2010 yılı Aralık ayında kayınpederim tarımsal kredi için müteselsil kefil olmuş ve müşterek borçlu sıfatına da haiz..Tüm mallarına haciz gelmiş ve bu sene başında kıymet takdiri yapılmış..9 bucuk senedir ziraat bankası ne el koyuyor mallara ne de satışına izin var..Artık stresten hasta oldular...Tam bir süründürme politikası devam ediyor...

1-)Ancak sözleşmede sorunlar var :Soyadı bir yerde Arslan bir yerde Aslan yazılmış...Her sayfa imzalanmamış vs...Bu tarz sözleşme sorunları ile sözleşmeden kurtulma imkanı var mıdır? (sadece bir sözleşme bu şekilde yanlış düzenlenmiş)
İtiraz için zamanaşımı var mıdır? Varsa bizim için geçmiş midir?

2-)Kefil olduğu esas borçlu kişi (üç ayrı sözleşme imzalamış, onlardan sadece bir sözleşmedeki esas borçlu) geçen hafta vefat etmiş..
Eğer banka sigorta yaptı ise borç ortadan kalkar mı? Bu durum bizi kurtarır mı? Yoksa vefat eden kişinin cocukları esı annesı vs reddi miras mı yapmalı .Ya da yapsalar da müşterek borçlu vemüteselsil kefil kurtulamaz mı?

3-)Sözleşme maddesinde
"bu borç için birden fazla müteselsil kefil ve müşterek borçlu bulunması halinde bankanıon dilediği taktirde, diğer kefillerden vazgeçebilecğini, diğer kefilleri veya mirascılarını ibra edebileceğini bu durumda da kendi kefaletlerinin aynen devam edeceğini kabul ve taahhüt ederler." maddesi mevcuttur..

Yani bu banka isterse bizi müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatından kendi isteği ile çıkarabileceği anlamına mı gelmektedir???


4-) Tarımsal krediler sözleşmesinin bir mütemmim cüzü olarak ipotek tesis ve tescil işlemi de yapılmış..Üçüncü madde kapsamında müşteek borçlu ve müteselsil kefil sıfatından kurtulsa dahi bu ipotek devam eder mi? Yoksa kredi sözleşmesine bağlı olduğu için o da mı iptal olur?
Birden fazla sözleşme olduğu için eğer bilgi sahibi iseniz her maddeye cevap verebilirseniz çok mutlu olurum..

Saygılarımla..