Sayın dostlar,
Apartmanımızın kısmi süreli çalşan görevlisi emekli oldu. Emekli olduktan sonra kendisiyle yine çalışmak istiyoruz. Eskiden olduğu gibi 370 TL maaş alacak. Bunun karşılığında işverenin(apartmanın) ve işçinin ödemesi gereken SGDP primlerinin nasıl hesaplanacağı konusunda değerli yardımlarınızı rica ederim.