Hukuki.NET Forumları

Hukuki.NET Forumları´na Hoş geldiniz!,
Hukuk forum - Avukat forum sitesi anasayfa : Soru Cevap, hukuksal tartışma, yorumlar ve hukuk alanında yapılan yenilikler, son değişiklikler.

 1. Forum Kuralları Ve Duyurular Konu / Mesaj  Son İleti

  1. Forumlarda arama yapmadan soru veya yorum eklemeyiniz. - Kısa Mesaj ile hukuki soru sormayınız.
   Türkçe yazım kurallarına özen gösteriniz. - Cümlelerinize büyük harf ile başlayınız, başlık ve iletilerinizin tamamını büyük harflerle yazmayınız. - Konularınızı doğru kategoride açmaya özen gösteriniz. - Başlıklarınızda "Acil, Lütfen Yardım, İmdat, Slm, Mrb" gibi kelimeler kullanmayınız. - Kurallara aykırı davranan üyeler ve forumları kilitlenecektir.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 28
   • İletiler: 703
  1. Aile Hukuku

   (80 kişi)

   Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davaları, Evliliğin Butlanı, İddet, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Evlat Edinme, Soybağı, Aile Konutu Şerhi, Ailenin Korunması Hakkında Kanun, Çocuk Mallarının Korunması Hakkında Kanun, Babalık Davası, Tanıma davaları

   Alt Forumlar:

   1. Aile hukuku mevzuatı

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 12.251
   • İletiler: 65.858
  2. Miras Hukuku

   (62 kişi)

   Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Mansup Mirasçı, Saklı Pay, Tenkis, Muris Muvazaası, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları, Feragat, Iskat, Vasiyetname, Veraset İlamı, Tereke, Tasarruf Nisabı, Sağlar Arası İşlemler, Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali davası

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 6.165
   • İletiler: 21.888
  3. Kişiler Hukuku

   (9 kişi)

   Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Gaiplik, Nüfus Hizmetleri, Gerçek Kişilik, Tüzel Kişilik, Dernek ve Vakıflar, Doğum ve Ölüm, Erginlik, Kazai Rüşt, MERNİS

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 1.478
   • İletiler: 6.701
  1. Borçlar Hukuku

   (31 kişi)

   Borçlar Genel Hukuku, Borçlar Özel Hukuku, Sözleşmeler, Kusur Sorumluluğu, Kusursuz Sorumluluk, Tazminat hukuku davaları, Karayolları Trafik Kanunu İhtilafları, Faiz davaları

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 5.122
   • İletiler: 19.440
  2. İcra Teşkilatı, İcra Müdürlüklerinin İşlemleri, İtiraz ve Şikayet, İstihkak, İstirdat davası, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, Tebligat, Süreler, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Haczi Kabil ve Kabil Olmayan Mallar, Takibin Kesinleşmesi, Sıra Cetveli, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 7.815
   • İletiler: 31.603
  3. Ticaret Hukuku

   (26 kişi)

   Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Deniz Ticareti davaları, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku davaları

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 3.217
   • İletiler: 10.766
  4. Kredi Kartları, Banka Kartları, Mevduat Havale İşlemleri, TMSF, BDDK, Tüketici Kredisi davaları, Ticari Krediler, Mortgage ve Banka Uyuşmazlıkları

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 3.464
   • İletiler: 21.318
  5. Tüketici Hakları

   (47 kişi)

   Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 4.807
   • İletiler: 21.432
  1. Gayrimenkul Hukuku

   (32 kişi)

   Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 4.329
   • İletiler: 12.672
  2. Kira Hukuku

   (57 kişi)

   Borçlar Kanunu'nun Kira hukuku ile ilgili maddeleri. Kiracı tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye Taahhütnamesi, Hasılat Kirası, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti, Uyarlama davası, Emlakçı Komisyoncu ihtilafları.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 5.474
   • İletiler: 21.088
  3. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı davaları, Ortak Yerler, Kat Maliklerinin Hak ve Borçları, Kat Malikleri Kurulu ve Yönetim, Site Yönetimi ve Komşuluk Hukuku

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 5.208
   • İletiler: 20.293
  4. İmar Hukuku

   (21 kişi)

   İmar Kanunu, İmar kanunlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve davalar.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 890
   • İletiler: 2.626
  1. Ceza Hukuku

   (108 kişi)

   Ceza davaları, Suç ve Cezalar, Cezayı Etkileyen Haller, Suç Tasnifleri, Teşebbüs, İştirak, Tekerrür, İçtima, Taksir/Bilinçli Taksir, Kast ve Olası Kast

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 12.257
   • İletiler: 54.103
  2. Genel Olarak Ceza Yargılaması hukuku, Kararlar, Kanun Yolları (İtiraz, İstinaf, Temyiz, Yargılamanın Yenilenmesi, Kanun Yararına Bozma) , CMK Hizmetleri ve ilgili davalar

