12 Mart'ta Lebib Yalkın Akademi ve Bilgi Üniversitesi'nin beraber gerçekleştireceği eğitimin detayları için: http://www.lyakademi.com/egitim/tica...leri-istanbul/

Eğitimin Amacı:

Söz konusu eğitim, güncel mevzuat ve uygulama ışığında reklam hukukunun genel esaslarını, reklamların hukuka uygunluk şartlarını ve reklam denetimine ilişkin usul ve esasları ortaya koymak suretiyle muhtemel uyuşmazlıkları önlemek veya bunların çözümüne ilişkin bu alanda çalışan profesyonellere yardımcı olmak amacını taşımaktadır.