Özet:
Bir üniversitenin mimarlık bölümünde öğretim görevlisiyim; verdiğim bir dersin son sınavı fakülte yönetim kurulu tarafından iptal edilmiştir. sınavın tekrarlanmasını isteyen yönetim kurulu, ayrıca benimle birlikte başka öğretim elemanlarını bu işle görevlendirmiştir. bu durumda yeni değerlendirmeyi kabul etmemiş olup, sınav sonuçlarını (değişmemiş olsa bile) imzalamayı reddediyorum. Bu durumda kanuni olarak haklı mıyım?

Açıklama:
Bahis konusu olan sınav, bir proje dersidir. Proje dersinin değerlendirmesi projelerin tahtaya asıldığı jüriler şeklinde olur. Jürilerde değerlendirmeyi dersin sorumlusu olan hocalar yapar, ancak öğrenciler yararlansın diye dışarıdan tecrübeli mimarlar da jürilere davet edilir.

Olay:
1. Derste başarısız olan öğrencilerden üçü itiraz dilekçesi yazarak sınavlarının tekrar ve başka hocalarca değerlendirilmesini istediler.
2. İtiraz dilekçeleri yanlış yazılmış olsa da değerlendirildi ve öğrencilerin durumu değişmedi.
3. aynı öğrencilerin tekrar dekanlığa bir itiraz yaptıkları söylendi. buna göre davet misafir jüri üyelerinin jürilerde bulunması yönetmeliğe aykırıymış. jüri üyelerinin sadece öğrencilere tavsiye vermek üzere davet edildiği, notlara karışmadıkları söylense de, fakülte yönetim kurulu aldığı bir kararla sınavı iptal ettiğini ve yeni sınavın kendi belirlediği bir jüriyle yapılmasının gereğini bildirdi. benim dışımda üç başka öğretim elemanının ismini de yeni jüri üyeleri olarak karara ekledi.
4. Ben sınavın tekrarı halinde benden başka kimsenin değerlendirme yapamayacağını gerekçe göstererek yeni değerlendirmenin altına imza atmadım. şimdi bana soruşturma açılacağı belirtiliyor.
5. üniversitenin yönetmeliğinde ne jüriye misafir çağırmanın yasak olduğu, ne bu sebeple sınavın iptal edileceği, ne de iptal edilen bir sınavın fakülte yönetim kurulu tarafından seçilen öğretim elemanları tarafından tekrarlanabileceğine dair bir ifade bulamadım. Bkz.: http://oidb.uludag.edu.tr/kredilionl...yonetmelik.htm

Hakkımı aramak istiyorum. Değerli açıklamalarınızı bekliyorum. Teşekkürler.