+ Konuyu Yanıtla
1 den 6´e kadar toplam 6 ileti bulundu.

Konu: Kur’an açısından klonlama ve GDO

Kur’an açısından klonlama ve GDO Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  izmir
  İletiler
  2.370
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Kur’an açısından klonlama ve GDO

  KUR’AN AÇISINDAN KLONLAMA VE GDO
  Yaradılışın, doğal yapı ve dengelerin değiştirilmesi anlamında ‘tağyir’ kelimesini kullanmaktadır.
  Tağyir, kumus mütercimi Asım’ın güzel Türkçesi ile, bir nesneyi evelki suretinden bozmak, bir ahara tebdil ve tahvil kılmak manasındadır.
  Türevleriyle birlikte 6 yerde geçen tağyir 5 yerde olumsuz, bir yerde ise nötr anlamında kullanılmıştır.

  Kur’an, tağyiri öncelikle doğal yapıyı, doğal dengeleri bozup hayatın ve insanın ahengine zarar vermek anlamında kullanılmaktadır. Bu anlamda tağyir, şeytani bir faaliyet türüdür.
  Nisa Suresi 119 Ayet bu noktada bize şeytanın Cenabı Hakk’a şöyle dediğini duyurmaktadır.

  119-Ve mutlaka onları saptıracağım ve her durumda onları kuruntulara düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Mutlaka onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine mutlaka onlara emredeceğim de Allahın yarattığını değiştirecekler.”
  Ve her kim Allah’ı bırakıp şeytanı dost edinirse, şüphesiz açıktan açığa bir zarara düşmüştür!
  ( Elmalı Hamdi Yazır)

  Allah’ın yaratışını / yarattığını değiştirmeye hayvanların kulaklarının yarılmasını örnek gösterilmesi, Kur’an-ın, varlık yapıları, özellikle genler üzerinde oynamayı şeytani bir işlem olarak gördüğüne kanıt sayılabilir.
  Yaradılışın değiştirilmesine karşı çıkılırken, tağyirle hemen hemen aynı anlama gelen Tebdil sözcüğü de kullanılmaktadır. “Allah’ın yaratış ve yarattıklarından Tebdil yoktur, olmamalıdır.” Tebdil sözcüğünü kullanarak bu yasağı koyan Rum 30. ayet., fıtrat (yaradılışın temelleri) tabirini de kullanmıştır. Anlaşılan o ki, anılan ayete göre, Tebdil, fıtratı bozmak ve yozlaştırmaktır.

  Şöyle deniyor Rum Suresi 30 Ayet-
  O halde yüzünü bir hanif olarak dine tut, Allah’ın insanları kedisi üzerine yarattığı fıtratına. Allah’ın yaratışında değişme yoktur, dosdoğru sabit din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler.
  ( Elmalı Hamdi Yazır)

  Allah’ın isim-sıfatlarından biri de Fıtrat olduğuna göre, Fıtrat üzerinde oynamak Allah’ın kudretine ortaklığa kalkmak gibi vahim bir cürettir. Bu demektir ki, tabiatın dengeleriyle oynamak, doğayı taciz ve tahribe uğratmak en vahim dinsizlik ve imansızlıktan biridir.

  Kur’an’a dayanarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: İnsan hayatının cehennemileşmesinin temel sebeplerinden bir, Gıdaların / Tohumların Genetik yapılarının değiştirilmesi yani, Gıdalar üzerindeki Tağyirdir.
  Kur’an bu yöndeki teknolojiyi, İnsan mutluluğunu Zehirleyen şeytani bir yıkım mekanizması olarak görmektedir..
  Kur’an, doğal gıdaların bu niteliklerini kaybettiren teknolojik zehirlenmenin insan hayatını cehenneme çevirdiğini kendi üslubu içinde defalarca ifade etmektedir.
  Kur’an yaradılışın, uzayın ve doğanın temel dengelerine dokunulmamasını istemektedir.

