+ Konuyu Yanıtla
2 / 5 Sayfa İlkİlk 12345 SonSon
11 den 20´e kadar toplam 45 ileti bulundu.

Konu: Isı pay ölçer

Isı pay ölçer Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Isı pay ölçer

  Alıntı Hakkaniyetli rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  http://mevzuat.dpt.gov.tr/kanun/5627.htm

  Madde 7
  c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.


  GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanmaz.

  (2) Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olan veya yapı ruhsatı alınmış binalar hakkında 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren on yıl süreyle uygulanmaz.

  (3) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan asgarî sınırları sağlama şartı aranmaz.

  Isı pay ölçer sistemi en adil en hakkaniyetli isi paylaştırma sistemidir.
  Hemen geçilmelidir.

  Adi çoğunluk ile dahi geçiş kararı alınabilir.
  %51 çoğunluk gerekmez
  Kanuni mecburiyet var.
  Merhaba;
  Daha önce payölçer konusunu defalarca gündeme getirmemize rağmen kabul edilmemişti. Yasal Zorunlulukla birlikte
  Ben konuyla ilgili yazıları Bayındırlık Bakanlığ'nın web sitesinden çıkardım , yönetici ile görüşüp apartman panosuna astım. 1 gün içinde panodan tüm yazıları bilinmeyen bir kişi kaldırdı. Muhtemelen en üst kattakiler ve bir kaç kişi durumdan hoşlanmadı. Sormak istedğim konu ise Eğer bu duruma itiraz eden pay ölçer taktıramayacağını ( gerek ekonomik gerekse farklı nedenlerden) söylerse yöneticide bu işe sıcak bakmassa bizim başvurabileceğimiz merci neresidir? Para cezasından bahsediliyor bu cezayı kim kesecek ? Diyelim ki pay ölçer takılmadı ve bende doğalgaz faturasının adil paylaşılmadığından faturayı ödemeyi reddettim ve ödemedim Bu durumda ne olur ?
  Saygılarımla;  Hukuki NET Güncel Haber

  Isı pay ölçer konulu yargıtay kararı ara
  Isı pay ölçer konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  May 2008
  İletiler
  1.236
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Isı pay ölçer

  Alıntı betty16 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  iyi günler,
  benim konu ile kafamı karıştıran bir husus var. yardımcı olursanız memnun olurum.
  ısı pay ölçer takılması için son günün yarın olduğu söyleniyor. yani kanunen bir zorunluluk aksi halde yöneticiye (!) ceza var. ancak ısı pay ölçerin takılması için oybirliği olması şartı da var. çelişkili bir durum. hem yasal zorunluluk var hem oybirliği zorunluluğu. oybirliği sağlanamazsa cezasını her türlü yönetici mi çekecek..?? bu nasıl hak-hukuk..??
  Öyle birşey varsa bile karar alındığı halde gereğini yerine getirmeyen yönetici içindir..karar alınmadı ise yönetici niye ceza ödesin...

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Nov 2004
  Nerede
  Istanbul, Kadıköy, Türkiye.
  İletiler
  17
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Isı pay ölçer

  Isı Pay Ölçer konulması kanunun getirdiği bir zorululuk olup, Kat Mülkiyeti kanunundaki bahsedilen maddenin değişikliğini de yapmıştır:

  5627 sayılı kanun MADDE 16 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

  Dikkat edilecek olursa KMK nun 42. maddesinin 4. fıkrasına eklenen son cümle: "Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. " şeklindedir. Bu da, Isı Pay Ölçerlerinin konulması kararını Kat Maliklerinden almakta, Bakanlığın Yönetmeliğindeki hükümlere bırakmaktadır.

  Merkezi ısınmanın yapıldığı konutlarda, yakıt paylaşımı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılmakta idi. Ancak, daha sonra çıkan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu bu hususta özel hüküm getirerek, Kat Mülkiyeti Kanunundaki Kat maliklerinin yetkisini Kaldırmıştır.. 5627 Sayılı Kanununun 7. maddesi ve Çıkarılan Yönetmelik "Isı Pay Ölçüm cihazlarının konulmasını" zorunlu kılmıştır.

