işçinin, kendi kusuru sonucu işvereni, 30 günlük ücretini aşan miktarda zarara uğratması halinde iş akti, igbarsız ve tazminatsız fesh edilebilmektedir.
İşverenin, gerekli cezayı verebilmesi için, zaman aşımı süresi 6 iş günmüdür.
işverene zarar veren işçi, yurtduşına çalışan gemi kaptanı yada uzun yol şoförü ise, zaman aşımında esneklik olabilirmi?
saygılarımla,