+ Konuyu Yanıtla
1 den 5´e kadar toplam 5 ileti bulundu.

Konu: ödev yardım

ödev yardım Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Oct 2018
  Nerede
  adıyaman
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı ödev yardım

  eser sahibinin mali haklarını konu alan fikir ve sanat kanununun ve bilişim suçlarının ele alındığı türk ceza kanununun uygulamasını gösteren 4 er tane yargıtay kararının incelemesini yazınız.
  bize böyle bir ödev verildi ama anlamadığım incelemesini nasıl yapacağız lütfen detaylı bir şekilde bilgilendirebilirmisiniz beni.  Hukuki NET Güncel Haber

  ödev yardım konulu yargıtay kararı ara
  ödev yardım konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Sep 2002
  Nerede
  istanbul, bakırköy, Türkiye.
  İletiler
  1.087
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: ödev yardım

  Yargıtay kararının gerekçesini yorumlayacaksınız.


  Hukuki NET kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Oct 2018
  Nerede
  adıyaman
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: ödev yardım

  Ben hukuk öğrencisi değilim sadece bilişim hukuku diye bir ders alıyorum hukuk tan çok anlamam nasıl yorumluyacamki bana nasıl yorumlayacağım konusunda yardımcı olurmusunuz

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Sep 2002
  Nerede
  istanbul, bakırköy, Türkiye.
  İletiler
  1.087
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: ödev yardım

  haydi bir tane yargıtay kararı ekle buraya birlikte yorumlayalım...

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Oct 2018
  Nerede
  adıyaman
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: ödev yardım

  Esas No:2014/13080
  Karar No:2015/9632
  K. Tarihi:


  MAHKEMESİ : İSTANBUL 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
  TARİHİ : 03/06/2014
  NUMARASI : 2012/21-2014/94

  Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/06/2014 tarih ve 2012/21-2014/94 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 29/09/2015 günü hazır bulunan davacı vekili Av. H. İ. S. ile davalı vekili Av. H. H. C. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili, mali hakları müvekkiline devredilmiş bulunan "I L. Y. B." adlı müzik eserinin, davalının yapımcısı olduğu sinema filminde izinsiz olarak kullanıldığını, telif bedelinin ödenmesi için davalıya gönderilen yazıya cevap verilmediğini, söz konusu ücretin tahsili için başlatılan takibe de haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek, davalının itirazının iptali ile icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, davacının aktif husumet ehliyetinin bulunmadığını, zira eser sahibinin meslek birliği üyesi olduğunu ve söz konusu esere dayalı mali hakların takibini de yalnızca meslek birliğinin yapabileceğini, müvekkilinin yapımcısı olduğu filmde anılan müzik eserinin kullanılmadığını, yalnızca "I L. Y.H. cümlesinin kullanıldığını, talep edilen tazminatın fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının mali haklarına sahip olduğu dava dışı kişiye ait "I L. Y. B." adlı eserden alıntılanan ve bu şarkının melodisini de içeren "I L. Y. H. cümlesinin davalının yapımcısı olduğu sinema filminde kullanıldığı, bu şekildeki kullanımın senkronizasyon hakkı kapsamında kaldığı ve izne tabi bulunduğu, davalının ise izin almadığı, her ne kadar eser sahibinin meslek birliği üyesi olduğu anlaşılmakta ise de meslek birliklerinin senkronizasyon haklarının ihlalini takip etmediği, davacının da eser sahibi ile yaptığı sözleşme çerçevesinde ancak eser sahibinin onayı ile bu hakkı kullanabileceği, somut olayda bu onayın alındığı, dolayısıyla davacının aktif dava ehliyetinin bulunduğu, talebin yargılamayı gerektirdiği ve likit olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 42.650.59 TL üzerinden itirazın iptali ile takibin devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
  1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Dava, mali hakları davacıya devredilmiş bulunan müzik eserinin davalı tarafından izinsiz olarak kullanıldığı iddiası ile telif ücretinin tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Mali hakları davacıya ait bulunan “I L. Y. B. adlı müzik eserinin, davalının yapımcısı olduğu filmde “I L. Y.H.” şeklinde değiştirilerek kullanıldığı dosya kapsamından anlaşılmış olup bu nedenle davacının tazminat hakkı doğmuş ise de söz konusu eserin rayiç bedeline ilişkin dosyaya sunulan kök ve ek bilirkişi raporlarında, denetime elverişli herhangi bir değerlendirme yapılmadan icra takibine konu edilen bedelin piyasa koşullarına uygun olduğu belirtilmiş, mahkemece de bu raporlar esas alınmak suretiyle hüküm kurulmuştur. Denetime elverişli herhangi bir açıklama içermeyen ve adı geçen eserin rayiç bedelinin hangi kriterlere göre belirlendiği anlaşılamayan bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Bu itibarla mahkemece, mali hakları davacıya ait bulunan eserin, davalının yapımcısı olduğu sinema filminde kısmen kullanıldığı da gözetilerek ihlalin süresine ve niteliğine göre davaya konu izinsiz kullanım nedeniyle davacı tarafça istenebilecek rayiç bedel konusunda denetime elverişli bir bilirkişi raporu alınması ve oluşacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı olarak hüküm tesisi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 29/09/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

