Merhaba,

Yeni yapılmış bir binada ikamet etmeye başladım. Bina 5 katlı ve her katında 3 daire var. Binada toplamda oturan sayısı 5 haneyi geçmez. Herkes yavaş yavaş taşınmaya başlıyorlar.

Binanın oturma izni alınma aşamasında olduğu söylendi ve dün de belediyeden geldiler. Sanırım oturma izniyle alakalı.
Resmi bir belge görmememe rağmen mütayit ve evsahibinin söylediği şey 1 aya kadar izinin çıkacağı yönde.

Başvurusu yapılmış durumda olduğu için benim dairem için telefon, elektrik ve su abonelikleri için başvurum mümkünmüdür?
Türktelekom şebeke kutusu konması gerektiğini ama önce apartmanın oturma izninin çıkmış olması gerektiğini söylediler.

Bu sayfada şöyle birşey yazıyor ( çok fazla anlamamakla birlikte belki yanlış bir yeri referans gösteriyor olabilirim )
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/711.html

Geçici Madde 10 - (Ek madde: 08/01/2002 - 4736 S.K../1. md.)
Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik, su ve/veya telefon bağlanabilir.

Bu madde kapsamında elektrik, su ve/veya telefon bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.


ben bu sayfanın çıktısını alıp telekoma gitsem ve göstersem işleme alırlar mı?
İşim gereği çok çok çok acil eve telefon ve internet bağlatmam gerekiyor.
not : bölgede fiber internet yok ve 3g internet kullanımı yine işim gereği kullanılamıyor.