Herhangi bir olay halinde Türkçe bilmeyen ancak çeşitli maksatlarla ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kimseler jandarma bölgesinde jandarmaya, polis bölgesinde karakollara ya da ilgili yerlere müracaat eder.

Yabancı uyruklu şahısların ifadelerinin alınıp, gereken takibat ve incelemelerin yapılması için yeminli ve yetkili tercümanlara gerek vardır. Bu kanunla da düzenlenmiştir.

Ancak tercümanlık yetkisi ile bu işleri yapanlara adliye personelinin yaklaşımı ve bu işin ücretinin ödenmesinde büyük bir tuhaflık, boşluk vardır. Diğer yandan bu işi yaparken, ücret almak bir yana, tercüman, şikayet için gelene taksi ya da dolmuş ücreti dahi vermek durumunda da kalabilir.

Bu merkezlere gidip çalışmak oldukça zor bir iştir ve epey vakit alır. Gecenin herhangi bir saati telefon çalar ve karakola, merkeze acilen gidersiniz. Gelenler kavga etmiştir... Çok içmiştir. .. Kavgalıdır.... Kan revan içindedir. Küfür etmektedir....vs.

Ancak ilgili görevliler oldukça naziktir. İşinizi yapıp bir de ifade tutanağının kopyasını alırsınız.

Problem, karmaşa bundan sonra başlamaktadır. Bu işin ücreti olduğu söylenmektedir. Ancak pek alan yoktur o nedenle ne kadar olduğunu bilemiyorum. Polis veya jandarmadan dosya adliyeye ulaşınca elinizdeki tutanakla ilgili birime müracaat edip, dosya numarasını almalı ve ücret talebi ile ilgili bir dilekçe yazmalısınız..

Bu belgelerde yer alan şahıslar yabancı olduklarından adları yanlış olur genelde, dosya bulunamayabilir.. Ya da bazı memurlar tercümana yardımcı olmayı angarya görüp, hiç ilgilenmeyebilir.

Ödemenin yapılıp yapılmayacağı ise şansa kalmıştır...

Ve bunun doğal sonucu olarak karakol ve jandarmadan tercümanlık için arananlar ya telefonunu açmıyor ya da "şehir dışındayım" diyor. Bu nedenle bu merkezlere şikayet, ifade için gelenlere 10 saate varan bekletmeler dahi yapılabiliyor.

Adliyelerde bilirkişi olarak çalışan tercümanlar ise tercüme edilen belge ve tercüme sonrasında ücretlerini davacı ya da davalıdan aldıklarından bir sorun yaşamazlar. Tabi burada da genel anlamda bir kayırma problemi vardır. Tercüman bilirkişiler olarak çağrılan, iş verilenler genelde aynı kişiler oluyor. Listede bulunan diğer tercümanlar hiç bir iş yapmadan yılı bitirir ve sene sonu yeniden müracaat etmezler. Onlar çekilince iş yine aynı kişilere kalır...

Muhtemelen polis ve jandarmada da ücret problemi çözülünce, belli kişiler, adli tercümanlar gibi suyun başını tutacak ve diğerleri artık tercüme için çağrılmayacaktır.

Polis ve jandarma tercümanlık için gereken personeli bulmakta sorun yaşamaktadır. Bu daha da kötüye gidebilir. İlgili kurumların bu işi angarya olarak yaptırmak yerine bu konuda açık bir düzenleme yapması gerekmektedir.

İlgili birimlerin yukarıdaki sorunlarla ilgili adil bir çözüm bulması ülkemizin genel görünümü ve adil yaklaşım bakımından önemlidir.
Tercümanlar belli kişiler olmayıp, sıra ile çağrılabilir. İlla hakim ya da hakime ile tanışık olmasına bakılmayabilir.


İlgili birimlere konunun, sorunun ulaşması ve çözülmesi dileği ile..