+ Konuyu Yanıtla
2 / 3 Sayfa İlkİlk 123 SonSon
11 den 20´e kadar toplam 29 ileti bulundu.

Konu: Kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter

Kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Ankara, Turkey.
  İletiler
  1.842
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter

  Ödemekte olduğunuz 900.- TL.'lık nafakanın ne kadarı Üniversitede okuyan kızınıza gidiyor?  Hukuki NET Güncel Haber

  Kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter konulu yargıtay kararı ara
  Kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Aug 2010
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter

  Birtek sizin kafanız çalışıyor kimse düşünememiş bunu. Sağolun siz de olmasanız yüce divan napardı Komiksiniz yani. Çalışmaya manisi olucak kadar sağlık sorunu yok demekki ki maaşına el koymuşlar. Kızı napsın. Zamanında maaşım yüksekti dio 1100 tl emekli maaşı aldığına göre bu doğru. Ozaman birikim yapıp geleceğini düşünseydi şimdi kimseye muhtaç kalmazdı. 2çocuk dünyaya getirirken düşünseydi. H:akimlerimize laf söylemek size düşmez onlar sizden çok daha akıllı.

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Aug 2010
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter

  ayrıca maaşın tamamıda nafakaya kesilebilir bilip bilmeden yorumunuzu yazmayın.

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  33
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter

  Her kadın gibi erkeklerin ve insanların maddi ve manevi durumları hakkında fikir yürütmüşsünüz! Size Ne !
  Bir insanın geleceğine ve yaşama hakkına çocukları dahil kimse ipotek koyamaz, universiteye giden bir kişi reşittir,
  gayette çalışıp kendini gecindirebilir! Eşitlik nerde kaldı? Ohh yan gel yat 20 yaşında, 50-60 yaşındaki adam köpek gibi çalışsın!
  1100 lira maaş alan birisinin maaşının 900tl sini nafaka parası olarak hiç bir güç kesemez, icraya gider ancak 3 te birini kesebilirler.
  Hakimlerin zekasını benimki ile kıyaslamak üzerinize vazife değil. İnsan haklarına ve eşitliğe aykırı karar alan hakimde ya art niyet ararım yada zekasından şüphe duyarım..
  Hakimlerin görevi kuru kuruya hukuku uygulamak değil , kanunkar ışığında adaleti sağlamaktır. aksi takdirde hakime gerek olmaz polis ve askerde hukuku gayet guzel uygulayabirdi...
  Konu Luckyluke6903 tarafından (13-08-2010 Saat 13:46:08 ) de değiştirilmiştir.

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  Nerede
  ankara
  İletiler
  3.294
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter

  Alıntı:
  T.C. YARGITAY
  12.Hukuk Dairesi

  Esas: 2009/3269
  Karar: 2009/13519
  Karar Tarihi: 16.06.2009

  Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Karar: Borçlu M.. R.. I..'ın Alman Rant Sigortasından emekli maaşı aldığı hususu tartışmasızdır.

  Her ne kadar Dairemizin, yurtdışından alınan emekli maaşının tamamının haczini engelleyen özel bir yasa hükmü bulunmadığından bahisle, yurtdışı emekli maaşlarının tamamının haczedilebileceğine dair içtihatları bulunmakta ise de, Yargıtay HGK. nun, önüne gelen benzer bir konuda verdiği 2009/12-166 Esas sayılı 10.06.2009 tarihli kararından sonra bu görüş değiştirilerek yurtdışından bağlanan emekli maaşları, İİK. nun 83. maddesi kapsamında değerlendirilmeye başlanılmıştır. <Kısmen haczi caiz olan şeyler> başlığını taşıyan söz konusu maddede <…. tekaüt maaşları……borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez> düzenlemesine yer verilmiştir. Bu bağlamda; Yargıtay HGK. nun 10.06.2009 tarihli kararı Dairemizce de benimsenerek, anılan karar doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilmiştir.

  Somut olayda, ilama bağlanan (30.04.2001 tarihinden itibaren aylık 50.000.000 TL. tedbir nafakasına, kararının kesinleşmesi ile yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilen) nafaka alacağının tahsilini teminen 2003/3324 sayılı takip dosyası ile yapılan ilamlı takip sonucu borçlunun almakta olduğu emekli maaşının 1/4'ne haciz konulduğu ve 03.05.2004 tarihinden itibaren de kesintilerin yapılmakta olduğu görülmektedir. Bilahare 2005/773 sayılı takip dosyasından da 19.02.2007 tarihinde, borçlunun emekli maaşının geriye kalan kısmı üzerine haciz konulduğu anlaşılmaktadır.

