Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


Mal Rejimi - Yargıtay 2. HD. 2005/12451 E. 2005/14803 K.