreli iş sözleşmesi yeniledim. Son sözleşmem 10.08.2022 tarihinde bitti ve işten Belirsiz süreli iş sözleşmesinin haksız feshi(sgk çıkış kağıdındaki ibare) ile işten çıkarıldım. Çıkarılma gerekçem bana verilen resmi yazıda sözleşme süresi bitimi olarak geçiyor. Kıdem ve ihbar tazminatı alamadım. Sgk kaydımda Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işverenim görevim ise Proje danışmanı olarak geçiyor. 3 yıl 6 ay hiç çıkış yapılmadan çalıştım. Daha önce işten çıkarılan proje danışmanı arkadaş çıkarken kıdem ve ihbar aldı ayrıca projede görev yapan tüm öğretmen ve hizmetlilere tazminat verildi ve veriliyor. Şimdi bana projelerde tazminat verilmez denilerek kıdem ve ihbar verilmiyor. Sözleşmem iş sözleşmesi orada da işçi olarak geçiyorum. Projemiz 2023 yılına kadar uzatıldı ve hala devam ediyor ve AB tarafından fonlanıyor fakat SGK kayıtlarımızda Genel Müdürlüğün personeli olarak geçiyoruz. Genel müdürlük bizi belirli süreli olarak görüyor çünkü bazı yargıtay kararlarında projelerde Belirli süreli iş sözleşmesi uygulanır görüşü varmış. Görüşlerinizi bildirmenizi rica ederim.