+ Konuyu Yanıtla
2 / 6 Sayfa İlkİlk 123456 SonSon
11 den 20´e kadar toplam 60 ileti bulundu.
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: "İnternette Sansür" mü, "İnternette Koruma Tedbirleri" mi?

  - Yurtdışında yayın yapan Türkiye yasalarına göre işini yürütmeyen sınırsız özgürlük tanıyan Blog sistemlerinde (blogger.com , Wordpress vb.) milyonlarca kişinin bloğu bulunuyor. 3-4 kişinin bloğunda yazdığı yazı yada kullandığı video-foto nedeniyle bu site tamamiyle kapanacak mı? Örnek olarak Wordpress.com’a içindeki 8 blogcu yüzünden tüm siteye erişim engellenmişti.
  Blog sitelerinin erişime engellenmesi ile ilgili olarak, önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, Kurum ile bahse konu olan siteler arasında işbirliğinin geliştirilmesi hususu önem taşımaktadır. Yürürlüğe yeni girecek hükümler, katalog olarak öngörülen suçlar için uygulanabilir olduğundan, aslında erişime engellemeyi kısıtlamıştır. Kısaca, SANSÜR KISITLANMIŞTIR.  Hukuki NET Güncel Haber

  "İnternette Sansür" mü, "İnternette Koruma Tedbirleri" mi? konulu yargıtay kararı ara
  "İnternette Sansür" mü, "İnternette Koruma Tedbirleri" mi? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: "İnternette Sansür" mü, "İnternette Koruma Tedbirleri" mi?

  - Yasanın 4. maddesinin 2. bendinde "İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur" diye bir hüküm bulunuyor. Google ve yahoo gibi arama motorları vb. fotoğraf ve video arama motorlarının durumu ne olacak?
  Durumun sınırları açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. "Kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşması açıkça belli ise" denilmiş ve örneğin Google.com arama motorundan Gmail.com sitesine ulaşılması açıkça belli edilmesi dolayısıyla, bu tip bir yönlendirmedeki sorumluluk hüküm altına alınmıştır. Maddeyi dar yorumlamak gerekmekte ve Google.com sitesinden ulaşılan xxx.com adresinin içeriği dolayısıyla Google Inc'nin sorumlu tutulacağı anlaşılmamalıdır.

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: "İnternette Sansür" mü, "İnternette Koruma Tedbirleri" mi?

  - Yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği web siteleri genelde sadece e-posta adresi verirler. Çünkü yayın organları hergün binlerce telefonu karşılama lüksü yoktur. Tebligat email adresine yapılırken bu e-postanın ulaşıp ulaşmadığı neye göre kanıtlanacak. Bir e-postanın junk maile düşmesi ya da e-posta alan kişinin posta sistemlerindeki bir arıza durumunda ne olacak?
  E-posta gönderilirken sunucu ayarlarından, e-postanın ulaştığına ve okunduğuna dair bildirim yapılması seçeneği kullanılabilir.

  Ayrıca e-posta yoluyla tebligatın kabul edildiğine dair bir hüküm ne Tebligat Kanunu'nda ne de 5651 sayılı kanunda mevcut değildir. Soru, konu ile alakalı değildir.

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İnternette Sansür Başlıyor

  - Kurul üyeleri kimler olacak? Özel sektörden ve Türkiye’nin önde gelen internet firmalarından temsilciler bulunacak mı? İşte bu soruların yanıtları verilmeden uygulanacak bir yasanın Türkiye’yi çağın buluşunda geri götüreceği ve önünü tıkayacağı aşikardır.
  Madde 2'deki tanımlara baktığımızda Kurum: Telekomünikasyon Kurumu olarak düzenleme yapıldığını görmekteyiz. 10.madde ve sonda verilen listenin açık ve net olduğu düşüncesindeyim.

  İdarî yapı ve görevler
  MADDE 10 – (1) Kanunla verilen görevler, Kurum bünyesinde bulunan Başkanlıkça yerine getirilir.
  (2) Bu Kanunla ekli listedeki kadrolar ihdas edilerek Başkanlığın hizmetlerinde kullanılmak üzere 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa ekli (II) sayılı listeye eklenmiştir. Başkanlık bünyesindeki iletişim uzmanlarına, Kurumda çalışan Telekomünikasyon Uzmanlarına uygulanan malî, sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. İletişim Uzmanı olarak Başkanlığa atanan personelin hakları saklı kalmak kaydıyla, kariyer sistemi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  (3) Başkanlığa Kanunla verilen görevlere ilişkin olarak yapılacak her türlü mal veya hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır.
  (4) Kanunlarla verilen diğer yetki ve görevleri saklı kalmak kaydıyla, Başkanlığın bu Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri şunlardır:
  a) Bakanlık, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak internet ortamında yapılan ve bu Kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla, gerektiğinde, her türlü giderleri yönetmelikle belirlenecek esas ve usûller dahilinde Kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluşturmak.
  b) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak bu Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak.
  c) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirlemek.
  ç) Kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince ticarî amaçlı toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde filtreleme ve bloke etmede kullanılacak sistemlere ve yapılacak düzenlemelere yönelik esas ve usûlleri belirlemek.
  d) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak.
  e) İnternet ortamında herkese açık çeşitli servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgari kriterleri belirlemek.
  f) Bilişim ve internet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  g) Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların, internet ortamında işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soruşturma mercilerine, teknik imkânları dahilinde gereken her türlü yardımda bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.
  (5) Başkanlık; Bakanlık tarafından 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, çocuk, kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kurum ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasından seçilecek bir temsilcinin katılımı suretiyle teşkil edilecek İnternet Kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar; bu Kurulca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır.