  KARŞI OY

  1- Dava, FSEK uyarınca eserden doğan mali hak ihlali sebebiyle maddi tazminat alacağı için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.
  2- Davacı vekili, “I love you baby” isimli müzik eserinin bestesi üzerindeki telif hakkının müvekkiline ait olduğunu, davalının yapımcısı olduğu filmde, müvekkiline ait bestenin “I. l.y. H.” ibaresiyle kullanıldığını ileri sürmüş, davalı vekili davanın reddini talep etmiş, yerel mahkemece de senkronizasyon yoluyla davacının telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  3- Heyetimiz çoğunluğu tarafından, davacının telif hakkının ihlal edildiği iddiası yönünden davanın kabulüne dair yerel mahkeme kararının onanmasına, talep edilebilecek tazminat miktarı yönünden yerel mahkeme kararının eksik inceleme sebebiyle bozulmasına karar verilmiştir.
  4- Dosyaya intikal eden bilgi ve belgelere göre, davacının bestesine ilişkin küçük bir kısmın davalının yapımcısı olduğu filmde kullanıldığı anlaşılmaktadır.
  5- Davacıya ait bestenin içerisinde kullanıldığı eserin bir sinema eseri olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu sinema eseri üzerinde, FSEK 8.maddesi uyarınca, yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı birlikte eser sahibidir. Bunun dışında, eser sahibinin haklarıyla bağlantılı olarak FSEK 80.maddesi uyarınca, icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının ve yayın kuruluşlarının hakları da bulunmaktadır.
  6- Eserde kullanılan bağlantılı haklar yönünden FSEK Ek – 3 maddesi ile İcracı Sanatçılar Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi uyarınca çıkartılan 16.11.1997 tarihli “Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği” nin 24.maddesi (f) bendinde, “eser sahibinin ve komşu hak sahibinin şeref, itibar ve kişilik haklarına zedelemeyecek, türünün kurallarına uyan parodi ve karikatürler” eserden doğan hakkın istisnaları arasında sayılmıştır.
  7- Somut olayda, davacının mali hak sahibi olduğu müzik eserinin, o eserden yararlanmak maksadıyla mı, yoksa sinema eserinin türü (drama, güldürü, aşk vs.) itibariyle, eserden izinsiz yararlanma değil de insanları gülümsetme amaçlı kısa kullanım mahiyetinde olup olmadığı (parodi istisnası) hususu irdelenmeden ve tartışılmadan, telif hakkı ihlali bulunduğunun kabulünü doğru bulmadığımdan aksi yöndeki Dairemiz çoğunluğunun görüşlerine katılmıyorum.

  - - - Updated - - -

  birtane yargıtay kararı ekledim bunu nasıl yorumlayabiliriz

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Ödev
  ArkadaşLar bana bi ödev Lazım yardım edebiLir misiniz..? İş hukukunun bir iş yerinde örnek uyguLaması. Foruma biraz baktım ama hep farkLı konuLar...
  Yazan: musluq Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 15-06-2009, 23:36:13
 2. Ödev
  05-01-2008, 11:12:51 salus Kayıt Tarihi: Jan 2008 Nerede: Bursa İletiler: 0 Yardım ...
  Yazan: Av.Selin Çam Forum: Diğer Hukuki Sorular
  Yanıt: 0
  Son İleti: 05-01-2008, 11:41:51
 3. Ödev Siteleri
  Yüce insanlar merhaba; Benim sorum şu olacaktı. Ödev sitelerinde yayınlanan ödevlerin herhangi bir yasal sorumluluğu var mıdır? Mesela benim ödevim...
  Yazan: siwri Forum: Fikri/Sınai Haklar
  Yanıt: 3
  Son İleti: 20-09-2007, 18:34:21
 4. İletişimin Dinlenmesi konulu bir ödev hazırlıyorum yardım eder misiniz
  İletişimin dinlenmesi konulu bir ödev hazırlıyorum yardım eder misiniz?
  Yazan: Barış kılıç Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 23-02-2007, 17:46:38
 5. Ödev - Kanun yorumlama
  Merhabalar.. Açıkcası sorum mevzuat yorumuyla ilgili olduğu için bu başlığa açmak istedim konuyu.. Gerek görülürse taşınabilir.. Bir...
  Yazan: fahriozan Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 2
  Son İleti: 07-04-2006, 21:58:19

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İlgili Hukuk terimleri

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.