Değerli meslektaşlarım, içinden çıkamadığım bir konuda tecrübelerinize ihtiyacım var. Açmış olduğum bir boşanma davasında davacı vefat etti ve mirasçılarıyla davaya devam ettik. Yerel mahkeme evliliğin ölümle son bulduğuna hükmetti fakat taraflara eşit kusur yükledi. Asıl mesele buradan sonra başlıyor. Şimdi eşit kusurlu addedilen eş mirasçı olabilmekte mi? Yaptığım araştırmalarda olamayacağı görüşü ağır basmakta fakat bir içtihat birliği göremedim. İkinci sorun, yerel mahkeme bu kararı verdikten sonra eşit kusurlu eşin mirasçı olamayacağını nasıl veya hangi davayla tespit ettirmem gerekir? Mirastan ıskat yoluyla mı yoksa elimdeki boşanma ilamıyla veraset ilamı talep ederek mi? Yardımlarınızı bekliyorum.