  Ayrıca; bu konunun Türkiye çapında yürütülmesi için (Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu) oluşturulumuştur. Kurul; Bakanlığın müsteşar yardımcısı başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bakanlık, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliğinin birer üst düzey temsilcisinden oluşuyor.

  Yetkilendirilmiş Kurum ise (EİE) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüdür. Yani Devletin yakın takibi var.

  Kanunun 7. maddesi şu hükmü getirmektedir:

  c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.

  Bu konu sadece Isı Pay Ölçer takılması ile kalmayıp, Binalardaki kazan, brülor, kat kaloriferi ve kombiler gibi cihazların da kontrolünü ve gerekli evsafını belirlemektedir. Ayrıca, elektrik motorları, klimalar, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin kalite bakımdan düzenlenmesini ve kontrolünü de içermektedir.

  MADDE 7/1 - g) Endüstriyel işletmelerde ve binalarda yapılan etüt çalışmaları sırasında, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazların kullanılması zorunludur.

  ğ) Yakma tesislerinde yer alan kazanlardan, brülörlerden, kat kaloriferi ve kombilerden Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenen asgarî verimlilik değerlerini sağlamayanların satışına izin verilmez.

  h) Elektrik motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin sınıflandırılmasına ve asgarî verimlerinin belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir ve asgarî sınırları sağlamayanların satışına izin verilmez.

  Kanun bu hükümleri getirmekle kalmamış, yaptırımları da belirlemiştir. Bazıları oldukça ağır olan para cezaları vardır.

  MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.

  2) 5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yapma imkânının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde onbin Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

  7) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel kişilere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

  8) Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

  ç) Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması öngörülmeyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır.

  Şİmdilik kısaca bunları söyleyebildim. İnşaallah konuyu bütünü ile inceleyen yazımı daha sonra bilgilerinize sunacak ve www.muzafferdeligoz.com.tr deki siteme koyacağım

  Saygılarımla..

  Muzaffer Deligöz
  Konu muzafferdeligoz tarafından (17-05-2012 Saat 21:01:49 ) de değiştirilmiştir.

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  May 2012
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Isı pay ölçer

  Alıntı meraklıüye rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Öyle birşey varsa bile karar alındığı halde gereğini yerine getirmeyen yönetici içindir..karar alınmadı ise yönetici niye ceza ödesin...
  merhabalar. bu sistem hakkında başka bir ortamda şu kaygılarımı yazmıştım:

  quote:

  1. eski tip, ayarlanamaz durumda petekleri olanlar petek değiştirmek durumunda kalacak,
  2. halihazırda bile "biz zaten ısıdan yararlanmıyoruz" deyip aidatı ödememek için fırsat kollayan dükkanlar sorun çıkaracak, cihazları türlü dalavere yapacak
  3. kış geçmiş olduğu için bütün yıl aidat toplanan binalarda ısıtma giderlerinin neye göre paylaştırılacağı bilinemeyecek. eski uygulamaya devam edilirse üstteki maddelerde belirtilen kişiler dava açacak. para toplanamazsa önceden gaz alınamayıp paşa paşa zamlı fiyattan gaz alıncak.
  4. yıl boyu değil kış aylarında aidat toplanıyorsa bile, gazın ön ödemeli sistemle alındığı yerlerde sorun çıkacak. önceden alınan gazın maliyetinin nasıl paylaşılacağı bir ay sonra belli olacak, gaz bedelini tahsilatta sorun yaşanacak.

  özellikler 3. ve 4. maddeler hakkında yardımcı olabilir misiniz?

  yönetim olarak bütün yıl aidat toplama uygulamamıza devam edemeyecek miyiz şimdi yani? ısı pay ölçeri bir dahaki kış dönemine kadar taktırmasak ya da taktırıp da kışın ölçüm yapıldıktan sonra mahsuplaşma yapılmak üzere yakıt parası toplamaya devam etsek bu mevzuata aykırı mı olur? toplasak bir apartman sakininin dava açmayacağını nasıl garanti edebiliriz? bu konuda apartman sakinlerinden feragatname alınabilir mi?

  kısaca temmuz'da geleceği söylenen ve sonbaharda gelme ihtimali olan doğal gaz zamlarından önce gaz alma şansımız olmayacak mı yani ısı pay ölçer'le ölçüm yapıp maliyeti paylaştıramadığızdan dolayı? aynı sebeple, ön ödemeli sistemde ilk ay nasıl gaz alacağız?

