Kısa bir süre başkanlığını yaptığım siyasi partinin mali denetimler için her yıl AYM'ye gönderilen gelir- gider belge ve defterlerinin zamanında gönderilmediği ileri sürülrek, hakkımda sulh ceza mahkemesi tarafından idari para cezası kesilmesine karar verildi. İtiraz süresi içinde, yaptığım itirazdaki gerekçenin durumu değiştirecek vasıfta olmadığı nedeniyle, itirazımın reddine ve kararın kesinleşmesine karar verilerek, vergi dairesine yollanmış ve adıma borç tahakkuku yapılmıştır. Konuyu tekrar incelediğimde, gecikmenin benim görev süremde olmadığını farkettim (keşke daha önce farketseydim). Bu durumda gecikmenin benim kabahatim olmadığını, muhatabın ben olmadığımı ileri sürebilir miyim? Yoksa karar kesinleştiği için artık yapabileceğim bir şey yok mu?