+ Konuyu Yanıtla
1 / 3 Sayfa 123 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 22 ileti bulundu.

Konu: Kredi kartı borçlarında zaman aşımı var mı?

Kredi kartı borçlarında zaman aşımı var mı? Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jan 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Kredi kartı borçlarında zaman aşımı var mı?

  Merhaba, yardımlarınıza çok ithiyacım var. 2001 şubat krizi yüzünden bir yıl işsiz kaldım, bu süre zarfında kredi kartı borçlarımı ödeyemedim. Aynı bankaya ait 3 kredi kartımda toplam 4.5 milyar borcum oldu. Ve 2001 yaz döneminde mahkemelik oldum. Bugüne dek ödeme şansım olmadığından hep kaçtım fakat bu hafta bir şekilde bana ulaştılar ve borcum tam 46 miyar olmuş!! Arayan avukat bana ana borcu ödersem faizin artmayacağını ama maksimum 3 taksit yapacaklarını söyledi.. Benim 4.5 milyarı bile ödemem imkansız değil ki 46 milyarı ödeyebileyim. Ödeyebilecek olsam zatan bugüne dek gelmezdi.. Adresimi bilmiyorlar ve ben bir yerde 5 yıl sonra zaman aşımından davanın düşeceğini duydum. Bu doğru mu? Sizce kaçmalı mıyım? Ne yapmalıyım? Ödemek istiyorum ama onların istediği gibi bir plana imza atıp ödeyemezsem sonucun daha kötü olmasından korkuyorum.. Lütfen yardım edin.. Teşekkürler..  Hukuki NET Güncel Haber

  Kredi kartı borçlarında zaman aşımı var mı? konulu yargıtay kararı ara
  Kredi kartı borçlarında zaman aşımı var mı? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Apr 2004
  Nerede
  ankara, Türkiye.
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  aynı konuda benimde bir derdim var eğer bu konu hakkında bilgi edindiyseniz bana mail atın teşekkürler


 4. #3
  Av.Fatih Karaca Misafir

  Tanımlı

  Dear Julia Roberts ve Sayın Özkan Çelik,

  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da, 4822 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik neticesinde, kredi kartı ve tüketici kredisi borçluları lehine hükümler getirilmişdir.

  Bu değişiklik neticesinde,4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 10 uncu maddesinde;

  “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

  Sözleşmede;

  a) Tüketici kredisi tutarı,
  b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
  c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
  d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
  e) İstenecek teminatlar,
  f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
  g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
  h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
  ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,

  Yer alır.

  Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.

  Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda yapılacağının usul ve esaslarını belirler.

  Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.


  Kredi verenin ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketici bu kıymetli evrakı kredi verenden geri istemek hakkına sahiptir. Ayrıca, kredi veren kıymetli evrakın ciro edilmesi sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.”
  hükmü;

  Eklenen 10/A maddesinde, “Kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10 uncu madde hükümlerine tabidir. Ancak, bu tür krediler hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (h) ve (ı) bentleri ile dördüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

  Kredi veren tarafından tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen ödeme planı hükmündedir. Dönemsel hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarının vadesinde ödenmemesi halinde; tüketici, 10 uncu maddenin (f) bendinde yer alan gecikme faizi dışında herhangi bir isim altında yükümlülük altına sokulamaz.

  Kredi veren faiz artırımını otuz gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır. Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

  Mal veya hizmetin kredi kartı ile satın alındığı durumlarda, satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemez.”
  hükmü;

  Geçici 1 inci maddesi ile de, Bu Kanunun yayımından önce borçlunun temerrüdü nedeniyle ödenmeyerek icra takibi aşamasına gelen veya icra takibine konu edilen kredi kartı borçları, temerrüt tarihindeki ana paraya, yıllık yüzde elliyi geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak suretiyle oniki eşit taksitte ödenir.

