+ Konuyu Yanıtla
1 den 9´e kadar toplam 9 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jan 2010
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  1.045
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Evin bahçesindeki havuz için belediyeden ruhsat gerekir mi?

  Merhabalar, müstakil evimin bahçesine 1987 yılında şahsımıza ait 8x3 ölçülerinde ve 1.70 derinliğinde bir yüzme havuzu yaptırılmıştı. Yüzme havuzu bile denmez aslında süs havuzu kategorisine daha çok giriyor. 25 sene önce yapılan bu havuz için bir ihbar falan olur başmız ağrır diye belediyeden ruhsat almam gerekir mi? Gerekiyorsa izlenecek prosedür nedir? Teşekkürler.  Hukuki NET Güncel Haber

  Evin bahçesindeki havuz için belediyeden ruhsat gerekir mi? konulu yargıtay kararı ara
  Evin bahçesindeki havuz için belediyeden ruhsat gerekir mi? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Evin bahçesindeki havuz için belediyeden ruhsat gerekir mi?

  Kamelya
  Pergola
  CARPORT (üstü örtülü araba gölgeliği)
  Havuz
  Vs
  Ruhsat gerekmez
  3 tarafı kapalı alanlar için ruhsat gerekmez.
  4 tarafı kapalı sabit alanlar için ruhsat gerekir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jan 2010
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  1.045
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Evin bahçesindeki havuz için belediyeden ruhsat gerekir mi?

  Sayın Hakkaniyetli, çok teşekkür ederim. Peki bu durumu yazan bir kanun ya da yönetmelik var mıdır? Herhangi bir soru ya da ihbar olması durumunda direk belirtmem için..

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jan 2010
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  1.045
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Evin bahçesindeki havuz için belediyeden ruhsat gerekir mi?

  bu durumda benim havuzumun üstü açık yani kapalı havuz değil ama bildiğimiz fayans betonarme..bu durumda ruhsat gerekmiyor anladığım kadarıyla doğru muyum?

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jan 2010
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  1.045
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Evin bahçesindeki havuz için belediyeden ruhsat gerekir mi?

  Sanırım aşağıdaki karara göre, havuz için ruhsat alınması gerekiyor, acaba yanlış mıyım?

  İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE DERİNLİĞİ 1.00 M'Yİ GEÇMEYEN SÜS HAVUZLARI RUHSATA TABİ OLMADIĞI, YAPILARIN ARKA BAHCE MESAFESİNDE 1.80 METRE DERİNLİĞİNDE YAPILAN YÜZME HAVUZUNUN RUHSATA TABİ OLDUĞU VE İMAR PLANI KOŞULLARINA GÖRE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, DAVA KONUSU YÜZME HAVUZUNUN YIKTIRILMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
  Temyiz İsteminde Bulunan : 1- ...
  Vekili : Av. ...
  2- (Müdahil) ...
  Vekili : Av. ...
  Karşı Taraf : Bahçeşehir Belediye Başkanlığı - İSTANBUL
  Vekili : Av. ...
  İstemin Özeti : İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 28.10.2003 günlü, E:2002/557, K:2003/1322 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir
  Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
  Danıştay Tetkik Hakimi Selçuk Topal'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
  Danıştay Savcısı Mukaddes Aras'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
  Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
  Dava, İstanbul, Bahçeşehir, ... ada, ... parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak yapılan havuz inşaatının 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin ... günlü, ... sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, 6.11.2001 günlü tutanakla ... Blokların arka bahçe kısmına 1,80 metre derinliğinde, (8x17) m2 boyutunda yüzme havuzu inşaatının tespit edilerek mühürlendiği, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 14.01 maddesine göre derinliği 1,00 metreyi geçmeyen süs havuzlarının ruhsata tabi olmadığı, dava konusu yüzme havuzunun ise ruhsata tabi olduğu ve imar planı koşullarına göre ruhsat verilmesinin de mümkün olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 28.10.2003 günlü, E:2002/557, K:2003/1322 sayılı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, fazla yatırılan 15.300.000,- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 15.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Evin bahçesindeki havuz için belediyeden ruhsat gerekir mi?

  Büyük şehirlere özgü bir uygulama istisnai bir durum
  Çevresindeki toprak seviyesinden 1.00 metre derinlikte,
  Toprak seviyesinden 0.70 metre yükseklik olunca bu gurupda değerlendirilmez.
  Siz 1,70 derinlik dediniz bu derinliğin ne kadarı cevre toprak seviyesinden aşağıda ne kadarı yukarda.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jan 2010
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  1.045
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Evin bahçesindeki havuz için belediyeden ruhsat gerekir mi?

