+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 13 ileti bulundu.

Konu: bodrum kat tavan yalıtımı

bodrum kat tavan yalıtımı Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Sep 2015
  Nerede
  kocaeli
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Question bodrum kat tavan yalıtımı

  merhabalar bir siteden mayıs 2015 yılında yüksek giriş bir daire satın aldım
  site 2 bloktan oluşmakta her katta 4 daire ve kat yüksekliği 6
  üst katlar dublex .. yüksek girişlerin altı tamamen bodrum sığınak..
  ben daireyi satın almadan önce yönetim toplanmış binanın dışının boyanması olukların yenilenmesi ve çatının yalıtım yapılması konusu görüşülmüş bir karar bağlanmış
  fakat henüz bir firmayla anlaşılmamış..bu konuda yönetimden bana herhangi bir bilgi verrilmedi ..
  ben şahsım diğer yüksek giriş dairede oturan arkadaşlarla görüştüğümde bodrumdan dolayı evlerinin çok soğuk olduğunu ve ısınamadıklarını öğrendim..ve onlara çatı yalıtım yapılacaksa
  bizim dairelerin de tavanının yalıtım yapılması ve bodrumların düzenlenmesi gerektiğini söyledim..diğer dairedeki arkadaşım benden sonra yöneticiyle bu konuyu konuşmuş fakat yönetici
  böyle bir şey olamaz öyle bir yönetmelik yok demiş...ayrıca arkadaşım tamam masrafı ben karşılayayım diğer işlerlerle beraber benim dairenin zeminini yalıtım yaptırın demesine rağmen yönetici onunda olamayacağını diğer dairelerin yanlış anlayacağını söylemiş ...
  ve dün akşam arkadaşım bana geldi yönetici öyle bir yönetmelik yok varsa göstersinde görelim demiş
  şimdi ..

  1-yüksek giriş dairede oturuyorum ve aidatımı düzenli ödüyorum
  2-altım komple bodrum ve sığınak ve düzensiz diğer kat sakinleri eşyalarını atmışlar bırakıp çıkmışlar
  3-binanın dış boyama ve çatı izalasyonu yapılırsa benim bodrum tavanına yalıtım isteme hakkım varmı..
  4- bu bodrumda oluşan pislikler için buranın düzenlenmesi ve ilaçlanması konusunda ne yapabilirim..
  teşekkürler..
  yöneticinin algılayacağı düzende yazarsanız sevinirim  Hukuki NET Güncel Haber

  bodrum kat tavan yalıtımı konulu yargıtay kararı ara
  bodrum kat tavan yalıtımı konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Sep 2015
  Nerede
  kocaeli
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bodrum kat tavan yalıtımı

  Cevap yazarsanız sevinirim biraz önemli

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Mar 2013
  Nerede
  ........
  İletiler
  4.959
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bodrum kat tavan yalıtımı

  Sığınakların kullanım amacına uygun şekilde hazır bulundurulması bodrum ve diğer ortak yerlerin sağlığa uygun olarak korunması ve bununla ilgili tedbirleri alması görevidir.

  Sığınaklar ile ilgili yönetici görevini yapmıyor ise Valiliğe yada kaymakamlığa yada sivil savunmaya şikayet edebilirsiniz. Çünkü her ne kadar sığınaklar apartmandada olsa bunların yönetimi Kaymakamlık yada valiliklerdedir.

  Arsa ve sayı olarak tüm kat maliklerinin çoğunluk sayısı ile ısı izolasyonu yapılabiliyor. Ama siz şahsi olarak dairenizin altına izolasyon yaptırmak isterseniz 4/5 oy çoğunluğunun kararı lazım.

  Çatı ortak alandır ve ortak alanların korunması ısı izolasyonu kat maliklerinin vereceği bir karardır.

  Sizin dairenizi özel olarak ısı kayıplarından korumak istediğiniz diğer kat maliklerini bağlamaz. İsterseniz laminat parke altına köpük ve üstüne laminat döşeterekte binanınızın içinden kimseden izin almak zorunda kalmadan bunu gerçekleştirebilirsiniz.