  Kredi kartı borçları nedeniyle gerçekleştirilen her türlü takip, yukarıda yer alan hükme göre ilk taksidin ödenmesiyle durur ve son taksidin ödenmesiyle birlikte tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar.

  Bu madde hükümleri, tüketicinin kredi verene, Kanunun yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı müracaat etmesi halinde uygulanır.
  Hükmü getirilmişdir.

  Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, artık gecikme faizi oranı, akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçemeyecekdir. Yine, geçici madde ile, 4822 sayılı Kanunun yayımından (14/03/2003 tarihinden) önce borçlu ödenmeyerek icra takibi aşamasına gelen veya icra takibine konu edilen kredi kartı borçları, temerrüt tarihindeki ana paraya, yıllık yüzde elliyi geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak suretiyle oniki eşit taksitte ödeneceği öngörülmüş; ancak, Bu madde hükümlerinin, tüketicinin kredi verene (bankaya), Kanunun yayımı (14/03/2003) tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı müracaat etmesi halinde uygulanacağı şartına bağlanmışdır.

  Durumunuzu bu bilgiler ışığında değerlendirebilirsiniz.

  DeFacto

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  istanbul, kadiköy, Türkiye.
  İletiler
  5.539
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Çok değerli avukat62 tüm detayları ile konuyu herkesin anlayabileceğini anladığım için ben başka bir yorum yapıyorum...
  Yazılarımı komik ötesi bulan arkadaşımızda gülsün sizde tebessüm edin...
  Julia Roberts film başına 25 milyon dolar alıyor... 46 milyar nekiii sorun ediyorsunnn ayıp ama...

  bilmiyorum dediğim konu hakkında 2 saat eh bence dersem günlerce konuşurum

 6. #5
  Av.Fatih Karaca Misafir

  Tanımlı

  Sayın commodore1tr,
  Film başına film başına 25 milyon dolar aldığını söylediğiniz Julia Roberts hanımefendinin TL/$ paritesinin 1.300.000'lerde seyrettiğini bilmeyebileceği ve tahmin de edemeyebileceğinden dolayı 45 milyar gibi bir rakamı görünce korkmuş olabileceği düşüncesinden yola çıkarak kendisini aydınlatalım diye düşündük. Malumunuz Amerika'da avukatlık ücretleri de bir hayli yüksek

  DeFacto

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Jan 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  cevaplariniz cok tesekkur ederim... ve fakat bu gecici hukumlerin gecerli oldugu donemde yani mart 2003 ve sonrasindaki 30 gun zarfinda ben issizdim.. ee haliyle, odeyemecegim bir odeme planina imza atmamin mumkunati yoktu... boyle birseyin tekrar gundeme gelmesi mumkun mudur? eger mumkunse de benim su an 60 milyar filan oldugunu tahmin ettigim borcum tekrar mi hesaplanacaktir?? yani ana borc 4.5 milyar uzerinden, yilda %50 desek toplam 3 yil desek toplam borc..... 15 miyar filan yapiyor... oyle mi olacak? hos borcum 15 milyara da dusse 12 ayda odeyebilme gucum yok ki


 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jun 2002
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  189
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sayın Avukat62 ve diğer avukat arkadaşlar,

  Gerçekten ben de merak ediyorum bir borç ödenmediği taktirde kaç yılda zaman aşımına uğrar? Her cezanın bir zaman aşımı olduğuna göre bunun da vardır. Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.


  Give Justice A Hand

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Jun 2002
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  189
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sayın Avukat62 ve diğer avukat arkadaşlar,

  Gerçekten ben de merak ediyorum bir borç ödenmediği taktirde kaç yılda zaman aşımına uğrar? Her cezanın bir zaman aşımı olduğuna göre bunun da vardır. Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.


