+ Konuyu Yanıtla
1 den 4´e kadar toplam 4 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Apr 2020
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  55
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Barışmak için yapılan girişimlerin kusurların affedilmesi gibi sayılan içtihat hk.

  Merhaba,

  Burada diyor ki, eşiniz evet kusurlu ama siz terk ettiği için noterden ihtar çektiniz ve bu yönde irade gösterdiniz, eşinizin kusurları kusur sayılmaz diyor.
  Bu nasıl kanun bu nasıl saçmalık? Biz çocuğumuz babasız büyümesin, ailemiz dağılmasın diye belki bir şans veririz diyorsak, bu boşanmayı tamamen istemediğimiz ya da bu ihtimali göze almadığımız anlamına gelmiyor.

  1) Sormak istediğim, bu karara göre karşı tarafın kusurları varsa ve biz noterden ihtar çekmesek de barışmak için yazdıl ve girişimlerde bulundu isek BARIŞMASAK ve karşılıklı bir mutabakat yoksa bile bu tüm kusurların artık görmezden gelineceği midir?
  2) Şu anda boşanmamıza sebep olan nedenler boşanma davası dilekçesinden 3 ay önceki konulardır genellikle, eşim benle barıştı ama 3 4 ay sonra benzer nedenlerle tartışmalar yaşadık ve ayrı yaşıyoruz 3 aydır. Bu nedenleri tekrar öne sürüp, kusur olarak görülebilir mi?


  T.C.
  YARGITAY
  2. HUKUK DAİRESİ
  E. 2015/17300
  K. 2016/175
  T. 11.1.2016

  • MAHKEMECE KADINA KUSUR OLARAK YÜKLENEN DAVRANIŞLARIN AFFEDİLMESİ (Tarafların Ayrılmalarından Sonra Davalı Erkeğin Eşini Bir Çok Kez Evlilik Birliğinin Devamı Maksadıyla Davet Ettiği ve Davanın Açılmasından Sonra Noterden Davacı Eşin Eve Dönmesi İçin İhtarname Tebliğ Ettirdiği - Kadına Mahkemece Kusur Olarak Yüklenilen Davranışların Davalı Erkek Tarafından Affedilmiş En Azından Hoşgörü İle Karşılanmış Olduğu/Kadına Kusur Atfedilemeyeceği)

  • BOŞANMA DAVASI (Davalı Erkeğin Dava Açıldıktan Sonra Eşine Eve Dönmesi İçin İhtarname Göndermesinin Davacı Kadına Mahkemece Kusur Olarak Yüklenilen Davranışların Davalı Erkek Tarafından Affedilmiş En Azından Hoşgörü İle Karşılanmış Olduğunu Gösterdiği - Affedilen ve Hoşgörü İle Karşılanan Olaylar Sebebiyle Davacı Kadının Kusurlu Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı)

  • EŞİN EVE DÖNMESİ İÇİN NOTER VASITASIYLA İHTARNAME GÖNDERME (Davacı Kadına Mahkemece Kusur Olarak Yüklenilen Bu Davranışların Davalı Erkek Tarafından Affedilmiş En Azından Hoşgörü İle Karşılanmış Olduğunu Gösterdiği - Affedilen ve Hoşgörü İle Karşılanan Olaylar Sebebiyle Davacı Kadının Kusurlu Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı)

  • HAKKANİYET İLKESİ (Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine Günün Ekonomik Koşullarına Göre Müşterek Çocuk Yararına Verilen Tedbir Nafakasının Az Olduğu - Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Daha Uygun Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği)

  4721/m. 4, 197

  ÖZET : 1- Tarafların ayrılmalarından sonra davalı erkeğin eşini bir çok kez evlilik birliğinin devamı maksadıyla davet ettiği, davanın açılmasından sonra noterden, davacı eşin eve dönmesi için ihtarname tebliğ ettirdiği anlaşılmaktadır. Davalı erkeğin birlikte yaşama yönündeki iradesi ve ihtarname göndermesi, davacı kadına mahkemece kusur olarak yüklenilen bu davranışların, davalı erkek tarafından affedilmiş, en azından hoşgörü ile karşılanmış olduğunu göstermektedir. Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan bu olaylar sebebiyle davacı kadının kusurlu kabul edilmesi doğru değildir.

  2- Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre müşterek çocuk yararına verilen tedbir nafakası azdır. Hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir.

  DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından; hükmün tamamına yönelik olarak, davacı tarafından ise; kusur belirlemesi, nafakaların miktarı ve başlangıç tarihi, müşterek çocuk M. A.'ın velayetinin kararın kesinleşme tarihinden itibaren davacıya verilmesi ile vekalet ücreti miktarı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 11.01.2016 günü duruşmalı temyiz eden davalı R. A. ile karşı taraf temyiz eden davacı R. A. vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR : 1-)Mahkemece davalı erkeğin ağır kusurlu bulunduğu, kadının ayrı yaşamakta haklı olduğu kabul edilerek, ergin olmayan müşterek çocukların geçici velayeti davacı kadına verilmiş, davacı kadın ve birlikte yaşayan çocuklar yararına da tedbir nafakasına (TMK.md.197) hükmedilmiştir. Davalı erkeğin ağır kusurlu olduğunu ortaya koyan davranışları belirlenmekle birlikte, ev işlerini yeteri kadar yapmadığı, sinirli ve agresif olduğundan bahisle davacı kadının da kusurlu bulunduğu kabul edilmiştir. Tarafların ayrılmalarından sonra davalı erkeğin eşini bir çok kez evlilik birliğinin devamı maksadıyla davet ettiği, eldeki davanın 07.05.2013 tarihinde açılmasından sonra 16.05.2013 tarihinde noterden, davacı eşin eve dönmesi için ihtarname tebliğ ettirdiği anlaşılmaktadır. Davalı erkeğin birlikte yaşama yönündeki iradesi ve ihtarname göndermesi, davacı kadına mahkemece kusur olarak yüklenilen bu davranışların, davalı erkek tarafından affedilmiş, en azından hoşgörü ile karşılanmış olduğunu göstermektedir. Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan bu olaylar sebebiyle davacı kadının kusurlu kabul edilmesi doğru değildir. Davacı kadın tarafından açılan davanın kabulü sonucu itibarıyla doğru olup, hükmün kusura dair gerekçesi yerinde olmadığından, hükmün gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerekmiş, (HUMK.md.438/ son), davalı erkeğin tüm, davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  2-)Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre müşterek çocuk yararına verilen tedbir nafakası azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

  SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple tedbir nafakası yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple hükmün gerekçesi değiştirilmek suretiyle ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1.350.00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran davacıya iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Hukuki NET Güncel Haber

  Barışmak için yapılan girişimlerin kusurların affedilmesi gibi sayılan içtihat hk. konulu yargıtay kararı ara
  Barışmak için yapılan girişimlerin kusurların affedilmesi gibi sayılan içtihat hk. konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2013
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  970
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Barışmak için yapılan girişimlerin kusurların affedilmesi gibi sayılan içtihat hk.

  Noterden eve dönmesi için çekilen İhtar,veya Şahitler huzurunda barışma sonucu taraf eve dönmüş ise,bu Tarihten önceki Şikayet ve Delillere dayanarak Tekrar Boşanma Davasına Delil olarak sunulamaz.Çünkü taraf daha önceki suçları af etmiş sayılır.
  Yazdıklarım,ve düşüncelerim ,Hukuki yönden sorumlu tutulamaz.Hak kaybı yaşamamanız için Avukatlarımızla görüşün.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  4.310
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Barışmak için yapılan girişimlerin kusurların affedilmesi gibi sayılan içtihat hk.

  Sorduğunuz soruların kısa cevabı yok.
  1- Boşanma davası sırasında tekrar bir araya gelmek veya evi terk eden eşi eve geri davet etmek onu affetmek anlamına gelir, geçmiş kusurları sıfırlar. Bunun mantığı uzun hikaye, boşanma davası sırasında bunalmış bir kişiye anlatmak da çok zor.

  2- İspat konusu her olayın özelliğine göre değişir. Elbette ki, bazı durumlarda yaratıcı fikirler gerekir. Bunları yaz, yaz bitmez; sayfalarca yazsak sizin durumunuza uygun farklı bir ispat metodundan bahsetmemiş olabiliriz. Ama bunları alenen yazarsak ileride ihtiyacımız olduğunda kullanamayız.