  Binanın komple ısı izolasyon kararı olupta bina altlarının yapılmaması durumu olsaydı bu konuda haklı olabilirdiniz.

  Bütün bunların yanında kanunları oy nisaplarını bir kenara bırakırsak, sizin daire altlarınızı daire dışından kendi paranız izole ettirmenizin yöneticinin dediğinin aksine apartmana bir zararı yok. Apartmana faydası olur zararı olmaz. Kimsede cebinden para çıkmayacak bir olumlu düzenlemeye hayır demez. Bu herşeyden önce komşuluğun gereğidir.

  Bunun içim karar almayada gerek yok. Yönetici isterse diğer kat maliklerini ikna eder. isterseniz siz konuşabilirsiniz.
  Yada yönetici alt kat maliklerimiz daire altlarına ısı yalıtımı yaptıracaklardır Bunun bedelini kendileri karşılayacaklardır. duyurulur diye yazı asar ve buna kimse itiraz etmez. Bu vesile ile Bodrum ve sığınak toparlanmış ilaçlanmış artık malzemeler atılmış olur.

  Burada yönetici yaptırsın biz karşılayalım olmaz. İhale edecek sizsiniz yönetici ise ihale etiğiniz firmanın apartman düzenine uygun çalışmaları konusunda talimatlarını verir. isterseniz uyguna gelmesi açısından çatıyı yapacak olan firma ile anlaşabilirsiniz.

  Sayın yönetici anladınızmı ?
  II - Yöneticinin görevleri:
  1. Genel yönetim işlerinin görülmesi:
  Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici
  aşağıdaki işleri görür:
  a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
  b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin
  alınması;

  c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
  d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer,
  sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,
  her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp
  bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
  e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların
  ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
  f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
  g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli
  tedbirlerin alınması;
  h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar
  adına alınması;

  i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve
  kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
  j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat
  anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
  k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.
  l) (Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması
  amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin
  ücretlerin ödenmesi.
  (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici
  ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.

  - - - Updated - - -

  9 Ekim 2008 PERŞEMBE
  Resmî Gazete
  Sayı : 27019

  YÖNETMELİK

  Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
  BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam ve Dayanak
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir.
  (2) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır.
  (3) Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunlu değildir.
  (4) 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler, bu Yönetmeliğe uymak ve bu Yönetmeliği uygulamakla yükümlüdürler.
  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 30/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Projelendirme Genel Esasları
  Isı bölgeleri
  MADDE 3 – (1) Türkiyede binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından oluşturulan dört bölgede yer alan il ve ilçeler EK 1-A'da listede ve EK 1-B'de harita üzerinde gösterilmiştir. Listede yer almayan belediyeler, bağlı oldukları ilçe değerlerini esas alır.
  (2) Birinci bölgede yapılacak olan binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise, bu binalarda yapılacak olan ısı yalıtımı projesinde, EK-2/C’de yer alan tabloda tavsiye edilen "U" değerlerinden, ikinci bölge için olan "U" değerleri geçerli olur.
  Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı
  MADDE 4 – (1) Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak yalıtılır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, EK 2-A ve EK 2-B’de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi sınır değerlerini aşamaz.
  İç sıcaklık değerleri
  MADDE 5 – (1) Farklı amaçlarla kullanılan binalar için TS 825 hesaplamalarında kullanılacak aylık ortalama iç sıcaklık değerleri [0i (°C)], aşağıdaki tablodan alınır.