  Give Justice A Hand

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Dec 2003
  Nerede
  KARABÜK, Turks and Caicos Islnd.
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Slm
  Konuyla ilgisi olduğundan ben açıklayıcı nitelikte bazı hususları soylemek istiyorum, av arkadaşlar tüketici kanunun anahatlarını çizdi ama bunu kim uygulayacak. Zamanında mürcaat edip, bu kanundan faydalanan ben, 12 taksitle anapara-%50'sini hesaplayaka prosedüre uygun olarak ödemeleri icra dairesine bankanin bilgisi içinde yaptım ama banka durmadı, tüketici mahkemesine konuyu götürdü, o da bilirkişi incelemesi yaptırdı, bilirkişi incelemesi konuyu iki şekilde ele aldı, tüketici kanununa girecek ya da girmeyecek şekilde ela aldı, tabii ben zamanında başvurduğum bilirkişi raporuna yansımış, yani bilirkişi tüketici kanunundan faydalanır diyerek kayıt düşmüş, ama aynı bilirkişi bir de tüketici kanun dışında hesaplama yaparak konuyu ele almış, ben tüketici kanununa zamanında başvurduğumdan dolayı bu kanuna uygun olarak kalan icra-harc-av masrafları ile hareketli faiz hesaplamalarında doğan tutarı, tüketici kanununa uygun şekilde ödemek istediğim de, karşı banka avukatı ben böyle kanun tanımıyorum, ödemeyi kabul etmiyorum, zaten bu pamukbank tasarruf sigorta fonuna devredildi, onlar kabul etmiyorlar diyerek anlayamadığım karmaşık cevap aldım. Yani ben bilirkişice tespitlenen kalan borcumu ödemek istiyorum, bunu karşı banka avukatı kabul etmiyor, topu tasarrufu teşvik sigorta fonuna atıyor, bu fon devletse, tüketici kanunu da, devlet tarafından çıkarıldıysa, ben kime nereye başvurayım? tasarrufu tesvik sigorta fonuna mı, bddk ya mı, nereye gideyim kalan miktar 2 milyar civarında. Şunu demek istiyorum, kanun var, sen ona uygun hareket ediyorsun, ama sonuçta yine öddeigin halde yine bizar oluyorsun? İstenirse, ödeme dekontları, dosya numaralarını verir, gerekirse bunun için herşeyi yaparım

  Uzattım, bil bilgi için de olsa, bu kabil durumlarla karşı karşıya kalan arkadaşlara da vcevap olsun, sitedim saygılarımla dr. ruhan yagmur


 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Dec 2003
  Nerede
  KARABÜK, Turks and Caicos Islnd.
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Slm
  Konuyla ilgisi olduğundan ben açıklayıcı nitelikte bazı hususları soylemek istiyorum, av arkadaşlar tüketici kanunun anahatlarını çizdi ama bunu kim uygulayacak. Zamanında mürcaat edip, bu kanundan faydalanan ben, 12 taksitle anapara-%50'sini hesaplayaka prosedüre uygun olarak ödemeleri icra dairesine bankanin bilgisi içinde yaptım ama banka durmadı, tüketici mahkemesine konuyu götürdü, o da bilirkişi incelemesi yaptırdı, bilirkişi incelemesi konuyu iki şekilde ele aldı, tüketici kanununa girecek ya da girmeyecek şekilde ela aldı, tabii ben zamanında başvurduğum bilirkişi raporuna yansımış, yani bilirkişi tüketici kanunundan faydalanır diyerek kayıt düşmüş, ama aynı bilirkişi bir de tüketici kanun dışında hesaplama yaparak konuyu ele almış, ben tüketici kanununa zamanında başvurduğumdan dolayı bu kanuna uygun olarak kalan icra-harc-av masrafları ile hareketli faiz hesaplamalarında doğan tutarı, tüketici kanununa uygun şekilde ödemek istediğim de, karşı banka avukatı ben böyle kanun tanımıyorum, ödemeyi kabul etmiyorum, zaten bu pamukbank tasarruf sigorta fonuna devredildi, onlar kabul etmiyorlar diyerek anlayamadığım karmaşık cevap aldım. Yani ben bilirkişice tespitlenen kalan borcumu ödemek istiyorum, bunu karşı banka avukatı kabul etmiyor, topu tasarrufu teşvik sigorta fonuna atıyor, bu fon devletse, tüketici kanunu da, devlet tarafından çıkarıldıysa, ben kime nereye başvurayım? tasarrufu tesvik sigorta fonuna mı, bddk ya mı, nereye gideyim kalan miktar 2 milyar civarında. Şunu demek istiyorum, kanun var, sen ona uygun hareket ediyorsun, ama sonuçta yine öddeigin halde yine bizar oluyorsun? İstenirse, ödeme dekontları, dosya numaralarını verir, gerekirse bunun için herşeyi yaparım