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 2.023
   • İletiler: 8.140
  3. Ceza İnfaz Hukuku

   (10 kişi)

   Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı, Adli Sicil - Sabıka Kaydı düzeltme davaları, Adli Arşiv, GBT, İnfazın Ertelenmesi, Özel veya Genel Af, Cezaevleri İşleyişi, Özel İnfaz Çeşitleri

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 1.470
   • İletiler: 6.788
  1. Bilişim Hukuku

   (47 kişi)

   Siber Hukuk, Bilişim davaları, MSN, E-Mail, Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar ve cezaları, Web Siteleri ve Kapatılması, İnternette Hak ve Özgürlükler, Elektronik Ticaret, Davalarda Elektronik Verilerin Delil Olarak Kullanılması, Elektronik Sözleşmeler, Elektronik İmza, Hosting ve Domain uyuşmazlıkları ile alanadı davaları

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 4.050
   • İletiler: 21.723
  2. Fikir ve Sanat Eserleri, Marka ve Patent davaları, Telif Hakları, Haksız Rekabet davası, Eser Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 723
   • İletiler: 2.591
  3. Hak ve Sorumluluklar, Basın-Yayın hukuku davaları, Tekzip Hakkı, Basın Yoluyla İşlenen Suçlar, RTÜK

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 174
   • İletiler: 592
  1. İşçi - İşveren, Alt İşveren - Taşeron - Müteahhit, İşçi - İşyeri Devri, Belirli - Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri, İşe İade davası, Kıdem ve İhbar Tazminatı davaları, İş Şartlarında Ağırlaşma/Esaslı Değişiklik, Ücret, Hafta Tatili - Genel Tatil, Fazla Çalışma - Fazla Sürelerle Çalışma - Gece Çalışma, Yıllık Ücretli İzin, İş Sağlığı ve Güvenliği

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 12.617
   • İletiler: 49.637
  2. Toplu İş Hukuku

   (10 kişi)

   Sendikalar Hukuku, Toplu İş İlişkileri ve Sözleşmeleri, Grev ve Lokavt Hukuku, Arabuluculuk, anlaşmazlıklar ve çözüm yolları

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 231
   • İletiler: 775
  3. Sosyal Güvenlik Kanunu, Sigortalıların Hak ve Sorumlulukları, Emeklilik, Dul ve Yetim Aylığı, Sağlık Güvencesi, Evlilik ve Doğum Yardımı, SGK (SSK), Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve ilgili davalar

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 4.271
   • İletiler: 14.505
  4. İnsan Kaynakları

   (8 kişi)

   İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi Uygulamaları, İş Analizi, İş Değerleme, Ücretlendirme, İşe Alma, Oryantasyon, Eğitim, İşte Tutma ve Motivasyon, Performans Yönetimi, Öneri ve Ödül Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi, Kariyer Planlama, İşe ve İnsana Dair Bilgi, Düşünce ve Yorumlarınız...

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 230
   • İletiler: 844
  1. Kamu Hukuku

   (26 kişi)

   Kamu Hukuku, Kamu Personeli, Devlet Memurları Kanunu, İdari Suçlar, İdari Cezalar, Disiplin Cezaları, İdari Soruşturma ve davalar, Harcırah (Yolluk), Özlük Hakları, Tayin (Atama)

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 3.145
   • İletiler: 11.503
  2. İdare Hukuku

   (25 kişi)

   İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 3.454
   • İletiler: 13.888
  3. Vergi Hukuku

   (16 kişi)

   Türk Vergi Sistemi, Vergi davaları, Tarh, Tahakkuk, Matrah ve Vergi Uyuşmazlıkları, VUK. Cezai Hükümler, Vergi ceza davaları

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 1.206
   • İletiler: 5.255
  4. Anayasa Hukuku

   (10 kişi)

   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri, Anayasaya Aykırılık Nedeniyle İptal Davaları, Temel Hak ve Özgürlükler, Uluslararası Sözleşmeler

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 243
   • İletiler: 1.555
  5. Vatandaşlığın Kazanılması, Vatandaşlıktan Çıkma, Vatandaşlıktan Çıkarılma, Çifte Vatandaşlık ve davalar

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 483
   • İletiler: 6.813
  1. Askerlik Hukuku

   (18 kişi)

   Askeri Tanımlar, Askerlik Hizmetinin Şart ve Esasları, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi davaları.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 2.378
   • İletiler: 14.514
  2. Askeri Ceza Hukuku

   (13 kişi)

   Askeri Suç ve Cezalar, Askeri Yargılama Usulü, Askeri Mahkemeler ve İşleyişleri, Askeri Yargıtay ve davalar