  şimdiden teşekkürler.

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  istanbul, Türkiye.
  İletiler
  18
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Isı pay ölçer

  Apartmanımızda daire sahipleri (ben dahil) eski radyatörleri değiştirdik, ve tabii ki herkes kafasına göre radyatör takdırdı. Yakıt giderlerinin adil paylaşımı konusunda şikayette bulunuyorum.Bazı daireler 8400 kalorilik bazı dairelerde 14400 kalorilik radyatörler mevcut. Şikayetim karar defterine de geçti. Bu günlerde 5627 sayılı kanun gereğince ısı pay ölçere geçilmesini veya kalorifer peteklerinin projesine uygun hale getirilmesini aksi halde yakıt giderlerine katılmayacağımı, yazılı olarak yöneticiye bildirdim. Ancak kimse oralı değil. Şimdi;
  1) Yönetici hakkında suç duyurusunda bulunabilirmiyim ?
  2)Yakıt giderlerine katılmayıp onların beni dava etmesini mi bekleyeyim ? Bu durumda sonuçta gider payını masraflarıyla birlikte ödemek zorunda kalırmıyım?.
  3) Yoksa ben mi apartmana dava açmalıyım ? Bu yola baş vuracak olursam tüm malikler aleyhine mi? , yoksa yöneticiye karşı mı dava açmam gerekir ? Dava konusu kalorifer tesisatının projeye uygun hale getirlmesi mi olmalı? 5627 sayılı kanuna muhalefet mi? yada her ikisi mi?

 7. #16
  Kayıt Tarihi
  Apr 2009
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Isı pay ölçer

  Benim de bu konuda sormak istediğim bir husus var.Oturduğumuz binanın yöneticliğini yapmaktayım.Bulunduğumuz ilçede çoğu bina ve yönetici bu durumdan haberdar değil.Biz konuyu 2 mayıstan sonra öğrendik.Sürenin kasım ayına kadar uzatıldığı söyleniyor.Bu doğru mu?
  Bizim bina kömürle ısıtılıyor.Payölçerle ilgili okuduğum yazılarda hep doğalgazdan bahsedilmiş.Kömürle ısıtılan merkezi sistemlerde nasıl bir uygulama yapılacak?Çevremde sordum soruşturdum paylöçer satan firmada yok montaj yapan da.Açıkcası ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz.Yarın toplantı var.Bina sakinlerine konuyu öğrenebildiğim kadarıyla aktaracağım.

 8. #17
  Kayıt Tarihi
  Nov 2004
  Nerede
  Istanbul, Kadıköy, Türkiye.
  İletiler
  17
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Isı pay ölçer zorunlu mu?

  Isı Pay Ölçer Konulması Hangi Binalarda Zorunludur ?

  Yönetmeliğin “Amaç ve Kapsam” başlıklı birinci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.” ifadesi yer almakta olup, buradan anlaşılacağı üzere yeni yapılacak olan binalarda merkezi ısı sistemi kuruluyor ise, bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerekir. Yani merkezi sisteme sahip yeni yapılacak binalarda bağımsız bölüm sayısının birden fazla olması yeterlidir.

  Almış olduğunuz bina, henüz “yapı kullanım izin belgesi=İskan belgesi” almamış ise; yönetmeliğin Geçici 1. maddesinde belirtildiği gibi “Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde yerine getirilir.” hükmü gereğince, almış olduğunuz konut 2/5/2007 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış ve projeleri de bu tarihten önce ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanılacağı şekilde tasarlanmamış ise 2/5/2012 tarihine kadar bu sisteme geçmeleri zorunludur.

  Fakat inşaat ruhsatı 2/5/2007 tarihinden sonra alınmış ve projeleri bu tarihten sonra hazırlanmış ise bu sisteme göre yapılmaları 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu gereğince gerekmektedir.

