+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 11 ileti bulundu.

Konu: Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2007
  İletiler
  46
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

  merhabalar,
  kıdem tazminatının ödenme süresini, kaynağı ile birlikte söyleyebilir misiniz?
  teşekkürler..  Hukuki NET Güncel Haber

  Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi konulu yargıtay kararı ara
  Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  20.018
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

  Kıdem tazminatına hak kazanıldığı gün( işveren tarafından geçerli nedenle veya çalışan tarafından haklı nedenle sözleşmenin sona erdirildiği gün) kıdem tazminatının ödenmesi gerekir.Bu günden sonraki ödemeler için faiz talebinde bulunulabilir.
  Kıdem tazminatını düzenleyen kanun-maddesi ise 1475 sayılı eski iş kanununun halen yürürlükte olan 14.maddesidir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2007
  İletiler
  46
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

  Erdoğan Bey,
  Cevabınız için teşekkür ederim.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Nov 2008
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

  Peki araya resmi tatilin girmesi durumunda nolur?

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Feb 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.526
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

  Faiz işlemeye devam eder.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Dec 2008
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

  Merhabalar
  Kamu kurumları yani Belediyeler gibi kurumlar için süre sınırlaması varmıdır ? Eğer kurum amiri tarafından ödeme emri çıkarılmış ve imzalanmış ise muhasebe paranın yokluğunu bahane ederek 1 yıla kadar bekletebilir mi ?

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Feb 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.526
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

  Bekletemez.Ancak yapacağınız icra takibi kamu hizmetine tahsis edilen mallar haczedilemeyeceğinden semeresiz kalabilir.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  May 2008
  Nerede
  ist
  İletiler
  328
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

  Ben de şunu merak ediyorum;

  Çalıştığı süre içerisinde borcundan dolayı maaşında icra tarafından 1/4 oranında kesinti yapılan bir işçi işten çıkartıldığında kıdem tazminatı almaya hak kazanmışsa, bu tazminatın tamamı haczedilebilir mi? Eğer öyleyse ve işveren bunu dikkate almadan işçinin hakettiği tazminatın tamamını alacaklı tarafa (icra dairesine) değil de işçiye ödemişse ne olur?

  Saygılar...

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Mar 2008
  Nerede
  ankara
  İletiler
  1.107
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

  Alıntı hksvr rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Ben de şunu merak ediyorum;

  Çalıştığı süre içerisinde borcundan dolayı maaşında icra tarafından 1/4 oranında kesinti yapılan bir işçi işten çıkartıldığında kıdem tazminatı almaya hak kazanmışsa, bu tazminatın tamamı haczedilebilir mi? Eğer öyleyse ve işveren bunu dikkate almadan işçinin hakettiği tazminatın tamamını alacaklı tarafa (icra dairesine) değil de işçiye ödemişse ne olur?

  Saygılar...

  Haciz yazısında sadece maaşının 1/4 kesilmesi talimatı varsa maaşı kesilir tazminatını borclu ala bilir,velakin maaşından ve alacahı ikramiyeleri tazminatları kapsıyorsa işveren bunları kesmek zorundadır. ve sorumludur

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Feb 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.526
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi

  Muhtemelen sadece maaşınıza haciz konulmuştur, bu durumda kıdem tazminatınızdan herhangi bir kesinti yapılamaz..Ancak kıdem tazminatınız üzerine haciz konulmasına da bir engel bulunmamaktadır.Konuyla ilgili Hukuk Genel Kurulu kararını ekliyorum.

  T.C.
  YARGITAY
  HUKUK GENEL KURULU
  E. 2004/12-119
  K. 2004/95
  T. 25.2.2004
  • KIDEM TAZMİNATI ( Haczedilemeyeceği Yönünde Kanunlarda Bir Açıklık Bulunmadığı - Tüm Alacaklar İçin Haczedilebileceği )
  • ŞİKAYET YOLUYLA HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kıdem Tazminatı/Tüm Alacaklar İçin Haczedilebileceği - Şikayetin Reddi Gereği )
  • HACİZ ( Kıdem Tazminatı - Haczedilemeyeceği Yönünde Kanunlarda Bir Açıklık Bulunmadığı/Tüm Alacaklar İçin Haczedilebileceği )
  • BORÇLUNUN KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Tüm Alacaklar İçin Haczedilebileceği )