  Istılacak binanın türü
  Sıcaklığı (°C)
  1
  Konutlar
  19
  2
  Yönetim binaları
  3
  İş ve hizmet binaları
  4
  Otel, motel ve lokantalar
  20
  5
  Öğretim binaları
  6
  Tiyatro ve konser salonları
  7
  Kışlalar
  8
  Ceza ve tutuk evleri
  9
  Müze ve galeriler
  10
  Hava limanları
  11
  Hastaneler
  22
  12
  Yüzme havuzları
  26
  13
  İmalat ve atölye mahalleri
  16

  Isı geçirgenlik katsayıları
  MADDE 6 – (1) Isı yalıtımı hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimleri ayıran duvar, döşeme ve/veya taban ile tavan ve/veya çatılar için alınacak "U" değerlerinin EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerden büyük olmaması tercih edilir. Ancak bunlardan herhangi biri veya birkaçının, EK 2-C’de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerden % 25 daha büyük olması durumunda, binanın ısı balansının korunması amacıyla, diğer "U" değerlerinden bir ya da birkaçı için seçilecek olan değerler, EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerin % 25’inden daha küçük olamaz. Ancak bu durumda yapılacak olan hesaplamalar neticesinde hesaplanan (Q) Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacının, EK-2/A ve B’de verilen (Q’) Sınırlandırılan Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacından küçük olduğu (Q’>Q) gösterilmelidir.
  Proje zorunluluğu
  MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 Standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından mimari proje sistem detaylarına uygun olarak hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imar mevzuatı gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında ısıtma/soğutma tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.
  Özel durumlar
  MADDE 8 – (1) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda, ısı yalıtımı yapılacaksa, TS 825'de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın ısı yalıtımı projesi hazırlanmalıdır. Bunun dışındaki özel durumlar için dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir.
  a) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları civarında ve mezralarda 2 kat'a kadar olan ve toplam döşeme alanı 100 m2'den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık ve benzerleri hariç olmak üzere) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut binalarda;
  1) Yapı bileşenlerinin, ısı geçirgenlik katsayılarının (U) EK 2/C'deki tavsiye edilen "U" değerlerine eşit veya daha küçük olması,
  2) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12'sine eşit veya daha küçük olması
  şartlarını sağlayan konstrüksiyonlar ve detayların mimari projede gösterilmesi halinde, 7'nci maddede belirtilen "Isı Yalıtımı Projesi" yapılması şartı aranmaz. Bu durumda, yukarıdaki şartların sağlandığını gösteren bir "Isı Yalıtımı Raporu" düzenlenmesi yeterlidir. Ancak, herhangi bir "U" değerinin EK 2/C'deki tavsiye edilen "U" değerlerinden daha büyük olması halinde, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanır.
  b) Binanın ısı kaybeden düşey dış yüzeyleri toplam alanının % 60’ı ve üzerindeki oranlarda camlama yapılan binalarda, pencere sisteminin ısı geçirgenlik katsayısının (Up) 2,1 W/m2K veya bundan daha düşük değerde tasarımlanması ve diğer ısı kaybeden bölümlerinin ısı geçirgenlik katsayılarının EK 2/C’deki tavsiye edilen "U" değerlerinden % 25 daha küçük olmasının sağlanması halinde, bu binalar standarda uygun kabul edilir.
  Bu tür cam yüzeyi fazla olan binalar için ısı yalıtımı projesi ve hesaplamalar aynen yapılmalı ve bu hesaplamalar içerisinde, yukarıdaki belirtilen şartların yerine getirildiği ayrıca gösterilmelidir. Bununla birlikte, yaz aylarındaki istenmeyen güneş enerjisi kazançları da tasarım sırasında dikkate alınır.
  c) Çok katlı olarak inşa edilecek ve bağımsız veya merkezi sistemle ısıtılacak olan binalardaki bağımsız bölümlerin ara döşemeleri ile komşu duvarları; ısıtılmayan iç hacimlere bitişik taban ve duvar gibi düşünülerek, Isı geçirgenlik direnci en az R=0,8 m2K/ W olacak şekilde hesaplanır ve yalıtılır. Bu hesaplama, binanın iç ısı alışverişi kapsamında değerlendirileceğinden ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesaplamalarında dikkate alınmaz.
  ç) Merkezi sistem ile ısıtılan binalardaki sıcak akışkanı ileten ana dağıtım (tesisat) boruları ve kolonlar, ekonomik yalıtım kalınlığı hesaplanarak uygun şekilde yalıtılır.
  d) Kolon kalınlıklarının hesaplanmasında kolonun bağlı bulunduğu kiriş ile birleştiği yerdeki betonarme kiriş kalınlığı aynı zamanda kolon kalınlığı olarak alınır ve kolon kalınlığının kiriş kalınlığından daha fazla olması dikkate alınmaz.
  e) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılır. Dolgu duvarlar ise, hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılır.
  Projede bulunması istenilen belgeler
  MADDE 9 – (1) Isı yalıtımı projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır.
  a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825'de verilen "Binanın Özgül Isı Kaybı" ve "Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı" çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilir ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), EK 2-B'deki sınırlandırılan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q’) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük olmadığı gösterilir.
  b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalar için yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4°K'den daha fazla ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacak ise, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilir, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde gösterilir.
  c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan, taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan, taban/döşeme elemanlarının alanları ve "U" değerleri belirtilir.
  ç) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve "U" değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilir.
  d) Duvar-pencere, duvar-tavan, taban-döşeme-duvar birleşim yerlerine ait mimari proje kesit detayları verilmelidir.
  e) Havalandırma tipi ve mekanik havalandırma sözkonusu ise, hesaplamalar ve sonuçları gösterilmelidir.
  f) Isı yalıtımı projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde meydana gelebilecek olan yoğuşma TS 825-EK F’de belirtilen şekilde tahkik edilir.
  g) Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerindeki yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için, TS 825’te verilen ısı geçirgenlik katsayılarının EK-2/C’deki tavsiye edilen en yüksek "U" değerlerine eşit ya da bu değerlerden daha küçük değerde olması sağlanmalıdır.
  ğ) TS 825’te belirtilen hesap metodunun kullanılması sırasında gerekli olan bilgiler, (yoğuşma hesabı da dâhil olmak üzere) TS 825 standardından (EK A - EK J) temin edilir.
  h) Bitişik nizam olarak (sıra evler, ikiz evler) projelendirilmiş olan binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, komşu bina ile bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır.
  ı) Bu maddede belirtilmeyen diğer hususlar hakkında TS 825 Mayıs 2008'e uyulur.
  Isı yalıtımı detayları
  MADDE 10 – (1) Mimari proje düzenlenirken, ısı yalıtımı detaylarının hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla ısı yalıtımı detayları EK 4’te verilmiştir.
  (2) Yapılacak hesaplar sonunda bulunacak yapı malzemesi kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilir.
  (3) Yapı ve yalıtım malzemelerinin temasında (detayda) farklı "U" değerlerinden kaynaklanan ısı köprülerinin meydana gelmemesi için, yalıtım sırasında gereken tedbirler alınır.
  (4) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir.
  Mimari uygulama projesi
  MADDE 11 – (1) Mimari uygulama projesi; sistem detaylarını, nokta detaylarını ve çatı-duvar, duvar-pencere ve taban-döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir. Isı yalıtımı projesi, mimari uygulama projesindeki detaylarda belirtilen malzemeler ve kalınlıklarına (yalıtım malzemesi hariç) göre hazırlanmalıdır.
  Isı ihtiyacı kimlik belgesi
  MADDE 12 – (1) EK 3'te örneği verilen "Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi", yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve Belediye veya Valilik tarafından onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesine eklenmelidir. Bu belge, bina yöneticisinin dosyasında bulundurulur ve bir kopyası da bina girişine asılır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kaloriferli Binalara Dair Uygulama Esasları
  Kazan daireleri
  MADDE 13 – (1) Kazan dairesi yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:
  a) Kazan dairelerinin boyutları, yakıt cinsine göre belirlenir.
  b) Kazan daireleri, bir adet bina içine ve bir adet direkt bina dışına açılan, olmak üzere iki adet kapısı olacak şekilde düzenlenmelidir.
  c) Kazan dairesinin kapıları yanmaz malzemeden yapılır ve doğrudan merdiven boşluğuna açılmamalıdır. Koku, sızıntı ve yangın halinde, dumanın bina içine girmesini engellemek üzere arada küçük bir giriş odası yapılır ve bu odanın kapıları sızdırmaz özellikte olur ve alta eşik konulmalıdır.
  ç) Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında, her türlü bakım onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunur.
  d) Kazan dairesinde, yakıt türüne göre gereken temiz havayı temin etmek ve egzoz havasını atmak üzere uygun havalandırma sağlanır.
  e) Kazan dairesinin dış duvarının olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması halinde, doğal havalandırmanın sağlanabilmesi için kazan dairesi taban alanının en az 1/12’si kadar dış duvarlara pencere konulur.
  f) Temiz hava giriş menfezi zemin düzeyinde ve Egzoz (pis hava atma) bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanır.
  g) Katı ve sıvı yakıt kullanılan tesiste taze hava giriş menfezi kesiti, duman bacası kesitinin % 50’sinden az olmamak üzere 50 kW (43000 kcal/h)’a kadar 300 cm2, sonraki her kW için 2,5 cm2 ilave edilerek bulunur. Egzoz bacası kesiti ise duman bacası kesitinin % 25'i kadar olmalıdır.
  ğ) Gaz yakıtlı kazanlarda temiz hava giriş menfezi, duman bacası ve egzoz bacası kesitleri gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine göre belirlenir. Kazan dairelerinde doğal havalandırma yapılamayan hallerde cebri havalandırma uygulanır. Bu durumda;
  1) Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her kW'ı için 0,5 m3/h olmalı.
  2) Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairelerinde;
  Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1
  olmalı ve fanın brülör ile aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.
  3) Katı yakıt kullanılan teshin merkezlerinde mutlaka doğal havalandırma yapılır.
  4) Gaz yakıtlı kazan dairelerinde havalandırma seçimi, gaz firmaları ile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine göre yapılır. Sadece emiş veya egzoz yapılan yarı cebri havalandırmalı kazan dairelerinde negatif basınç oluşacağından bu tür sistemler uygulanmaz.
  h) Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazanlar var ise, en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas alınır.
  ı) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donmaya karşı tedbir olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapayan donanım yapılır.
  i) Kazan dairesi yüksekliği TS 2192' ye göre hesaplanır.
  j) Kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırılmaları sağlanır.
  k) Sıvı veya gaz yakıt kullanılan kazan olması durumunda, gerekli tedbirleri almak koşuluyla, kazan daireleri çatıda tesis edilebilir. Bu durumda;
  1) Statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır. (Yaklaşık 1000-2000 kg/m2)
  2) Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli ses yalıtımı uygulanmalıdır. Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır.
  3) Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir.
  4) Yakıt boru hattı, doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalı veya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir.
  5) Havalandırma ve diğer hususlardaki kriterler, bodrum katındaki kazan daireleri ile aynı olmalıdır.
  Bacalar
  MADDE 14 – (1) Bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:
  a) Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılır. Ancak, gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.
  b) Kazan bacalarına, şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılmaz.
  c) Bacalar, mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılması halinde, soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır.
  ç) Katı ve sıvı yakıtlı kazanlarda bacalar dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateş tuğlası ile, gaz yakıtlı kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve baca topraklaması yapılmalıdır.
  d) Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır.
  e) Gaz yakıtlı kazanlarda, temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılır.
  f) Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilir; bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olur ve üzerine şapka yapılır.
  g) Bacalar, mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60° açıda tek sapmaya izin verilmelidir.
  ğ) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılır ve izole edilir. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenir ve gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4’ünden daha fazla olmaz; kanal ana bacaya direkt ve % 5’lik yükselen eğimle bağlanır, 2 adet 45°’lik dirsekten fazla sapma olmaz ve 90°’lik dirsek kesinlikle kullanılamaz.
  h) Baca ve duman kanallarında uygun yalıtım malzemeleri kullanılır.
  ı) Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınır.
  i) Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olması gerekir.
  Radyatörler
  MADDE 15 – (1) Dış duvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına, üzeri yansıtıcı levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulur.
  Otomatik kontrol
  MADDE 16 – (1) Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilir. Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara göre, ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi tesis edilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğu
  MADDE 17 – (1) Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 825 EK - E’de verilmiş olup, Isı yalıtımı projesi burada verilen değerlere göre hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde, yapı ve yalıtım malzemelerinin CE veya G uygunluk işareti ve uygunluk beyanı veya belgesi olması zorunludur.
  (2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin TS 825 EK-E’deki değerlerden daha küçük olması ve bu değerin hesaplamalarda kullanılmak istenmesi halinde, bu tür malzemelerin değerleri için aynı hesap yöntemi kullanılır. Bu tür malzemelerin, beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca bu amaç için özel olarak görevlendirilmiş bir kuruluş tarafından, malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin belgelendirilmesi şarttır. Eğer bu belgelendirme yapılmamışsa, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değeri yerine TS 825 EK-E ’deki değerler alınır. Bu kuruluşun çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenir.
  Isı yalıtımı denetimi
  MADDE 18 – (1) İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamındaki illerde, yapı denetim kuruluşları ile beraber belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyeler; belediye ve mücavir alan sınırları dışında il özel idareleri ve ruhsat verme yetkisine sahip diğer idarelerce yapılır.
  (2) Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu; inşaatın taban, döşeme, duvar ve tavan yapımı safhalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak, belediye veya il özel idarelerine rapor verir.
  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  MADDE 19 – (1) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yapım işi ihalesi ilan edilmiş olan kamu binaları ve yapı ruhsatı alınmış özel binalar
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapım işi ihalesi ilan edilmiş olan kamu binaları ve yapı ruhsatı alınmış özel binalar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Yürürlük
  MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Sep 2015
  Nerede
  kocaeli
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bodrum kat tavan yalıtımı