  Merkezi Isınma Sistemi olan konutlarda Isı Pay Ölçer konulması kanunun getirdiği bir zorunluluktur. Isı sisteminin değişikliği Kat Mülkiyeti kanununda Kat Malikleri Kurulunun kararına bağlanmış iken, yapılan bir değişiklikle bu yetki Bakanlığın çıkaracağı Yönetmeliğe devredilmiştir.
  5627 sayılı kanun MADDE 16 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir."

  Dikkat edilecek olursa KMK nun 42. maddesinin 4. fıkrasına eklenen son cümle: “Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. ” şeklindedir. Bu da, Isı Pay Ölçerlerinin konulması kararını Kat Maliklerinden almakta, Bakanlığın Yönetmeliğindeki hükümlerine bırakmaktadır.

  Merkezi ısınmanın yapıldığı konutlarda, yakıt paylaşımı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılmakta idi. Yukarıda belirttiğimiz üzere, daha sonra çıkan 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” bu hususta özel hüküm getirerek, Kat Mülkiyeti Kanunundaki Kat maliklerinin yetkisini kaldırmıştır.. Bu husustaki zorunluluk; 5627 Sayılı Kanununun 7. maddesi ve Çıkarılan Yönetmelikteki “Isı Pay Ölçüm cihazlarının konulmasının zorunlu olduğu” hükmü ile belirlenmiştir.

  Bir diğer değişiklik de; Yönetmeliğin, Yönetim planının ve sözleşmelerin Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin değiştirilmesi başlıklı ON DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GÖRE “Merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binaların yönetim planının ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin bağımsız bölüm kullanıcıları ile yaptıkları sözleşmelerin, bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri üç ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.” yönetim planında bu yönde bir madde yoksa bile yönetim planının yönetmelik hükümlerine göre değiştirilmesi gerekmektedir.

  Dolayısıyla yönetim planında yapılacak bir değişiklik için verilen sürede 3 ay olup buna göre yönetimin gereğini yapması gerekmektedir. Mevcut merkezi sisteme sahip binalarda bu sisteme geçilmesi için gerekli plan değişikliği yapılamaması halinde yasal anlamda yönetim bu noktada sorumlu olacaktır.

  Ayrıca; bu konunun Türkiye çapında yürütülmesi için (Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu) oluşturulmuştur. Kurul; Bakanlığın müsteşar yardımcısı başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bakanlık, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliğinin birer üst düzey temsilcisinden oluşuyor.

  Yetkilendirilmiş Kurum ise (EİE) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüdür. Yani Devletin yakın takibi var.

  Kanunun 7. maddesi şu hükmü getirmektedir:

  c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.

  Bu konu sadece Isı Pay Ölçer takılması ile kalmayıp, Binalardaki kazan, brülör, kat kaloriferi ve kombiler gibi cihazların da kontrolünü ve gerekli evsafını belirlemektedir. Ayrıca, elektrik motorları, klimalar, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin kalite bakımdan düzenlenmesini ve kontrolünü de içermektedir.

  MADDE 7/1 – g) Endüstriyel işletmelerde ve binalarda yapılan etüt çalışmaları sırasında, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazların kullanılması zorunludur.

  ğ) Yakma tesislerinde yer alan kazanlardan, brülörlerden, kat kaloriferi ve kombilerden Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenen asgarî verimlilik değerlerini sağlamayanların satışına izin verilmez.

  h) Elektrik motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin sınıflandırılmasına ve asgarî verimlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir ve asgarî sınırları sağlamayanların satışına izin verilmez.

  Kanun, yaptırımları da belirlemiştir. Bazıları oldukça ağır olan para cezaları vardır.

  MADDE 10 – (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.

  2) 5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yapma imkânının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde onbin Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

  7) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel kişilere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

  8) Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

  ç) Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması öngörülmeyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır.

  Şimdilik kısaca bunları belirttim.. İnşallah konuyu bütünü ile inceleyen yazımı daha www.hukuki.net ve kendi sitemde (www.muzafferdeligoz.com.tr) daha sonra bilgilerinize sunacacağım

  Saygılarımla..