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 1.128
   • İletiler: 9.500
  1. Uluslararası Hukuk, uluslararası davalar, Kanunlar İhtilafı Kuralları, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması, Tenfiz davası, Mukayeseli Hukuk, MÖHUK

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 677
   • İletiler: 3.390
  2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Başvuru Koşulları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği Uyum Yasaları ve AİHM davaları.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 129
   • İletiler: 543
  1. Sağlık Hukuku

   (8 kişi)

   Hasta Hakları, Doktor Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis davaları, Hekim Hakları, Adli Tıp, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku, Organ ve Doku Nakli

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 463
   • İletiler: 2.107
  2. Çevre Hukuku

   (7 kişi)

   Çevre Sağlığı, Çevrenin Korunması, Çevre Hakları ve İhlalleri ile ilgili davalar. Çevre Kirliliği, Kültür ve Tabiat Varlıkları

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 178
   • İletiler: 626
  3. Hayvan Hakları

   (2 kişi)

   Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, Hayvan Hakları Kanunu, Hayvanların Korunması, Davalar ve Cezai Hükümler

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 102
   • İletiler: 619
  4. Gen Hukuku

   (4 kişi)

   Adli Biyoloji, Adli Genetik, DNA Verileri ve Testi, DNA Veri Bankaları, Tohumculuk Kanunu, Kök Hücre, Yapay Döllenme, Donör, Sperm Bankaları ve ilgili davalar

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 32
   • İletiler: 162
 2. Mevzuat Konu / Mesaj  Son İleti

  1. Yasal mevzuata ilişkin bilgi, yorum, öneri, eleştiri ve tartışmalar.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 2.091
   • İletiler: 2.772
  2. Ulaşamadığınız ve sitemizde yer almasını istediğiniz mevzuatı önerebileceğiniz forum alanı.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 280
   • İletiler: 783
 3. Genel Forumlar Konu / Mesaj  Son İleti

  Genellikle hukuksal konular içermeyen forumlar.

  1. Hukukun ayrılmaz parçası Güncel, siyasi, tarihi konuları medeni bir ortamda tartışabilir, görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 2.427
   • İletiler: 27.112
  2. Üyelerimizin makalelerini yayınlayabilecekleri alan.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 401
   • İletiler: 1.160
  3. Mizah - Eğlence

   (13 kişi)

   Hukuki Fıkralar, komik resimler, komik hikayeler, komik haberler, avukat fıkraları ve mizahi olan her şey.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 509
   • İletiler: 3.824
  4. Yaşama dair aklınıza gelebilecek her konuda ( spor, sinemalar, filmler, diziler, aşk, evlilik, magazin, bilim, teknoloji vs. ) sohbet edebilir, forum oyunlarına katılabilirsiniz...

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 1.338
   • İletiler: 10.308
  5. Hukukçular da hasta olur. Meslek hastalıkları ve İnsanın ruhi ve fiziki sağlığına dair konuları, Sağlık ile ipuçları, tüm hastalıklar ve tedavi yöntemleri ile ilgili görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 298
   • İletiler: 1.549
  6. Sanat ve edebiyat eserleri, kültürel konular, şiir bölümü.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 795
   • İletiler: 4.664
  7. Atmaya kıyamadığınız, kullanmadığınız kitap v.b. eşyalarınızı ihtiyacı olanlara uygun fiyat ile alım-satım yapabileceğiniz bir alandır.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 21
   • İletiler: 72
 4. Site Forumları Konu / Mesaj  Son İleti

  1. Site Hakkında

   (7 kişi)

   Hukuki Net Hakkında teknik konular, öneriler, soru ve istekler.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 339
   • İletiler: 2.622
  2. Program, dilekçe örnekleri, matbu evrak ve yardımcı programlar ile ilgili soru ve yorumlarınızı buraya ekleyiniz.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 196
   • İletiler: 671
  3. Hukuk Portal

   (8 kişi)

   Hukuk Portalı alanından yazılar, yorumlar.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 962
   • İletiler: 1.329
  4. Sitenin HukukTube bölümünde yayınlanan Hukuk videoları yorumları.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 30
   • İletiler: 55
  5. Yönetim tarafından silinmesine karar verilen konular

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 548
   • İletiler: 1.280

   Son İleti:

   Yetki Gerektiren Özel Forum Alanı
 5.   Konu / Mesaj  Son İleti

  Yukarıdaki kategorilere uymayan soru ve yardım taleplerine dair forum alanı.

  Forum Araçları:

  Forum Statistics:

  • Konular: 3.070
  • İletiler: 10.026
 6. Test Konu / Mesaj  Son İleti

  Hukuki net forumları deneme alanı

  1. Deneme

   (2 kişi)

   Forum özelliklerini deneme alanı

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 147
   • İletiler: 1.477
 7. Hukuki Net Öğrenci Kulübü Konu / Mesaj  Son İleti

  1. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, öğrencilik sürecinde dayanışma ve paylaşımda bulunabilecekleri özel forum alanı.
   ÜYELİK KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 106
   • İletiler: 976
  2. Hukuk ders notları, sınav soruları cevapları, pratik çalışmalar (sadece Hukuk Fakültesi Öğrencileri içindir,lütfen üye olunuz.)