  Eğer evin tabanını dikkate alırsak 1,70 metre derinlikte aşağıda kalıyor, eğer evin depo olarak kullanılan bodrum katını baz alırsak havuz ve bodrum aynı seviyede kalıyor.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Evin bahçesindeki havuz için belediyeden ruhsat gerekir mi?

  Eğer şikayet olursa
  Bu durumda İstanbul için 2 seçenek var.
  1- Havuzun dibini 70cm doldurup derinliği 1 metreye indirmek.
  2- Havuzun kenarındaki toprak seviyesini dekorlu 70 cm kazıp Havuz toprak seviyesini 1 metreye indirmek.

  Bu şekilde yönetmeliğe uydurabilirsiniz.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jun 2019
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Evin bahçesindeki havuz için belediyeden ruhsat gerekir mi?

  arkadaşın dediklerine katılıyorum. o şekilde sorun olmaz büyük ihtimal.
  Konu Erdoğan Kırcalı tarafından (16-06-2019 Saat 00:18:41 ) de değiştirilmiştir.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Arkadaşimin evinin belli bir bölümü baskasinin ne yapması gerekir evin kalanini almak için?
  Arkadaşlar bir arkadasimin evinin 20 metre karesi kendine ait iken bir başkasina ait olan kısmı 9 metre karelik bir alanida evini yaptirirken kendi...
  Yazan: eixs Forum: Gayrimenkul Hukuku
  Yanıt: 9
  Son İleti: 24-01-2015, 12:54:10
 2. Çardak için ruhsat gerekir mi?
  Merhaba. Bahçeme yapmış olduğum çardağı belediye görevlileri ruhsat alınmadığı gerekçesiyle yıktılar. Bütün çabalarıma rağmen engel olamadım. Yıkım...
  Yazan: ecinar66 Forum: İmar Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 11-03-2012, 10:41:56
 3. Veraset ilanı çıkmamış evin 2.katının ruhsat işlemlerini yaptırmaya ve üzerine almaya dair noter vekaleti verilebilir mi?
  Merhabalar.Babam 2001 de vefat etti.Biz 4 kardeşiz annem sağ.Tapular hala babmın üzerinde, veraset ilanı yapılmadı.2 katlı evimizin 1.katı babamın...
  Yazan: isdem78 Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 10-08-2011, 12:04:47
 4. Boş Evin Aidat Vermesi Gerekir mi?
  2 aydır boş evimiz var. Kiraya vericez. Aylık 15 lira falan apartman elektrik su temizlik için aidat parası var, ev kombili. Ev boşken bu aidatı...
  Yazan: anadoluesk Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 09-06-2009, 22:33:56
 5. Belediyeden izin için ne yapılabilir?
  Merhaba sayın ilgili, İstanbul'da bir belediye sınırları içinde kalan,Garaj olarak ruhsatlanmış bodrum katını,Geçmiş dönem belediyelerin müsadesi...
  Yazan: Kabul Forum: Diğer Hukuki Sorular
  Yanıt: 3
  Son İleti: 08-05-2009, 11:49:42

Bu sayfada bulunan kavramlar:

http:www.hukuki.netshowthread.php95708-Evin-bahcesindeki-havuz-icin-belediyeden-ruhsat-gerekir-mi

https:www.hukuki.netshowthread.php95708-Evin-bahcesindeki-havuz-icin-belediyeden-ruhsat-gerekir-mi

evin bahçesine havuz

imarda ev yapilmasi icin ozel izin nedir

havuz yapımı için ruhsat

havuz inşaat sayılır mı

imarda havuz

evinin bahcesine havuz yapmak izin gerektirir mi

site havuz yönetmeliği

havuz imar yönetmeliği

yüzme havuzu ruhsati icin gerekenler

Ruhsatsız yapılan site yüzme havuzuna ruhsat almak için yapılması gereken ilemler nedir

sitelerdeki havuzlarin ruhsatin alinmasi

havuz ruhsata tabi midir

bir arsaya havuz yapmak imara giriyor mu

havuz imara dahil mi

havuz imar izni

evinin bahcesine arac garaji yaparken ruhsat izni gerekirmi

havuz yapimi icin izin gereklimi

yuzme havuzu ruhsti iptali olurmr

bahceme havuz yapabilirmiyim

yüzme havuzları yönetmeliği ruhsatlandırmabahçeye yüzme havuzu nasıl yapılırhavuz yüksekliğihavuz imalatı yönetmeliği
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.