  Şeytan, Adem’e secde etmeyip isyan bayrağını çekince tanrısal huzurdan kovulmuş, lanetlenmişti. Bunu üzerine Tanrı’ya insanı saptırma gücünde olduğunu, kendisine gerekli süre verilirse bu gücünü ispat edeceğini söylemiş, Tanrı da ona bu izni vermişti.
  Daha da ürpertici olanı, Kur’an’ın, Şeytanın iddasında başarılı olaçağını açıkça bildirmesidir.

  Kaynak Alıntı: Kur’an Açısından Küresel Afetler
  Yaşar Nuri Öztürk.  Hukuki NET Güncel Haber

  Kur’an açısından klonlama ve GDO konulu yargıtay kararı ara
  Kur’an açısından klonlama ve GDO konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  izmir
  İletiler
  2.370
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kur’an açısından klonlama ve gdo

  Şeytan, istediği süre kendisine veridiğinde insanların büyük çoğunluğunu saptıracağına yemin etmişti (A’raf, 17 )
  A’raf Süresi 17- Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çocuğunu şükredici bulmayacaksın.” Dedi.
  (Elmallı Hamdi Yazır )
  Sebe Süresi 20- Yine andolsun ki, iblis onlar aleyhindeki tahminini gerçekten doğru buldu da içlerinde müminlerden ibaret bir guruptan başkası ona uydular.
  ( Emallı Hamdi Yazır )

  Şeytana verilen izin ‘Vakt-ti malum’a yani belirlenen vakte kadardı.
  Bu vakit, Kur’an’ın açık ifadesine göre, insanların diriltileceği gün’yani Kıyemet sonrası zamandır. (Bakara Suresi, 34-38, Araf Suresi 11-19, Hicr Suresi, 31-33.ayetlere bakılabilir. )

  Enfal Süresi 53- Bunun nedini şudur: Allah, bir kez bir kavime verdiği bir nimeti, onlar kendilerindeki bu nimete erme sebebini değiştirmedikçe değiştireçek değildir ve Allah işiten ve bilendir.
  ( Elmalı Hamdi Yazır )

  KUR’AN-I KERİM:
  KLONLAMA HAYVANLARDAN BAŞLAYAÇAKTIR.

  Nisa Suresi 119- ayeti göstermektedir ki, şeytanın yozlaştırmasıyla gerçekleşeçek olan yaradılışı bozma (TAĞYİR), her şeyden önce büyük ve küçükbaş hayvanlar üzerinde başlayaçaktır.

  Nisa Süresi 119- Ve mutlaka onları saptıracağım ve her durumda onları kuruntulara düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Mutlaka onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine mutlaka onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Ve her kim Allah’ı bırakıp şeytanı dost edinirse, şüphesiz açıktan açığa bir zarara düşmüştür !

  Kaynak Alıntı: Kur’an Açısından Küresel Afetler
  Yaşar Nuri Öztürk.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  izmir
  İletiler
  2.370
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kur’an açısından klonlama ve gdo

  Kur’an açısından klonlama ve GDO

  Kur’an’ın gıdalar ve beslenme konusunda çok ciddi hassayiyetleri vardır.
  Kur’an, doğal gıda ile beslenmenin insanın sağlık ve mutluluğu açısından taşıdığı öneme vurgu yapmak üzere, insanlığa şu muhteşem buyruğu yöneltmiştir:

  “O’nun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah’ın adı anılmış olanlardan yiyin! Size ne oluyor da üzerine Allah’ın adı anılmış olanlardan yemiyorsunuz?.. Birçok-ları ilmsiz bir biçimde kendi keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar…Üzerine Allah’ın adı anılmayanlardan yemeyin!”
  (En’am Süresi 118, 119, 121 )

  Üzerine Allah’ın adı anılan şeyler’ nedir?
  Geleneksel kabule göre, bu buyruk, putlara adanan, üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanların etlerinden yemeyi yasaklıyor.
  Buyruk bunu da içere bilir. İniş sebebi de bu olabilir.
  Çünkü Kur’an’ın indiği zamanın insanlığı, doğal gıda doğal olmayan gıda diye bir ayrımı zaten bilmiyordu.
  Kur’an, birçok konuda yaptığı gibi, o günün şartları içinde bir sebep ( iniş sebebi, sebeb-i nüzül ) bularak, sonra ki zamanların proplemlerine çözüm getirecek buyruk buyrukların yerleştirme yolunu seçmiştir.
  O günün şartları içinde inmiş ayetlerin sadece o güne hitap edenleri vardır. Ama büyük çoğunluk, iniş sebebinin arkasında, sonraki zamanlar için işe yarayacak hikmetler, gerekçeler, normlar taşımaktadır.