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 122
   • İletiler: 256
  3. Türkiye yapılan bütün hukuk seminer, eğitim, sempozyum ile ilgili duyuruları burdan takip edebilirsiniz.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 22
   • İletiler: 41
  4. Stajyer İlanları

   (2 kişi)

   Hukuk Fakültesi Mezunları için staj yerleri ilanları

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 19
   • İletiler: 41
  5. Hukuk Eğitimi

   (8 kişi)

   Hukuk eğitimi, ders notları, sınavlar, sınav soruları ve cevapları. Üniversiteler ve Hukuk fakülteleri, ÖSS Puanları, hukuk fakültesi eğitim sistemi hakkında forum alanı.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 499
   • İletiler: 4.298
  6. Adli ve İdari Yargı hakimlik ve savcılık sınavları başta olmak üzere, KPSS ve diğer tüm sınavlar hakkında her türlü mesleki bilgi alışverişinin yapılabileceği; soru ve sorunun paylaşılabileceği forum alanı.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 64
   • İletiler: 229
  1. Arabuluculuk

   (4 kişi)

   Arabuluculuk merkezleri, arabulucu avukatlar ve hukukçular hakkında bilgiler içeren forumlar.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 63
   • İletiler: 266
  2. Avukatlık Hukuku

   (19 kişi)

   Avukat hakları, Avukatlık Hukuku, Mesleki ve Etik Kurallar, Disiplin Hukuku, Barolar, TBB kararları
   » Avukatlık Hukuku Mevzuatı, Harçlar, Ücret Tarifeleri, İçtihat ve Makaleler

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 839
   • İletiler: 5.238
  3. Hukukçular icin bilgisayar, bilgisayar programları ve internet konularında bilgi ve ipucu alabileceği, yorum ve soru ekleyebileceği forum alanı.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 314
   • İletiler: 1.601
  4. Toplumu ilgilendiren konularda genel hukuki bilgi, yorum, düşünce ve temenniler...

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 3.363
   • İletiler: 11.943
  5. Yeni Hukuki kitap tanıtımları. Kütüphane ve hukuk kitapları fiyatları.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 9.905
   • İletiler: 10.062
  6. Barolar

   (4 kişi)

   Türkiye Barolar Birliği ve Baro haberleri , Barolar'dan duyurular ve Baro forumları.

   Forum Araçları:

   Forum Statistics:

   • Konular: 135
   • İletiler: 416

Site ve Forum Bilgileri

Bu sayfada bulunan kavramlar:Bu sayfada bulunan kavramlar:

hukuki net

testing

hukuk

hukuki.net

hukuki

hukuk forum

hukuk nethttp:www.hukuki.netforum.phphukuki.net forumhukuki net forumhukuk.nethttps:www.hukuki.netforum.phphukuki forumhukukinethukuk sitesihukuk siteleriavukatlar sitesiwww.hukuki.netdenetimli serbestlik 2015 son dakikadenetimli serbestlik 2015hukikidenetimli serbestlik son dakikahukukforumhukiki nethukuku net
Hukuk

Aktif ÜyelerAktif Üyeler

Şu an için 1804 kişi online. 3 Kayıtlı Üye, 1801 Misafir

Ziyaret rekorumuz, 10.712 üye ile (20-11-2016 saat 11:33:46) gerçekleşmiştir.

•Yönetici •Yetkili •Editör •Avukat-Hakim-C.Savcısı-Akademisyen •Stajyer Avukat-Hakim/C.Savcısı Adayı •Hukuk Fakültesi Öğrencisi •Üye •Askıya Alınmış Üye

 1. adahem,
 2. Donalddog,
 3. frmax

Hukuki.NET Forumları istatistikleriHukuki.NET Forumları istatistikleri

Konular
143.129
İletiler
616.218
Üyeler
218.362
Son 30 Günde Aktif Üye Sayısı
515

En son kayıt olan üyemiz: Cerade

Bloglar
14
Blog Yazıları
184
Son 24 saatte
0

Son Blog Yazısı: Hatırlatma , Yazar: Av.İsmail Arslan

Simge AnlamlarıSimge Anlamları

Forum okunmamış iletiler içermekte
Forum okunmamış iletiler içermekte
Yeni Konu Yok
Yeni Konu Yok
Kilitli Konu
Kilitli Konu
Kategori
Kategori
Link
Link


2022 tarihli Hukuk Blog |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı & Istemihan Mehmet Pazarbasi[İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.