+ Konuyu Yanıtla
1 / 7 Sayfa 1234567 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 68 ileti bulundu.

Konu: 5728 sayılı kanunun faydaları neler !!

5728 sayılı kanunun faydaları neler !! Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  69
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı 5728 sayılı kanunun faydaları neler !!

  Askeri Personelim.Açıktayım ve halen mahkemem devam etmektedir.Yargıtayın son bozma ilamında şöyle bir istem belirtilmektedir ; Sanık hakkında tesis edilen mahkumiyete ilişkin hükmün sanığın temyizine aften ve re'sen 353 sayılı kanunun 221/1'nci maddesi gereğince 5728 sayılı kanunun 5672 'nci maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK 'nın 231'nci maddesi hükümlerinden sanığın faydalanıp faydalanamayacağının değerlendirilmesi açısından BOZULMASINA.

  Avukatım bulunmamaktadır.Bu bahsi gecen maddeler internetten öğrendiğim kadarıyla bir af kanununun maddeleri.Ben TCK 508 emniyeti suistimal yeni adıyla görevi kötüye kullanmadan yargılanmaktayım.Bu af yasası içerisinde belirtilen maddeler gereği zarara uğrattığım kişilerin paralarını ödersem,anladığım kadarıyla herhangi bir hüküm almayacağım.Hüküm almadığım içinde AS.C.K nun 30. maddesi gereğince de TSK dan çıkarılmayacağım.
  (önceki kararlarda ceza aldığım için(cezam ertelenmişti)AS.C.K nun 30. maddesine göre kesinlikle çıkarılıyordum.)

  926 Sayılı T.S.K personel kanununun 94 'ncü maddesinde belirtilen;
  Madde 94 - (Değişik: 7/7/1971-1424/33 md.)
  (Değişik cümle:28/6/2001-4699/12 md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ahlakî
  durum veya (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda
  belirtilen esas ve şartlar dahilinde astsubaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma
  işlemi yapılır.

  c)(Ek :28/6/2001-4699/12 md.)Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlülükleri
  ertelenen, para cezasına veya tedbire çevrilen veya affa uğrayanların ayrılmaları :
  Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile Devletin
  şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 131 inci
  maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet,
  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz
  kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlâk
  kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından
  hükümlü olan astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye
  Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır

  denmektedir.Burada bahsi gecen suclar hükümlülük halinde mi gecerlidir.?Dediğim gibi mahkemem devam etmektedir ve sonuca bağlanmamıştır.Dolayısıyla bir hükmümde bulunmamaktadır.Eğer 5728 sayılı Kanunun 562'inci maddesi ile yürürlüğe giren af tasarısından yararlanırsam ve bundan hüküm giymezsem ceza almazsam nasıl bir durum oluşacaktır.yinede TSK dan çıkarılmam söz konusumu.
  Benim anladığım kadarıyla ,alınan hüküm neticesinde affa uğranılırsa TSK DAN ÇIKARILMA oluyor.Ama hüküm alınmazsa çıkarılma olmuyor.
  Bu konudaki bilgilerinizi arz ediyorum.  Hukuki NET Güncel Haber

  5728 sayılı kanunun faydaları neler !! konulu yargıtay kararı ara
  5728 sayılı kanunun faydaları neler !! konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2007
  İletiler
  46
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: 5728 sayılı kanunun faydaları neler !!

  Durumunuzla ilgili aradığınız tüm yanıt burada:

  https://www.hukuki.net/forum/showthread.php?t=33877

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  69
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: 5728 sayılı kanunun faydaları neler !!

  sayın trevanian vermiş olduğunuz linkte yazılanları okudum.Önceden okumuştum zaten orada yazanları.Ancak tam olarak anlayamadım diyebilirim.
  Kısacası ben şunu öğrenmek istiyorum;
  17.12.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231'inci maddesinin 9uncu fıkrasına göre;(9) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu (( (c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,))derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. deniliyor.

  Karar geri bırakıldığında durumum ne olacak.Hakkımda Askeri ceza kanunun 30 ncu maddesi uygulanacak mı?(çıkarılma cezası)

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Dec 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.305
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: 5728 sayılı kanunun faydaları neler !!

  Alıntı blumex rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  sayın trevanian vermiş olduğunuz linkte yazılanları okudum.Önceden okumuştum zaten orada yazanları.Ancak tam olarak anlayamadım diyebilirim.
  Kısacası ben şunu öğrenmek istiyorum;
  17.12.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231'inci maddesinin 9uncu fıkrasına göre;(9) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu (( (c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,))derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. deniliyor.

  Karar geri bırakıldığında durumum ne olacak.Hakkımda Askeri ceza kanunun 30 ncu maddesi uygulanacak mı?(çıkarılma cezası)
  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması belli bir süre içinde suç işlemeyenler açısından hükmün sanık açısından bir hukuki sonuç doğurmaması anlamına gelmektedir kanunun kendi tabiriyle.Bu süre beş yıldır.Bu demektirki TSK dan çıkarma söz konusu olmaz

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  69
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: 5728 sayılı kanunun faydaları neler !!

  Alıntı yld19sm rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması belli bir süre içinde suç işlemeyenler açısından hükmün sanık açısından bir hukuki sonuç doğurmaması anlamına gelmektedir kanunun kendi tabiriyle.Bu süre beş yıldır.Bu demektirki TSK dan çıkarma söz konusu olmaz
  doğru diyorsunuzda sonradan askeri personel 231nci maddenin 5 ve 14. fıkrasında belirtilenlerden yararlanamz diye bi kanun çıktı biliyorsunuzdur mutlaka..


  ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  Kanun No. 5739

  Kabul Tarihi: 26/2/2008


  MADDE 1- 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa aşağıdaki ek 10 uncu madde eklenmiştir.

  “EK MADDE 10- Bu Kanunda ve diğer ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemeler bakımından bu Kanunun ek 8 ve 9 uncu maddeleri ile 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

  Bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesinin beş ilâ ondördüncü fıkraları uygulanmaz”

  MADDE 2- 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Bu Kanunda açıkça belirtilmediği sürece, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitap Üçüncü Kısım Birinci Bölüm hükümleri ve zamanaşımı süresine ilişkin hükümleri, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri ile 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümleri, disiplin suç ve cezaları hakkında uygulanmaz.”

  MADDE 3- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemesi, seçenek yaptırımlara çevirme ve erteleme yasağı

  MADDE 13- Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez. Ancak bu hükümler onbeş yaşını tamamlamamış çocuklar hakkında uygulanmaz.”

  MADDE 4- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yaptırımın” ibaresi “tedbirin” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 5- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin dördüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  “(4) Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır.”

  “(9) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. Hapse çevrilmiş olmasına rağmen hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adlî para cezasıdır.”

  MADDE 6- 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 Nisan 2008” ibaresi “31 Aralık 2010” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 7- 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “2. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,”

  MADDE 8- 5352 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 9- 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 10- Bu Kanunun 9 uncu maddesi 19/5/2008 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  sonuc ne olur sizce..

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Dec 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.305
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: 5728 sayılı kanunun faydaları neler !!

  Suçu 1 Mart 2008 den önce işlediğiniz için yaralanırsın.TCK 231 diye başlayan bölüm var üşenmeden okursanız herşey orada yazılı.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  69
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: 5728 sayılı kanunun faydaları neler !!

  Alıntı yld19sm rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Suçu 1 Mart 2008 den önce işlediğiniz için yaralanırsın.TCK 231 diye başlayan bölüm var üşenmeden okursanız herşey orada yazılı.

  Hangi maddeden söz ettiğinizi tekrar tekrar okumama rağmen göremedim.Alıntı yaparak buraya yazarsanız çok memnun oluruım.tşk.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Dec 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.305
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: 5728 sayılı kanunun faydaları neler !!

  Alıntı blumex rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Hangi maddeden söz ettiğinizi tekrar tekrar okumama rağmen göremedim.Alıntı yaparak buraya yazarsanız çok memnun oluruım.tşk.
  Askeri ceza ve CMK 231 olacaktı.Özür dilerim.Şu anda askeri ceza (bu)forumunun 3. sırasında.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  69
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: 5728 sayılı kanunun faydaları neler !!

  Alıntı yld19sm rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Askeri ceza ve CMK 231 olacaktı.Özür dilerim.Şu anda askeri ceza (bu)forumunun 3. sırasında.
  Davanın seyri açısından öğrenmek için soruyorum;
  Eğer bu kanundan yararlanırsam sil baştan mı yargılama olacak,şimdiye kadar alınan ifadeler vs ler tekrardanmı alınacak.yoksa hali hazırda ki oluşturulmuş dosya ya göremi karar verilecek.Seyir nasıl işleyecek.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Dec 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.305
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: 5728 sayılı kanunun faydaları neler !!

  Alıntı blumex rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Davanın seyri açısından öğrenmek için soruyorum;
  Eğer bu kanundan yararlanırsam sil baştan mı yargılama olacak,şimdiye kadar alınan ifadeler vs ler tekrardanmı alınacak.yoksa hali hazırda ki oluşturulmuş dosya ya göremi karar verilecek.Seyir nasıl işleyecek.
  Halihazırda mevcut dosyaya göre karar verilir.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 7 Sayfa 1234567 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 0
  Son İleti: 02-12-2010, 19:19:49
 2. 10 ay hapis cezası aldım 5728 sayılı kanuna göre
  Ben Polis Memuru olarak çalışırken 2006 yılında mahkemeden görevi kötüye kullanma suçundan 10 ay hapis cezası aldım.2007 yılında yargıtayca cezam...
  Yazan: kadir14 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 14-06-2009, 19:50:57
 3. 5728 sayılı kanunun geriye işleyip işlemeyeceğini bilen biri yok mu?
  5728 sayılı yasa çıktı yasanın özünü hepimiz okuduk Ama geriye doğru çalışırmı veya bunu açıklayabilecek biri varmı Diyelimki her şartı uyuyor yasa...
  Yazan: meteor555 Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 04-08-2008, 22:47:31
 4. 5728 sayılı yasayı tanımayan komprador devlet kurumları
  2 yıl önce memuriyeti kötüye kullanmak suçundan görevden atıldım Bu sebeple hakkımda açılan davadan da beraat ettim İdare mahkemesine açmış olduğum...
  Yazan: komprado düzen Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 8
  Son İleti: 15-03-2008, 12:46:21
 5. 5728 sayılı kanunun uygulaması
  2 yıl önce bir suçtan 10 ay hapis cezası aldım cezam paraya çevrildi. 5728 sayılı kanunda yapılan değişiklikten ben de yararlana bilirmiyim davam...
  Yazan: cigasli Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 19-02-2008, 00:57:08

Bu sayfada bulunan kavramlar:

5728kanun562madde

5728 sayılı kanun cmk

5728 sayılı kanunun faydaları neler

5728 sayılı türk ceza kanunu

2211 maddesi

5728 sayılı kanun 562. madde

31aralik. 2015 yeni. yasa degisikligi. 5275 sayili yasanin 19 1 madde hakkinda degisiklik

5728 sy 562.maddesi

5728 562

Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.