  Uzattım, bil bilgi için de olsa, bu kabil durumlarla karşı karşıya kalan arkadaşlara da vcevap olsun, sitedim saygılarımla dr. ruhan yagmur


+ Konuyu Yanıtla
1 / 3 Sayfa 123 SonSon

Benzer Konular :

 1. Özel bankaya olan kredi kartı borcu - Kredi kartında zaman aşımı var mıdır?
  Özel bankaya olan kredi kartı borcu,Bu banka batıp devletin eline geçtiğinde ne olur,kredi kartında zaman aşımı varmıdır.Kredi kartı borcu bir zaman...
  Yazan: serodero Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 20-05-2010, 14:25:27
 2. Şirket vergi ssk borçlarında zaman aşımı?
  1998 yılında 3 ortak 3 müdür olarak bir şirket kurduk 2001 yılında şirketteki %20 hissemi yasal olarak , (noter(doğmuş ve doğacak borçlar ibaresi...
  Yazan: ExclusiveEscapes Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 18-05-2009, 21:02:53
 3. Kredi kartı borcu ve zaman aşımı
  merhaba bankaya kredi kartı borcundan dolayı hakkında takipsizlik kararı çıkan yada çıkmayan bir kişi bu kararın çıkıp çıkmayacağını nasıl...
  Yazan: debral Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 23-07-2008, 20:56:29
 4. Kredi Borçlarında Zaman aşımı?
  Selam, 2001 senesinde kredi kartı borcumun bir kısmını ödeyemedim. Mal beyanında bulunmam konusunda herhangi bir tebligat almadım. Daha sonraları...
  Yazan: advertiser_tr Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 02-12-2005, 19:06:04
 5. Kredi kartı borçları zaman aşımı
  selamlar, kardeşimin yaklaşık 5 yıl öncesinden kalan kredi kartı borçları var, bu güne kadar hep kaçtığı için bir sorun olmadı. Duyduğumuz...
  Yazan: afsarsal Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 11
  Son İleti: 01-09-2005, 02:14:46

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kredi kartı borcu zaman aşımına uğrar mı

bankaya olan borç zaman aşımına uğrar mı

kredi kartı borcu ödenmezse zaman aşımı

http:www.hukuki.netshowthread.php834-Kredi-karti-borclarinda-zaman-asimi-var-mi

kredi borçları zaman aşımına uğrar mıkredi kartı borcunda zaman aşımı varmıödenmeyen kredi borcu zamanaşımıbanka borçları zaman aşımına uğrar mıkredi borcu zaman aşımına uğrar mıkredi kartı borcu zaman aşımıicra takibine düşen borçlarda zaman aşımı var mıbanka borcu zaman aşımına uğrar mıborclar ne zaman zaman asimina ugrarkredi kartı borçları zaman aşımına uğrar mıkredi kartı borcu zaman aşımı 2014banka borçlarında zaman aşımı varmıkredi karti borcunda zaman asimi varmibanka borclari zaman asimina ugrarmidevlet odenmeyen kredi borcuni siler miödenmeyen borçlarda zaman aşımıborclar zaman asimina ugrarmikredi karti borcu zaman asimina ugrar mıkredi karti borclari da zaman asimikredi kart borcunda zaman aşımı varmıkiredi kartı nda 10 yıllık icra dosyası
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.