Tam kapanma döneminde mağdur olmamak için aşağıdaki konuları hatırlatmakta fayda var:


Dava açma ve icra takibi başlatma süreleri İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.

Başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz* süreleri İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.

Zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.

İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.

*** Çek ibraz süreleri geçici olarak durduruldu.

Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.

Bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.

Tüm icra ve iflas takipleri*, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması*, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler* YAPILMAYA DEVAM EDİYOR.

*** 30.04-31.5.2021 tarihleri arası vadesi gelen Kambiyo senetlerine dayalı alacaklar için bu tarihler arasında icra takibi yapılamayacak.

*** Kamu alacakları için 30.04-31.5.2021 tarihleri arasında icra takibi yapılamayacak.

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.

5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.

6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR.