Benim bildiğim kadarıyla, Yüksek Mahkemeler, mesela Yargıtay, Yerel Mahkemenin kararını, "onar" veya "bozar" vs.

Bir işe iade davasında Ocak 2012'de işçi lehine "tam kabul" ile verilen karar Yargıtay'ın iş davalarıyla ilgilenen Malum(!) dairesi 22. Hukuk Dairesine düştü
Ki bu daire kamuoyunda yıllarca tartışılacak şu malum kararlara imza atmıştır

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/37059.aspx

http://www.posta.com.tr/ekonomi/Habe...ticleID=188834

22. HD , işçi lehine olan kararı, 1- Bozdu 2- Hükmün ortadan kaldırılmasına karar verdi ve 3-Davanın Reddine de karar verdi

Böylece bütün hukuk yollarını kapatmayı amaçladığı aşikar

Ancak Yüksek yargı organları yerel mahkemeler adına kararlar veremiyor diye biliyorum.
Bununla ilgili Yargıtay'ın yetki, görev ve sorumluluklarını belirten mevzuatımız olmalı.

Birinci sorum : Yüksek yargı organları yerel mahkemeler adına kararlar verebilir mi?

İkinci sorum: Anayasa Mahkemesine bu kararla ilgili başvuruda bulunulabilir mi?

Teşekkürler