Arkadaşlar merhaba 4 yıl 9 ay kısmi süreli olarak (3-4 ay tam süreli çalışmışlığımda var) çalıştığım iş yerinden askerlik nedeni istifa ettim.

İş yerim benim kıdem tazminatı hesabımı part time olduğun için 4 bin lira olarak belirledi.

SSK da son brütüm 1890 TL 4 yıl 9 ay çalışmışlığım var tutar çok az geldiği için itiraz ettim, fakat sonuş değişmedi aksine biz part time çalışanlarımız daha fazla kıdem tazminatı hak etsin diye full gibi hesabını yapıyoruz diyip 2. bir hesaplama yöntemi ile tutarı dahada düşürdüler.

Dava açmaya karar verdim, fakat askere gideceğim 16 Aralıkta, sizce şimdimi açsam yoksa askerden geldikten sonra mı ? Çünkü davayı şimdi açarsam duruşmalara katılamayacağım. O yüzden geldikten sonra açmayı düşündüm.

Sizin fikirleriniz nelerdir ?


detaylı bir araştırma yaptım corpus dan bazı yargıtay kararlarına baktım.

Şöyle maddeler buldum."Kısmi süreli iş sözleşmelerinin sona ermesinde de tam süre çalışanlara uygulanan kurallar uygulanacaktır." Bu çerçevede, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçinin iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle feshedilebilmesi için 4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinde sayılan hallerden birinin mevcut olması, geçerli nedenle feshedilebilmesi için, kapsamı aynı Kanun’un 18. maddesinde belirtilen geçerli bir sebebin mevcut olması ve kanunda öngörülen fesih usulüne uygun hareket edilmesi gerekmektedir.
Kısmi süreli iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesi halinde kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlara kıdem tazminatları ödenecektir.
Kısmi süreli hizmet sözleşmelerinde bir işçinin kıdeminin hesabında, işçinin fiilen çalıştığı sürelerin birleştirilmesiyle bulunacak sürenin değil, sözleşmenin başlangıç ve sona erme tarihleri arasındaki sürenin göz önünde bulundurulması gerekir. İhbar tazminatına esas alınacak sürede de aynı ilkeler geçerlidir.
Kısmi süreli çalışmada fesih tarihindeki son ücret esas alınarak ihbar-kıdem tazminatı hesaplanacaktır.

kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günleri çalışma şeklinde gerçekleşsin, ister her gün birkaç̧ saat şeklinde olsun, işçinin işyerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl geçince kıdem tazminatı hakkının doğabileceği ve izne hak kazanacağı Dairemizce kabul edilmiştir (Yargıtay 9. HD. 4.6.2001 gün 2001/6848 E, 2001/9525 K). Hesaplamada esas alınacak ücret ise işçinin kısmi çalışma karşılığı aldığı ücret olmalıdır.”