  2004/m. 82, 83
  506/m. 121
  1475/m. 14, 28
  ÖZET :Şartlar oluştuğunda toptan ve bir defada ödenmekte olan kıdem tazminatının haczedilemeyeceği yönünde kanunlarda bir açıklık bulunmadığı, bu tazminatın İİK.nun 82. ve 83'ncü maddelerinde de sayılmadığı, bu nedenle kıdem tazminatının tüm alacaklar için haczedilebileceği gözetilerek, mahkemece nafaka alacakları dışındaki alacak kalemleri için kıdem tazminatı üzerine konulan haczin kaldırılmasına hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

  DAVA :
  Taraflar arasındaki "şikayet yoluyla haczin kaldırılması isteminden" dolayı yapılan yargılama sonunda; Kartal İcra Tetkik Merciince davanın kısmen kabul-kısmen reddine dair verilen 24.04.2003 gün ve 2002/1396 E- 2003/544 K. sayılı kararın incelenmesi davalı-alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 01.07.2003 gün ve 2003/12949-15744 sayılı ilamı ile; ( ...Şikayete konu haciz işlemi borçluya ait kıdem tazminatı alacağı üzerine uygulanmıştır.1475 sayılı Kanunun 28.maddesine göre; "işçinin almakla olduğu ücretlerin 1/4 ünden fazlası haczedilemez". 506 sayılı Kanunun 121.maddesine göre ise; "borçluya SSK. tarafından bağlanan geliri nafaka alacağı dışında haczedilemez" sözü edilen kıdem tazminatı ücretten ve SSK. tarafından bağlanan gelirden sayılamayacağından tüm alacaklar için tamamı haczedilebilir.Merciice; şikayetin reddine karar vermek gerekir iken 506 sayılı Kanunun 121 ve İİK.nun 82.maddelerinden bahisle borçlunun kıdem tazminatı alacağının nafaka alacağı dışında haczedilemeyeceğinin kabulü doğru değildir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

  KARAR :
  Dava, kıdem tazminatı üzerine konulan haczin kaldırılması istemine ilişkindir.

  Davacı borçlu, alacaklının ilama dayalı birikmiş nafaka ve manevi tazminat alacağının ödetilmesi için yaptığı ilamlı takip sonucu kıdem tazminatı üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep etmiştir.

  Mahkemenin, "İİK.nun 82 nci maddesi ile 506 sayılı Kanunun 121 nci maddesine göre borçlunun hak kazandığı kıdem tazminatının nafaka borcu dışında haczedilemeyeceği gerekçesiyle nafaka alacağı dışında diğer alacak kalemleri için kıdem tazminatı üzerine konulan haczin kaldırılmasına" dair verdiği karar, alacaklı vekilinin temyizi üzerine yukarıda belirtilen nedenle Özel Dairece bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

  Uyuşmazlık, kıdem tazminatının ücretten ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından bağlanan gelir, aylık ve sağlanan yardımlardan sayılıp sayılamayacağı giderek kıdem tazminatının tüm alacaklar için haczedilip edilemeyeceği noktasındadır.

  İş Kanununda "Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen bir tutar olup, en geç ayda bir ödenmektedir" şeklinde tanımlanmıştır.

  15.05.1957 tarih 13 E. 10 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında; "kıdem tazminatının, muayyen olmayan iş akitlerinde işinde sebat göstermiş olan ve akde aykırı hareketinden başka bir sebeple işinden ayrılan işçiye mali menfaat sağlayarak işlerinde sebat etmelerini teşvik maksadıyla kabul edildiği" belirtilmiştir.

  Bu haliyle kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari süreyi tamamlayan işçinin hizmet sözleşmesinin, yine yasada gösterilen nedenlerden birisi ile sona ermesi durumunda işverence işçiye veya mirasçılarına toptan ve bir defada ödenen bir paradır ( M.Çemberci İş Kanunu Şerhi, B.4, Ankara 1978, sh.373, N.Çelik, İş Hukuku Dersleri, B.10, İstanbul, 1990, sh.182 ).

  Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi kıdem tazminatı, İş Hukukuna Özgü, yasadan doğan bir tazminat olup, ücret kavramının içinde düşünülemez ( 9.H.D.17.09.1964 64/6250 E. 5809 K. ) ( M.Çemberci İş Kanunu Şerhi B.5, Ankara 1984, sh.283 )

  Öte yandan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 121 nci maddesi, sosyal sigorta haklarının dokunulmazlığını öngören kamu düzenine ilişkin bir hüküm içermekte olup, kıdem tazminatı bu maddede belirtilen kurumca bağlanacak gelir veya aylık ile sağlanacak yardımlar kapsamında da değildir.