  3- Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinden oluşan dilekçeler teatisinde her iki tarafın iddia ve savunmalarını iki dilekçede belirtmeleri gerekir. Sonraki aşamada, yeni bir iddia veya iddialara karşı yeni bir savunma sunulması ancak karşı tarafın kabul etmesiyle mümkündür. Kimse aleyhine olacak şeyi kabul etmez. Delil ve tanıkları da öninceleme duruşmasından sonra verilen süre içinde toplu şekilde sunmak gerekir. Delil ve tanıklar ancak dilekçedeki iddialar bakımından değerlendirilir. Dava açıldıktan sonra meydana gelen olaylar, dilekçede belirtilse ve süresi içinde delilleri sunulsa bile hükümde esas alınamaz. Bu kurallar Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun emredici hukuk kurallarıdır.

  Aynı zamanda eşiniz ve ailesinin de burayı okuyup strateji geliştirebileceğini unutmayın, bu nedenle internette açık forumlarda alenen detay tartışmak da bence zararınıza olur.
  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Apr 2020
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  55
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Barışmak için yapılan girişimlerin kusurların affedilmesi gibi sayılan içtihat hk.

  Alıntı Av.Yusuf Selçuk Ateşkan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Sorduğunuz soruların kısa cevabı yok.
  1- Boşanma davası sırasında tekrar bir araya gelmek veya evi terk eden eşi eve geri davet etmek onu affetmek anlamına gelir, geçmiş kusurları sıfırlar. Bunun mantığı uzun hikaye, boşanma davası sırasında bunalmış bir kişiye anlatmak da çok zor.
  Bizim yaşadıklarımız Kasım ayında problem olmuştu. Bir şekilde çözdük ve devam ettik. Barıştık velhasıl.
  5 ay sonra boşanma aşamasına geçtik. Birlikte olduğumuza dair şahitler de var.
  Şimdi benim sormak istediğim, boşanma davasında dayandığı en önemli delil bu, diğerleri ispata dayanmayan şeyler. Bu gerekçeyi de, eve geldi, barıştı ve affetti diye boşa çıkarabilir miyim? Yine de 6 ay geçmiş mi olması gerekiyor? Son 5 aydaki resim, kutlama, yazışmalarımız barıştığımızı ispatlar şekilde var.

  Bahsettiği delillerin, evlilik öncesi olması, zorla ele geçirilen hesaplardan elde edilmesi, bir kısmının 3. bir kişiyle kurgu yaparak delil üretilmesi vb. hukuki nitelik taşımaması da var ama zaten affetti sayılır mı?

+ Konuyu Yanıtla

Bu sayfada bulunan kavramlar:

Benzer Konular :

 1. TCK 'da suç sayılan bir eylem için yetkili mercii neresidir?
  TCK madde 276 da belirtilen suç için savcılığa dilekçe vermiştim. Ancak savcılık yetkisizlik kararı vermiştir. Bu durumda TCK madde 276 da belirtilen...
  Yazan: tugrulbey Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 7
  Son İleti: 29-06-2013, 17:09:36
 2. Dul ve yetim aylığı alabilmek için ne gibi koşuların sağlanması gerekiyor?
  Dul ve yetim aylığı alabilmek için ne gibi koşuların sağlanması gerekiyor.. Bu konuda çok araştırma yaptım ama doğru dürüst bilgiler edinemedim. ...
  Yazan: billureser Forum: Sosyal Güvenlik Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 11-08-2010, 09:09:22
 3. Boşanmak için ne gibi durumlar olmali
  Değerli arkadaşlar eşim şürekli beni tahrık ederek evde kavga çıkmasına yol açıyordu. Ben de bu durumdan kurtulmak için kendimi işime verdim. Boş...
  Yazan: ilter_0828 Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 29-02-2008, 08:55:30
 4. Bosanmak icin ne gibi sebepler gerekli?
  Ben 1.5 yıllık evliyim. Bir de kızım var, 5 aylık. Ben cok sogudum. Uzun zmandır aklımda ama bi türlü kagıda dökemiyorum. Yani kafam karısık. Su...
  Yazan: 478 Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 24-12-2007, 13:20:06
 5. Benim adimdanmis gibi giden sahte mailler icin bir sey yapilabilir mi?
  :? Merhaba, egitim ile ilgili uyesi oldugum bir "google" mail grubuna (mesleki grup) benim e-mail adresimden gelmis gibi gozuken ve terbiyesiz porno...
  Yazan: silverbird77 Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 24-05-2007, 13:25:39

İlgili Hukuk terimleri

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


2022 tarihli Hukuk Blog |  Ahd Durak Hukuk  |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı & Istemihan Mehmet Pazarbasi[İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.