  Borçlu icra mahkemesine başvurarak emekli maaşının tamamının haczedilerek kesildiğini, mağdur duruma düştüğünü, maaşı üzerinde birden fazla haciz olduğunu, hacizlerin sıraya konulması gerektiğini bildirmiş, dolayısıyla haczin kısmen yapılmasına karar verilmesini istemiştir.

  Borçlunun maaş ve ücreti üzerinde daha önce konulmuş haciz bulunsa dahi, mahkemece hükmolunan ve işlemekte olan nafaka alacağı için, borçlunun maaş ve ücreti üzerinde birinci sırada haciz işlemi yapılması ve kalan maaş ve ücretin dörtte birinden az olmamak üzere tespit edilecek miktarının da daha önce haciz koyduran alacaklıya ödenmesi gerekmektedir.

  Nafaka borcunun özelliği göz önünde tutularak ve nafaka ilamının da borçlu aleyhinde icrasının istenmiş olduğu değerlendirilerek, cari aylık nafakanın, borçlunun almakta olduğu emekli maaşından her ay tamamen kesildikten sonra, geri kalan kısmından ne kadarının borçlu ve ailesi efradının geçimleri için gerekli olduğu tespit edilmek suretiyle ve dörtte birinden aşağı olmamak kaydıyla, alacaklı A.. Ş..'in alacağından dolayı da haczi mümkün bulunmaktadır. Birikmiş nafaka alacağının ise, diğer adi alacaklar gibi, daha önce konulan haciz sona erdikten sonra sırası geldiğinde işlem göreceği tabiidir. Bu itibarla icra mahkemesince, borçlunun şikayetinin, yukarıda açıklanan kıstaslar dikkate alınarak değerlendirilmesi ve sonuca gidilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.06.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

 7. #16
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  33
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter

  Yargıtay içtihatını anlayabildiniz mi Ayşe hanım?

 8. #17
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Ankara, Turkey.
  İletiler
  1.842
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter

  Alıntı Luckyluke6903 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Bir insanın geleceğine ve yaşama hakkına çocukları dahil kimse ipotek koyamaz, universiteye giden bir kişi reşittir,
  gayette çalışıp kendini gecindirebilir!
  Bu cümlenin altına imzamı atarım.

 9. #18
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  33
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter

  Görüşümü paylaşıyor olmanız beni onore etti İlknur hanım.
  Ancak Hakimlerimizin artık gözlerini açıp daha adaletli kararlar verip,
  yalancı ile mağdur arasındaki ayırımı yapabilecek duruma gelmelerini umud ediyorum.
  Mesela;
  İstanbul ... ilçesindeki aile mahkemelerinden kıdemlisi gayet doğru ve adil kararlar alıyorken diğeri surekli kadınları kolluyor,
  adalet gözetmeden hukuksal kararlar alıyor ve sürekli soruşturma yiyiyor.

 10. #19
  Kayıt Tarihi
  Aug 2007
  İletiler
  36
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter

  Bir süredirsiteye girememiştim.Malum internet dahi evde olmayınca internet cafeden giriyoruz veya akrabaların evinden nedenini bahsetmeye lüzum bile yok ama ayşe hanımın bilip bilmeden suçlamalarını kanunu lehine olan kadınlar için hak görüyorum çalış diyor 55 yaşında bir insan nereden iş bulacak günümüz de artık gençler bile çok güç iş bulurken artı kendisi inanmasa da sağlık sorunlarım var baypas yani kalp ameliyatı geçirmiş bir insanım ben hasta iken 2 kızımda beni aramış mı onlar para derdine düşmüş birinin okulu bitmiş hemde üniversite kpss bile girmemiş şimdi hata bendemi yapmasaydın diyor doğurtmasaydın diyor bu günlere gelineceğini kim kestirir hangimizin bşanmayan insanların çocuklarına ömür boyu baktığı görülmüş okul bitince çalış diyorlar okumazsan çalış diyorlar ekmeğini kazan diyorlar artı ben bakmadığımı söylemedim okudukları sürece ben yinebakarım bu konuda birşey yazmadım ama benimde yaşama hakkım var aldığım maaşa göre adaletli bir ödeme yapılsın dedim.artı okul bittiyse işine girsin nasıl olsa para geliyor olayına bakmasın istedim ama bunu ayşe hanım gibiler biz erkeklere çok görüyorlar hani ölsek paralar onlara kalsa çok daha fazla sevinecekler ayrılmak demek düşmandan daha kötü mü olmak demek sn luckluke açıklamaların için tşkl benden önce gayet güzel cevap yazmışsınız özellile ((((Bir insanın geleceğine ve yaşama hakkına çocukları dahil kimse ipotek koyamaz, universiteye giden bir kişi reşittir,
  gayette çalışıp kendini gecindirebilir!))) bu yazınız için çok tşk ederim sayın avukatın da desteklemesi memnuniyet verici birde bu yönden düşünün ayşe hanım inşallah girersiniz de okursunuz ve yanlış düşündüğünüzü insanları bilmeden suçladığınızı anlarsını