  “iniş sebebinin özel oluşu, beyyinenin genelliğine engel değildir.” ( Sebepin hususiyeti nassın umümiyetine mani değildir ).

  Buyrukların günümüz şartları dikkate alınarak yapılacak açıklaması söyle olaçaktır:
  “Üzerine Allah’ın adı anılmamış şeyleri yemeyin” ayetinin esas anlamı, doğal niteliğini kaybetmiş gıdaların yenilmemesi, özellikle, genleri değiştirilmiş hormonlu gıdaların insan hayatından çıkarılmasıdır.
  Üzerine Allah’ın adı anılmak, eşya üzerine Allah’ın isminin okunup üfürülmesi değildir, nimetlerin Allah’ın yarattığı doğal halleriyle kullanıma sunulmalı demektir.
  Kur’an, bu gıdaları ‘tayyip’ ( temiz, leziz, taze ) olarak anmakta
  ve beslenmenin, bu niteliği taşıyan yiyeceklerle sağlanması gerktiğine defalarca vurgu yapmaktadır. ( Bakara, 57, 168, 172; Maide, 88; A’raf, 160; Enfal, 69 ; Nahl, 114 Taha, 81; Müminün, 51 )
  Bakara Süresi 168- Ey insanlar, bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin; fakat şeytanın adımlarına uymayın! Çünkü o sizin açık düşmanınızdır.

  O halde , Allah’ın adının anıldığı şeyleri yemek, fabrikasyon, insan müdahalesi ile halden hale geçirilmiş gıdalardan kaçınarak doğal besinlerle beslenmek olaçaktır.
  Sağlık, mutluluğun temel unsurlarından biri ise doğal gıda da mutluluğun temel unsurlarından biridir.
  Çünkü doğal gıda, sağlıklı yaşamanın temel unsurlarından biridir.

  “Allah, şu ülkeyi/medeniyeti de örnek vermiştir; Güvenli mutlu-huzurlu idi; rızkı her yandan bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah’ın nimetlerine nankörlük ettiler de Allah kendilerine, sanayi olarak ürettikleri şeyler yüzünden aç-lık ve korku elbisesini/birlikteliğini/karmaşasını tattırdı.
  Allah’tan ( bu demektir ki, doğal hayattan ) uzaklaşma pahsına gelişen teknoloji, doğanın tüm dengelerini bozmuş, doğal gıdalanmayı ortadan kaldırmış, insanın, esas anası olan tabiatla bağlarını kopararak onu zehirli bir mutsuzluğa adeta mahküm etmiştir.
  Kanserojen bir gıdalanma sistemiyle, yozlaşmış bir cinsiyet yaşamı bu mutsuzluğun inkar edilemez göstergelerinden ikisidir.

  Üzerine Allah’ın adı anılmış rızık, geleneksel fıkık tarafından, biraz da o zamanın şartlarının zorlamasıyla, ‘besmeleyle kesilmiş hayvan’ olarak anlaşılmış ve Kur’ani beyyinenin esas ruhu örtülü kalmıştır. Bugünkü bigilerimiz ve ekolojik veriler dikkate alındığında, ‘üzerine ""Allah’ın adı anılmış besin’in, genleri üzerinde oynanmamış, fabrikasyon katkılarla bozulmamış doğal besin olduğunu hiç kimsenin bir kuşkusu olamaz.
  Kaynak Alıntı: Kur’an Açısından Küresel Afetler
  Yaşar Nuri Öztürk

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Ankara, Turkey.
  İletiler
  1.842
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kur’an açısından klonlama ve gdo

  Kur’an’a dayanarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: İnsan hayatının cehennemileşmesinin temel sebeplerinden bir, Gıdaların / Tohumların Genetik yapılarının değiştirilmesi yani, Gıdalar üzerindeki Tağyirdir.
  Yaşar Nuri Öztürk'e katılamıyorum.

