Merhaba
Kiracımızı tahliye taahhütnamesine bağlı olarak tahliye etmek için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açtık.
Kiracı imzasını reddetti, 2 kez inceleme sonucu, 2 raporda da imzanın kuvvetle muhtemel kiracıya ait olduğu ortaya çıktı.
Son celsede de buna dayalı olarak hakim tahliye kararı verdi.
Karar içerisinde ;
... tahliye taahüdü nedeniyle TAHLİYESİNE, ve taraf vekillerinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. şeklinde istinaf yolu açık bırakıldı.

Burada kararın icrası için istinaf sonucu beklenir mi?
Kiracı istinaf yoluna gitti, fakat bize 3 aylık kirayı yatırmadan, sadece istinaf harcı ile itiraz etti. Bu noktada tekrar kararın icrası için istinaf sonucu beklenir mi?
Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Yardımlarınız için teşekkürler.