 11. #20
  Kayıt Tarihi
  Aug 2007
  İletiler
  36
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: kız çocuğuna yardım nafakası ne zaman biter

  sn ilknur hanım cevabınızı yeni gördüm şu an üniversitede okuyan kızım 500 tl nafaka lıyor diğer kızımda 400 tl bana kalanda 200 tl ancak oluyor oda ilaç ve muayene paraları kesilmediğinde bazen 130tl ye kadar düşüyor.Şu anda üniversiteyi bitiren kızımın özel bir şirkete girdiğini hemde yüksek lisans düşündüğünü duyuyorum.KPPS ye bile girmemiş yüksek lisans yaparsa ben hala nafakayı ödemeye devam mı edeceğim yanıtlarsanız sevinirim şimdiden cevaplarınız için tşkl

+ Konuyu Yanıtla
2 / 3 Sayfa İlkİlk 123 SonSon

Benzer Konular :

 1. Koruma kararı ne zaman biter?
  Merhabalar, 6284 sayılı kanuna göre alınan koruma kararının bitişinde karar tarihi mi yoksa tebliğ tarihi mi baz alınır? Yardımlarınızı rica...
  Yazan: xyxcyp Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 30-01-2015, 15:04:03
 2. Üniversiteye Devam Eden Genç İçin Yardım Nafakası Ne Zaman Biter?
  Üniversiteye devam eden genç için yardım nafakası ne zaman biter ? Bu genç yardım nafakası almak için halen okulu bitirmek istemiyor. Devamlı...
  Yazan: general222 Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 29-07-2012, 16:23:58
 3. İcra kesintisi ne zaman biter
  kredi kart borcundan dolayı maaşıma haciz geldi.kredi kart borcum ana para olarak 4.500tl idi faizlendirilmiş olarakta 13.000tl çıkardılar.bunu...
  Yazan: sky1976 Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 10-10-2009, 17:29:00
 4. Vergi Borcu ne zaman biter?
  Babam 40 yıl esnaflık yaptıktan sonra 29/08/2003 yılında işlerin artık ters gitmesi ile iş yerini kapattı. Ve o günden itibaren vergi mükellefi...
  Yazan: aknasip Forum: Vergi Hukuku
  Yanıt: 9
  Son İleti: 26-01-2008, 12:18:07
 5. Bu kiracılık ne zaman biter?
  Herkese Merhaba... Benim sorum şu evimizin bulunduğu arsaya 5 yılı geriye dönük olmak üzere 4 yıldır kira ödemektetiz bu yıl yeniden kira...
  Yazan: Trabzon Forum: Kira Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 20-09-2004, 11:33:26

Bu sayfada bulunan kavramlar:

çocuğun nafakası ne zaman kesilir

nafaka ne zaman kesilir

nafaka ne zaman biter

http:www.hukuki.netshowthread.php74021-Kiz-cocuguna-yardim-nafakasi-ne-zaman-biter

nafaka kaç yaşına kadar ödenir

nafaka ne zaman sona erer

çocuğa verilen nafaka ne zaman biter

nafaka hangi durumda verilmez

nafaka hangi durumlarda kesilirkiz cocugu kac yasina kadar nafaka alirokulu biten kiz cocugu nafaka alirmiyardım nafakası ne zaman biteriştirak nafakası ne zaman sona erernafaka hangi durumlarda verilirnafaka ödemesi ne zaman biterkiz cocuklari kac yasina kadar nafaka alirnafaka kac yasina kadarkiz cocuguna nafakanafaka kaç yıl ödenirkiz cocugu universiteyi bitirince istirak nafakasi odemesi sona erer minafaka kac yasina kadar alinirhangi durumda nafaka ödenmeznafaka ne zamana kadar ödenirkiz cocuguna nafaka kac yasina kadar odenirkiz cocugu icin tedbir ve istirak nafakasi ne zaman biter
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.