  Şu anda bildiğimiz meyve ve sebzelerin (gıdaların) ilk ortaya çıktıklarında bu hallerinden farklı olduğunu, kültür yetiştiriciliği, aşılama v.s. gibi yöntemlerle değiştirilerek, bir kısmının bu günkü hale geldiğini Bilim bize söylüyor.

  Bizler bunları Arapça söyleyişiyle tağyir ederek bugünkü hale getirmişiz. Örn. Domates ki faydaları saymakla bitmez.

  Yaşar Nuri Öztürk'ün "Allahın yarattığını değiştirme" niteliğindeki sünnet operasyonunu da şeytan işi, insan vücudunu tağyir eden davranış olarak görüp görmediğini meraktayım.

  Neyin zararlı neyin faydalı olduğunu Bilimin kendisine bırakmakta, bilimsel gelişmeleri ise din penceresinden izlememekte fayda var.

  Birkaç sene önce kök hücrenin caiz olup olmadığı tartışılıyordu. Bu hücrelerle Tıp alanında, insanlık için yapılabilecekler hayal gücümüzü zorlar nitelikte. Peki Kök hücrenin kullanılması da insan vücudunu tağyir değil midir?

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  izmir
  İletiler
  2.370
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kur’an açısından klonlama ve gdo

  KUR’AN-I KERİM:
  KLONLAMA HAYVANLARDAN BAŞLAYAÇAKTIR.
  Nisa Suresi 119- ayeti göstermektedir ki, şeytanın yozlaştırmasıyla gerçekleşeçek olan yaradılışı bozma (TAĞYİR), her şeyden önce büyük ve küçükbaş hayvanlar üzerinde başlayaçaktır.

  Kur'an-ı Kerim: ve hayvanın konu olduğu Süre: Mü'minun Suresi 21- Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır, hem de etlerinden yersiniz.
  22-Ayrıca hem onlara hem de gemiye yüklenip taşınırsınız.
  (Elmalılı Hamdi Yazır)

  Tağyirin en zararlısı, bitkiler, 'üzerine Allah'ın adı anılmamış' olmaktan çıkaran gen oyunlarıdır ki bugün insanlığın en büyük huzursuzluk ve kahır sebepleri arasındadır.
  Nahl 112.- Ayette, tağyirin insanlık için, çok sarsıcı bir biçimde gözler önüne konmuştur.
  Tağyire uğramış besinlerin kitleleri getireceği yer, açlık ve korku giysisini giymek, yani iliklerine kadar ürpermektir.

  Nahal Süresi 112- Bir de Allah, bir şehri örnek verdi ki, halkı güvenlik ve asayiş içindeydi, rızıkları her yerden bol bol geliyordu. Ne varki, onlar Allah'ın nimetlerine namkörlük ettiler. Allah da onlara o yaptıkları sanatla açlık ve korku elbisesini tadtırdı.
  (Elmalılı Hamdi Yazır)

  Kaynak Alıntı: Kur'an Açısından Küresel Afetler
  Yaşar Nuri Öztürk

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Feb 2010
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  62
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kur’an açısından klonlama ve gdo

  GDO ile kök hücre teknolojisini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir kanımca.

  Biri genetiği değiştirilerek gıdalara farklı özellikler kazandırmaya yönelik diğeri ise tedavi amacına. Elbetteki bu iki teknoloji birbirini besleyebilmektedir. Ama aslolan kullanım amacıdır.

  Tağyir konusuna gelirsek. Merak ettim insanların ameliyat olmaları bu tağyir'e giriyor mu? Doğumdaki vucudu baz alırsak sonradan yapılan tıbbı müdahaleler bu saf hali değiştirebilmektedir çünkü. Örneğin kalp nakli, karaciğer, böbrek nakli. Bunlar tağyir tanımının neresindedir?