  Muzaffer Deligöz

 9. #18
  Kayıt Tarihi
  Jun 2012
  Nerede
  Bursa
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Isı pay ölçer

  Yönetim planlarında giderlerin paylaşımı konusunda yapılan çalışmalar, oy birliği ile kabul edilir.

  Konu ile ilgili daha önce verilmiş yargı kararları mevcuttur:


  Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Tarih : 16/10/1989 Karar No: 1989/20048
  Özü : KAT MALİKLERİNİN, BAŞKA TÜRLÜ BİR ANLAŞMA OLMADIKÇA GENEL GİDERLERE ARSA PAYI ORANINDA KATILMALARI GEREKİR. OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN BİR PAYLAŞMA BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEMEK YASAYA AYKIRIDIR.
  (Yargıtay. 5. HD. E:1989/23877 - K:1990/12563
  KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Giderlerin Taksim Şeklinin Değiştirilmesi )
  GİDERLERİN TAKSİM ŞEKLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazın )
  OYBİRLİĞİ ŞARTI ( Kat Mülkiyetine Tabi Gayrimenkul Giderlerinin Taksim Şeklinin Değiştirilmesi )
  ÖZET : Giderlerin taksim şeklinin değiştirilmesi tarafların anlaşmasına bağlıdır.
  Anlaşmanın kabulü, bütün kat maliklerinin oybirliği ile mümkündür. Tüm kat maliklerinin oybirliği ile alınmış bir kararı olmadığından davacıların istemlerinin kabulü ile giderlerin paylaştırma yöntemini değiştiren kat malikleri kurulunun 4/5 çoğunlukla aldığı kararın iptali gerekir.

  Ayrıca, yapılan bu çalışma Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi’ne muhalefet etmektedir.
  III - ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA:
  MADDE 20 - (Değişik 1. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :
  a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
  b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ", güçlendirme" ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;
  Katılmakla yükümlüdür.
  c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
  (Değişik 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

  Konu ile ilgili olarak Yargıtay kararı da mevcuttur:

  Esas No :2006 / 1820 Karar No :2006 / 2566 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Tarih : 30/03/2006
  Özü :
  Kat Maliklerinden Her Biri, Aralarında Başka Türlü Anlaşma Olmadıkça Ana Taşınmazın Bütün Ortak Yerlerinin Bakım, Koruma Ve Onarım Giderleri İle Ortak Tesislerin İşletme Giderlerine Ve Diğer Giderler İle İlgili Avansa Kendi Arsa Payı Oranında Katılmakla Yükümlüdür.
  Yönetim planında yapılacak değişiklik için KMK uyarınca 4/5 çoğunluk yeterli sayılsa da plan değişikliği genel giderlere katılma oranı ile ilgili bulunduğundan anılan yasanın 20. maddesindeki ilkeler gözetilerek bu konuda (tüm maliklerin)oybirliğine gereksinim olduğu kabul edilmelidir.

  Kat mülkiyetine geçilmiş bir apartmanda, kat malikinin genel giderlere hangi oranda katılacaklarını tespit eden yönetim planının 10, 11 ve 12nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören kat malikleri kurulunun 2.3.1986 günlü kararının 8. maddesinin iptali dava edilmiştir.
  Davalılar söz konusu kararın 4/5 oy çokluğu ile alındığını ve KMK md.28 e göre böyle bir çoğunluğun, yönetim planının değiştirilmesi için yeterli olduğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuşlardır. Sözü edilen 28. maddeye göre, yönetim planında değişiklik yapılabilmesi için kat malikleri kurulunun 4/5 çoğunlukla karar vermesi yeterlidir. Ancak, dava konusu değişiklik, genel giderlere katılma oranları ile ilgili olduğundan yasanın bu konudaki 20.maddesinde yazılı hükümlerin göz önünde tutulması gerekir. Bu maddenin ilk fıkrasında yer alan “kat maliklerinin, aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça” ibaresindeki anlaşma sözcüğü (tüm maliklerin) oybirliği ile sağlanmış bir anlaşma anlamındadır. Yani yönetim planının genel gidenlere katılmayla ilgili hükümlerinde yapılacak bir değişikliğin, 4/5 oranıyla değil oybirliği ile yapılması gerekir.Oysa iptali istenen kurul kararı oybirliği ile alınmamıştır.Bu nedenle kat malikleri kurulunun 2.3.1986 günlü kararının 8. maddesinin mahkemece iptaline hükmolunmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Davalının temyiz itirazları yerindedir. (5.HD.16.1.1988 T. 14329E. 31K.)

