Merhaba,

Anneme ait miras yoluyla babasından (dedemden) intikal eden hisseli gayrimenkulü, diğer paydaşları olan teyze ve dayılarım vekalet yoluyla bir gayrimenkul danışmanına sattılar. Sattılar diyorum; çünkü, satış vaatli bir sözleşme (noter onaylı değil) karşılığında belirli bir bedel aldıklarını öğrendik. Tapu satışı yapılmadığı için, tapuda hâlâ teyzem ve dayılarım paydaş olarak görünüyor.

Söz konusu durum nedeniyle şufa hakkımızı kullanamıyoruz. Öte yandan, gayrimenkul danışmanının, elindeki vekaletnameleri kullanarak Tapu Müdürlüğü'ne hisseli paylaşımın sonlandırılması için başvuruda bulunduğunu, anneme Tapu Müdürlüğü'nden gelen tebligatla öğrenmiş olduk. 30 günlük bir itiraz hakkı tanınmış. Buradan sonuç alamaz ise izale-i şuyu davası açmasından endişeliyiz. Gayrimenkul danışmanı ile anlaşmamız da mümkün görünmüyor, çünkü anneme ait hisseye önerdiği bedel rayiç bedelin çok çok altında.

Öğrenmek istediğim;
1. Tapu Müdürlükleri bu tür hisseli paylaşımların sonlandırılması (kat mülkiyetine çevrilmesi dâhil) konusunda vekaletle işlem yapabiliyorlar mı?
2. Bu duruma itiraz etmek için izlenmesi gereken yöntem nedir?
3. Şufa hakkı (Kanunda açıkça yazan üçüncü şahısa satışın gerçekleşmesi durumu Tapu satışı olmaması nedeniyle fiilen vuku bulmamış olsa da) adi sözleşme, tanık beyanları, para akışı vs. ile ispat edilerek kullanılabilir mi?
4. Şufa davası devam ederken, aynı gayrimenkul için diğer paydaş(lar) izale-i şuyu davası açabilirler mi? Açarlarsa ne olur?

Cevaplarının ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.