  Kök hücre teknolojisi gerçekte 2 ana daldan oluşmaktadır. Biri gerçek kök hücre denilen ve vucudun her hücresine dönüşebilen tip hücreler üzerine yapılan çalışmalar diğeri ise sadece belli bir organa uyum sağlayabilen hücreler üzerinde yapılan çalışmalar.

  Tıp açısından bakarsak böbrekleri tükenmiş ve diyalize mahkum bir insana böbrek nakli yapıp yaşatmak ile kök hücre teknolojisi ile aynı insan için böbrek üretmek ve naklini yapmak. Bu üretim için de yine aynı insanın kök hücrelerini kullanmak. Tağyir açısından durum nedir mesela?
  Her ikisi de tağyir sayılıyorsa dini açıdan insan ölür deyip bu tür organ kayıplarına müdahale edilmemesi mi gerekiyor?

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. İmei klonlama
  17.06.2010 Tarihinde Bakırköy Carousel Alışveriş Merkesi içerisinde bulunan Teknosa mağazasından nokia 6303 model cep telofonu satın aldım....
  Yazan: onurakpinar Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 3
  Son İleti: 19-04-2011, 16:27:41
 2. ‘Erdemir Dede’nin hisseleri, avukatı ve mirasçılarında çıktı’
  'Erdemir Dede’nin hisseleri, avukatı ve mirasçılarında çıktı.’ Basında “Erdemir Dede” diye yer alan haberlerde kendisi hakkında gerçek dışı...
  Yazan: Erhan Yurdayuksel Forum: Güncel - Siyaset - Tarih - Tartışma
  Yanıt: 1
  Son İleti: 10-12-2010, 15:33:21
 3. Yargıtay’dan ’sevgi dolu’ mesaj içtihatı
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın karısına bilgisayar ve cep telefonundan gönderdiği "seni seviyorum", "aşkım", "canım" gibi mesajları "af" için...
  Yazan: Mehtap Deniz Forum: Basında Yargı
  Yanıt: 1
  Son İleti: 26-12-2009, 18:06:56
 4. Ulaştırma Bakanlığı’nın 19 Kasım 2006’da yürürlüğe giren yönetmeliği
  Ulaştırma Bakanlığı’nca 19 Kasım 2006’da yürürlüğe giren yönetmelik, şirketlere ve yolculara bazı avantajlar sağlıyor. Yönetmeliğin bilinmesi...
  Yazan: Kdz.Ereğlili Forum: Diğer Hukuki Sorular
  Yanıt: 5
  Son İleti: 18-08-2008, 22:08:08
 5. Yahoo’nun hava raporu İstanbul’u Bizans yaptı
  Razi CANİKLİGİL NEW YORK Internetin en çok ziyaret edilen sitelerinden Yahoo’nun hava durumu sayfasında İstanbul’un hava durumunu öğrenmek için...
  Yazan: Av.Esin Kılıç Forum: Güncel - Siyaset - Tarih - Tartışma
  Yanıt: 8
  Son İleti: 17-06-2007, 00:17:19

Bu sayfada bulunan kavramlar:

http:www.hukuki.netshowthread.php69982-Kur-8217-an-acisindan-klonlama-ve-GDO

gdo ile ilgili ayetler

klonlama caiz mi

klonlama günah mı

klonlama ile ilgili ayet

kuranda gdo

klonlama ve din

gdo ayet

klonlamayla ilgili ayet

klonlama ilgili ayet

bakara suresi gdo

hayvanin geni ile oynamak gunah mi

islam ve klonlama

insan klonlama ile ayetler

insan klonlamak gunah midir

nisa 119 klonlama

islama gore klonlama ve

insan klonlama ve din

din klomlamagen klonlamasi gunahmihayvanin geni ile oynamak gunahklonlamak caiz midirklon kuranklonlama caiz midirklonlama ile ilgili ayetler
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2021 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2021 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2021 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.