  Farklı bir deyişle, pay ölçer montajları yapılsa dahi, her bir dairenin arsa payı 1/... olduğu için ısınma giderleri de 1/... oranında her daireye paylaştırılacaktır.
  Bununla beraber, ilgili Medeni Kanun Maddeleri de konuya bu açıdan bakmaktadır:

  MADDE 692.- Paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması, oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bütün paydaşların kabulüne bağlıdır.

  MADDE 694.- Paylı mülkiyetten doğan veya paylı malı ilgilendiren yönetim giderleri, vergiler ve diğer yükümlülükler, aksine bir hüküm bulunmadıkça, paydaşlar tarafından payları oranında karşılanır.
  Payına düşenden fazlasını ödemiş bulunan paydaş, diğerlerine payları oranında rücu edebilir.

  Madde 692’ de de belirtildiği üzere, olağan şekilde (olağan şekli, mevcut yönetim planında belirtilen şeklidir) kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine oybirliği olmadan girişilmesi, kanuna muhalefettir.

  Bu nedenle, yönetimimizin almış olduğu pay ölçer taktırılması kararı, hükümsüzdür.

  Kaldı ki, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile değiştirilen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 42. maddesinin 4. ve 5. fıkraları, sistem dönüşümleri ile ilgilidir. Yani, bir sistem dönüşümü vuku bulması durumunda veya yeni bir bina tesis edilmesi durumunda yönetim planı değişecektir ve hesaplamalar ilgili yönetmeliğe göre yapılacaktır. Mevcut yönetim planları ile ilgili atıf yapılmamıştır ve Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 20. Maddesi de aynen durmaktadır.

  Farklı bir deyişle, mevcut yönetim planı geçerlidir, konu bizim dışımızdadır.


  MADDE 16 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
  Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır."

  Bununla beraber, kanunun bizimle ilgili olmadığına dair Medeni Kanun’ un 689. Maddesi mevcuttur:

  MADDE 689.- Paydaşlar, kendi aralarında oybirliğiyle anlaşarak yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapabilirler. Ancak, böyle bir anlaşmayla paydaşların aşağıdaki hak ve yetkileri kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz:
  1. Paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğinin ve değerinin korunması için zorunlu olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek,
  2. Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için derhâl alınması gereken önlemleri bütün paydaşlar hesabına almak.
  Taşınmazlarla ilgili anlaşmalar imzalarının noterlikçe onaylanması koşuluyla paydaşlardan birinin başvurusu üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir.

  Yani, kanunun kurulmuş sistemler ve yürürlükte olan yönetim planlarına bir etkisi yoktur.

  Bu konuda, kat maliklerine baskı ve zorlama yapılmayacağını da özellikle belirtmek isterim.
  Konu hakkında Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’ nin kararı mevcuttur:


  (Y.5.H.D.01.12.1980 GÜN,1980/8571 ESAS, 8550 KARAR)

  Genel giderlere arsa payı oranında katılma şekli dışındaki orana razı olmayan kat maliki değişik oranı kabule zorlanamaz.
  Mahkemeden de rıza göstermiş sayılmasına karar verilmesi istenemez.
  Dava arsa payı dışındaki bir katılma şekline göre hazırlanmış yönetim planını kat maliki olan davalının imza etmiş sayılmasına karar verilmesi isteminden ibarettir. Kat maliklerinin ortak giderlere katılma şekli KMK.md. 20 de gösterilmiştir. Bu maddeye göre kat malikleri aksine anlaşma olmadıkça genel giderlere arsa payı oranında katılırlar. Ancak sözü edilen bu madde, arsa payı dışındaki bir katılma şeklini kabul etmeyen kat malikinin kabule zorlanmasına veya mahkemeden rıza göstermiş sayılması şeklinde karar alınmasına yetki vermez. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.