  Peki sadece kısaca Bodrum tavanı yalıtımı ortak gider değilmidir çünkü sadece ben kullanmıyorum bir kaç site yöneticisi ile görüştüm ortak giderden karşılanır diyorlar çünkü komşum masrafı kendi karşılamak istiyor ama ben Bodrum kata yapılacak masrafa tek başıma karışmak istemiyorum bina yaşı 5 yapılırken dış duvarlara köpük konulmuş ama bodrumda yani sığınakta yalıtım yok şimdi yapılacak iş çatı yalıtımı oluklar ve komple boya ben Bodrum tavanınında yalıtım yapılması nı istiyorum ve bunun ortak olarak karşılanmasını istiyorum kime sorsam ortak gider deniyor yönetici değil diyor
  Konu demir önder tarafından (13-09-2015 Saat 09:11:05 ) de değiştirilmiştir.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Mar 2013
  Nerede
  ........
  İletiler
  4.959
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bodrum kat tavan yalıtımı

  Sadece Kat malikleri kurulunda karar alınıp yapılırsa ortak gider olur. Yeni yönetmeliğe göre yapılan bina ise zeminde su yalıtımı Toprak altında kalan alanların su ve ısı yalıtımı vardır.

  Bodrum üzerine ısı yalıtımı yaptıran görmedim ben. Sizin görüşünüz ile her daire zeminlerine ısı yalıtımı talep edebilir o zaman.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Sep 2015
  Nerede
  kocaeli
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bodrum kat tavan yalıtımı

  tamam güzelde diğer dairelerin altında bir daire var benim daireni altı kocaman bir bodrum ve tüm bina sakinlerinin malzemesi var...
  yani bütün bina bu bodrumu kullanıyor ..sadece bana ait değil ve yalıtım yapılmamış..
  ben nasıl düzenli aidatımı ödüyorum asansör parası kırık dökük parası ..
  ve ben nasıl çatı yalıtımına ortak olacaksam çatı katların dublex olmasına rağmen onlarında bodrum yalıtımına ortak olması gerekmezmi

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jun 2009
  Nerede
  Kocaeli
  İletiler
  8.954
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bodrum kat tavan yalıtımı

  Alıntı ceceli341 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Sadece Kat malikleri kurulunda karar alınıp yapılırsa ortak gider olur. Yeni yönetmeliğe göre yapılan bina ise zeminde su yalıtımı Toprak altında kalan alanların su ve ısı yalıtımı vardır.

  Bodrum üzerine ısı yalıtımı yaptıran görmedim ben. Sizin görüşünüz ile her daire zeminlerine ısı yalıtımı talep edebilir o zaman.
  Ya bodrumda da kalorifer petekleri bulunmalı ve orası da ısıtılmalı ya da bodrum ile zemin kat arasında ısı izolasyonu olmalı. Aksi halde diğer tüm katlardan daha fazla ısıya ihtiyacı olacak, eğer ısı payölçer cihazı kullanılıyorsa diğer dairelere nazaran çok daha yüksek pay çıkacak, müstakil ısınıyorsa çok daha fazla yakıt masrafı olacak, eski tip kalorifer sistemi varsa diğer katlar ısınırken bu kat soğuk olacaktır.
  Bu yüzden burada bir yalıtım olmaması ya da bodrumun ısıtılmaması binanın bir eksiğidir diye düşünüyorum.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Sep 2015
  Nerede
  kocaeli
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bodrum kat tavan yalıtımı

  Alıntı Şenol Eker rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Ya bodrumda da kalorifer petekleri bulunmalı ve orası da ısıtılmalı ya da bodrum ile zemin kat arasında ısı izolasyonu olmalı. Aksi halde diğer tüm katlardan daha fazla ısıya ihtiyacı olacak, eğer ısı payölçer cihazı kullanılıyorsa diğer dairelere nazaran çok daha yüksek pay çıkacak, müstakil ısınıyorsa çok daha fazla yakıt masrafı olacak, eski tip kalorifer sistemi varsa diğer katlar ısınırken bu kat soğuk olacaktır.
  Bu yüzden burada bir yalıtım olmaması ya da bodrumun ısıtılmaması binanın bir eksiğidir diye düşünüyorum.
  binada daaireler bireysel sitem kombi ile ısınıyor 1 haftadır bu konuyu araştıryorum..
  ben nasıl çatı dublex olmasına rağmen çatıyı binanın koruyucusu olarak görüyorsam diğer daire sakinleride bodrumu kullnadıkları halde burada yapılacak yalıtıma katılmak la yükümlü olmazlarmı ..sonuçta 2 kattaki dairenin zeminini ben ısıtıyorum..çatıyada yalıtım yapılacak peki benim zeminden gelen soğuk ne olacak...

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Mar 2013
  Nerede
  ........
  İletiler
  4.959
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bodrum kat tavan yalıtımı

  Bu giderlere yönetim planında aksi bir hüküm yok ise arsa payı oranında katılmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Her daireye eşit pay ediliyor ise buna itiraz edebilirsiniz.

  Olması gerekirmi? evet haklısınız olması gerekir. Ama çatıya bu işlem yapılmasaydı sizin aklınzıda bile değildi. Birden sizinde aklınıza gelmiş oldu.

  Üstteki dairelerin çatı dubleksi olması neden bir özellik? Sonuçta çatı ortak alan ise. Bu ortak alana ait giderlere katılacaksınız.

  Çatıya yapılıyorsa bodrumada yapılsın kararını kat malikleri vermesi gerekir.

  Yargıtay kararlarına göre mantolama işlemi Faydalı yeniliklere girer ve oy çokluğu kararı gerekir.