  Haczi caiz olmayan mallar ve hakların neler olduğu İİK.nun 82 nci maddesinde, kısmen haczi caiz olan şeyler ise 83 ncü maddesinde ve özel yasalarda, örneğin: 506 sayılı Kanunun 121, 1479 sayılı Kanunun 67, 2926 sayılı Kanunun 52.maddelerinde, sayılarak belirtilmiş olup, bu maddelerin kapsamı yorum yoluyla genişletilemez ( 12.H.D.23.01.1986, 85/4257 E. 670 K. ).

  O halde, şartlar oluştuğunda toptan ve bir defada ödenmekte olan kıdem tazminatının haczedilemeyeceği yönünde kanunlarda bir açıklık bulunmadığı, bu tazminatın İİK.nun 82. ve 83'ncü maddelerinde de sayılmadığı, bu nedenle kıdem tazminatının tüm alacaklar için haczedilebileceği gözetilerek, davanın reddine karar vermek gerekirken, mahkemece nafaka alacakları dışındaki alacak kalemleri için kıdem tazminatı üzerine konulan haczin kaldırılmasına hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

  SONUÇ : Davalı-Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 25.02.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Kıdem tazminatı süresi
  selamlar... işverene acılacak tazminat davasında(ücratimin yüksek olması fakat primlerimin düşük olmasıyla ilgili) aynı işyerinden 2 şahit göstererek...
  Yazan: sawage Forum: Sosyal Güvenlik Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 25-04-2010, 23:12:21
 2. Kıdem ve ihbar tazminatı ödeme süresi
  Kıdem ve ihbar tazminatımın iş yerimin ödeyeceğini belirttiği halde bir ayı geçkin süredir herhangi bir ödeme yapmamışlardır.Acaba doğacak...
  Yazan: demetis Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 31-12-2009, 16:59:11
 3. Ücrete Tabi Olacak Primlerin Kıdem Tazminatındaki Konumu ve Kıdem Tazminatı Alacak Süresi
  Merhaba, 3 yıldan fazladır çalıştığım kurumumdan askerlik nedeniyle 15 Ekim 2009 tarihinde ayrılmış bulunuyorum. Ayrılma sebebini askerlik...
  Yazan: mjo Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 23-11-2009, 14:35:21
 4. Kıdem tazminatı düşük ödeme
  merhaba.ben 11/1999 ve 04/2006 yıllaları arası çalıştığım işyerinden çıkarıldım.bir yıl beklememe rağmen tazminatımı ödemediler.bende bir kaç ay önce...
  Yazan: brayn4 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 20-07-2007, 09:38:23
 5. Kıdem tazminatı hakediş süresi
  kıdem tazminatı hakediş süresi 1 yıl oldugunu biliyorum. ama bu hakediş suresinin 6 aya dustugunu yolunda bir kaç duyum aldım. Bu doğrumu kıdem...
  Yazan: nukeshore Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 01-12-2006, 23:53:26

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kıdem tazminatı ödeme süresi

kıdem tazminatı ne kadar sürede ödenir

kıdem tazminatı kaç gün içinde ödenir

işveren tazminatı ne kadar sürede ödemeli

kıdem tazminatı kaç günde ödenir

kidem tazminati odeme suresi

tazminat kaç günde ödenir

işveren kıdem tazminatını ne kadar sürede ödemelihttp:www.hukuki.netshowthread.php47953-Kidem-Tazminati-odeme-Suresitazminat ödeme süresikıdem tazminatı ödeme süresi nedirişveren tazminat ödeme süresievlilik tazminati odeme suresiişverenin tazminat ödeme süresitazminat yatırma süresievlilik tazminatı kaç gün içinde ödenirkıdem tazminatı ödenme süresikidem tazminati kaç günde ödenmelikidem tazminati kac gunde odenirkıdem tazminatı yatırma süresitazminat ne zaman yatırılırkıdem tazminatı kaç gün içinde ödenmelikıdem tazminatı en geç ne zaman ödenirtazminat ne kadar sürede ödenmelitazminat ödeme süresi ne kadardır
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.