  Bununla beraber, satıcının “polis ile gireriz” tehdidine kulak asmamanızı, böyle bir durumda, Anayasa’ nın 21. Maddesi ile karşılaşacağınızı belirtmekte fayda görüyorum.
  B. Konut dokunulmazlığı
  MADDE 21- (Değişik: 3/10/2001-4709/6 md.)
  Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

  Konu, yukarıda belirtilen hallerden biri olmadığı için, benim konutuma benim rızam haricinde girebilme durumunuz mevcut değildir.

  Satıcıların tehditlerine kulak asmayın. Eğer mevcut yönetim planınız arsa payına göre paylaşımı öngörüyorsa, sizin oyunuz olmadan değişemez.
  Konu evrenpitrak tarafından (10-06-2012 Saat 17:56:17 ) de değiştirilmiştir.

 10. #19
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Isı pay ölçer

  Üstad verdiğin bu örnek kararların en yenisi 2006 tarihli Söz konusu kanun 2007 de çıkmış...
  Konu pandorax tarafından (04-07-2012 Saat 18:32:59 ) de değiştirilmiştir.

 11. #20
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Isı pay ölçer

  Üstad verdiğin bu örnek kararların en yenisi 2006 tarihli Söz konusu kanun 2007 de çıkmış...

+ Konuyu Yanıtla
2 / 5 Sayfa İlkİlk 12345 SonSon

Benzer Konular :

 1. Sitede Isı Pay ölçer paylaştırması
  Benim soyle bir problemim var,2 bahcesehirde buyuk bir sitede 1+1 bir daire aldim. Daireler Kasim ayinda bize teslim edildi.Su anda bos...
  Yazan: erk987 Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 21-10-2014, 14:57:42
 2. Isı pay ölçer firması
  Merhabalar; Öncelikle konunun yeri tam olarak bilemiyorum. burası değilse admin konuyu ilgili yere taşırsa sevinirim. Benim sorunum apartmanımıza...
  Yazan: falconbu Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 2
  Son İleti: 27-12-2013, 13:15:03
 3. İsi pay ölcer
  Enerji Verimliliği http://mevzuat.dpt.gov.tr/kanun/5627.htm Faturalar yüzde 40 azalacak Merkezi ısıtma sistemli bina yönetimlerinin ısı...
  Yazan: Hakkaniyetli Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 02-04-2013, 13:28:12
 4. Isı pay ölçer
  Isı Payölçer Nedir? Isı pay ölçer bir ısı sayacı olup, dairenin harcamış olduğu toplam ısının tespit edilmesini ve buna göre gider dağılımının...
  Yazan: Hakkaniyetli Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 06-01-2013, 01:27:51
 5. Isi pay ÖlÇer
  Merabalar, Benim mantığıma pek yatmayan bu konu hakkında hukuk bilgisine sahip insanlardan görüş almak istiyorum. Şuan oturduğumuz site 1990...
  Yazan: dclm Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 4
  Son İleti: 26-08-2012, 22:28:00

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kalorimetre hileleri

ısı pay ölçer hileleri

ısı pay ölçer zorunlu muısı pay ölçer yönetmeliğiısı pay ölçer hilesiapartmanlarda kalorimetre zorunlu muısı pay ölçer nasıl iptal edilirısı pay ölçer mahkeme kararları 2013pay ölçer şikayetkalorimetre zorunlu mukalorimetre kanunuapartmanlara isi pay olcer takmanin sartlariısı pay ölçer şikayetkalorimetre kullanma zorunluluğupay ölçer mecburimiısı pay ölçerde hilekalorimetre zorunlumuisi pay olcer hilelerihttp:www.hukuki.netshowthread.php85770-Isi-pay-olcerpage3pay ölçer yönetmeliğiısı pay ölçer yönetmeliği resmi gazeteısı pay ölçer şikayetleriısı pay ölçer zorunlumuisi pay olcer takilmayan daireye dogalgaz nasil bolusturulurpay ölçerde vanayi kapatırsak
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.