  F) Yenilik ve ilaveler:
  I - Faydalı olanlar:
  Madde 42 – Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak
  yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın
  çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine
  yapılır
  .
  (Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat
  maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır.
  Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat
  malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden
  alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği
  veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından
  sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken
  hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1)
  Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.
  –––––––––––––––––
  (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Özürlülerin” ve “özürlünün” ibareleri sırasıyla
  “Engellilerin” ve “engellinin” şeklinde değiştirilmiştir.
  4146-1
  (Değişik dördüncü fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma
  sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme
  dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı
  ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin
  sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı
  oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve
  İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
  (Değişik beşinci fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi
  sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri
  değiştirilmiş sayılır.
  II - Çok masraflı ve lüks olanlar:
  Madde 43 – Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir
  nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya
  geçitlerinde bulunmıyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve
  ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
  Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmıyan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin
  yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden
  faydalanma hakkını kazanırlar.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Jun 2009
  Nerede
  Kocaeli
  İletiler
  8.954
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bodrum kat tavan yalıtımı

  Peki çatı için de aynısı mı geçerli? Yani çatı ısı yalıtımı da "oy çokluğu" ile mi yapılır yoksa zorunlu olarak yapılması gereken bir şey midir?

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Tavan akiyor
  4 katlı bir apartmanın 4.katında oturuyoruz ve çatı akıyor sitesi yönetimi yaptirmiyor önceden yapıldı ama sonuca gitmedi ne yapmalıyız.....
  Yazan: Aslihan3545 Forum: Deneme
  Yanıt: 2
  Son İleti: 27-12-2016, 20:23:28
 2. Isı Yalıtımı
  Merhaba, 60 konutluk sitemizde ısı yalıtımı için olağanüstü toplanma kararı alındı. Toplantıya 31 kişi iştirak etmiş ve oy çokluğu ile yapma...
  Yazan: erpmes Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 0
  Son İleti: 19-05-2010, 15:45:30
 3. Su ve ısı yalıtımı
  iyi günler.6 katlı bir binanın 6. katında oturuyorum.evi mütahitten alan bir arkadaştan aldım.mütahitle (1.alıcı) arasında herhangi bir sözleşme...
  Yazan: alidibo123 Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 22-12-2008, 23:37:31
 4. Cam tavan sendromu
  Bilim adamlari pirelerin farkli yükseklikte ziplayabildiklerini görürler. Birkaçini toplayip 30 cm yüksekligindeki bir cam fanusun içine koyarlar....
  Yazan: Av.Dilek Kuzulu Yüksel Forum: Yaşam - Sohbet - Forum Oyunları
  Yanıt: 0
  Son İleti: 09-10-2006, 23:30:31
 5. Su ve Isı Yalıtımı
  Apartmanın son katında oturmaktayım çatı akmaktadır. Isı ve su yalıtımının ortak giderlere girip girmediniğinin ve kat malikleri bu giderlere...
  Yazan: CİWAN Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 23-12-2005, 12:34:11

Bu sayfada bulunan kavramlar:

bodrum kat tavan izolasyonu

depo tavanina yalitim

bodrum tavan izolasyonu ortak gider mi

taban kat isi yalitimi ortak mi

bodrum kat nasil duzrne konulr

zemin katlarda

bonrum katin sicak olmasi icin ne yapilir

zemin kat mantolama

binalarda siginak tavanlarina isi yalitim zorunlulugu

laminet parke bodrumdan gelen sogugu kesermi

1.katlara taban yalitim ortak gider mi

dairenin alti bos ne ile yalitim

https:www.hukuki.netshowthread.php124057-bodrum-kat-tavan-yalitimi

bodrum kat

bodrum kata en iyi yalitim sistemi

apartmanlarin giris katlari taban mantolama

bodrum kata isi yalitim secenekleri

binalarda bodrum kat isi yalitimi ortak gider

kat malikleri komsuya yalitim yaptirmam

bodrum tavan izolasyonu

bodrum kat izolasyonu

bodrum kat yalitim en ideal olcu

giris katlarda merkezi isitma konusunda davalar

bodrum tavani yalitim yaptiranlar

zemin kat bodrumda isi yalitim olursa terlemeyi keser mi

Forum

İlgili Hukuk terimleri

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.