İşyerinde sendikaya üye olduğumdan işten çıkarıldım, işe iade davası açtık. Benim gibi 11 kişi de bu şekilde çıkarıldı ancak sonradan öğrendik ki İşveren orada çalıştığımız tarihlere istinaden sahte tutanaklarla iş akdine son verilmiştir diye savunma yapmış dava dosyasında. Bu sahte evrak konusunda ilave bir dava açabilir miyim? Kazanımı ne olur?