Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanununda ; taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 2 ay olabilir, ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabilir diye belirtilmiştir.

Sözleşme imzalandığında deneme süresi 2 ay olarak belirtilmiş ise ve örneğin 1 ay sonunda işveren deneme süresini 4 aya uzatmak isterse bunu yapma hakkı varmı, yoksa sözleşme ilk imzalandığında mı belirtmek zorundadır?