  LİSTE

  KURUMU : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU
  TEŞKİLÂTI : MERKEZ

  İHDAS EDİLEN KADROLARIN

  SINIFI UNVANI KADRO ADEDİ
  1.DERECE
  GİH Daire Başkanı 1
  GİH Hukuk Müşaviri 1
  GİH İletişim Uzmanı 5
  TH İletişim Uzmanı 5
  3.DERECE
  GİH İletişim Uzmanı 10
  TH İletişim Uzmanı 10
  5.DERECE
  GİH İletişim Uzmanı 8
  AH Avukat 3
  TH İletişim Uzmanı 8
  GİH Mütercim 1
  TH Tekniker 2
  GİH Sekreter 2
  6.DERECE
  GİH Uzman 15
  TH Uzman 5
  AH Avukat 2
  GİH Mütercim 2
  GİH Bilgisayar İşletmeni 10
  TH Teknisyen 2
  GİH Sekreter 1
  TOPLAM 93

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İnternette Sansür Başlıyor

  Bazı hukuk sitelerinde dahi, bu kanunun "sansürcü" ve "çin usulü sansür" ibareleriyle sunulduğuna rastlanılmıştır.
  Hürriyet'in haberinin aynen alıntılandığı hukuk sitelerinde, yapılan yorumları görmeyi de isterdim.

 7. #16
  Kayıt Tarihi
  Feb 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  236
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: "İnternette Sansür" mü, "İnternette Koruma Tedbirleri" mi?

  Sayın Emrah Yavuzcan..Bilgilendirmeniz için önce teşekkür ederim..İleride ünlü bir avukat olacağınızdan emin olma düşüncesi zannı ile (İnşallah olursunuz)
  Stajer bir avukat pratesyen doktor gibi olduğunu algıladım..
  1- Hukuk evrenselmidir,Ulusalmıdır,Yoksa bireysel algılamamıdır..?
  2- Kanun yasa yönetmelik ve tüzükler hukuka göre düzenlendiğine göre Hukuk neye göre düzenlenir..?
  3- Hukukta zıt görüş Nedir..? Hukuka aykırımıdır..?
  4- Yasama,yürütme,Yargı(hukuk) Hangisi daha önceliklidir..?
  5- Vekilin dokunulmazlığı varken aslın dokunulmazlığı olmaması hukuka uygunmudur..Hukukta ayrımcılık varmıdır..?
  Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim..Herkese İyi çalışmalar dilerim..

 8. #17
  Kayıt Tarihi
  Oct 2007
  Nerede
  Çanakkale
  İletiler
  48
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: "İnternette Sansür" mü, "İnternette Koruma Tedbirleri" mi?

  Alıntı Kurban rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Sayın Emrah Yavuzcan..Bilgilendirmeniz için önce teşekkür ederim..İleride ünlü bir avukat olacağınızdan emin olma düşüncesi zannı ile (İnşallah olursunuz)
  Stajer bir avukat pratesyen doktor gibi olduğunu algıladım..
  1- Hukuk evrenselmidir,Ulusalmıdır,Yoksa bireysel algılamamıdır..?
  2- Kanun yasa yönetmelik ve tüzükler hukuka göre düzenlendiğine göre Hukuk neye göre düzenlenir..?
  3- Hukukta zıt görüş Nedir..? Hukuka aykırımıdır..?
  4- Yasama,yürütme,Yargı(hukuk) Hangisi daha önceliklidir..?
  5- Vekilin dokunulmazlığı varken aslın dokunulmazlığı olmaması hukuka uygunmudur..Hukukta ayrımcılık varmıdır..?
  Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim..Herkese İyi çalışmalar dilerim..
  Valla bu konuyla ilgili olarak hiç bişe anlamadım dediklerinizden.

  Ama Hürriyet'te yazıyı okudum bizim ülkemizde IRAN gibimi olacak yazılarda yazılmış yorumlarda çok üzüldüm açıkçası tam konuyu açacaktımki konuyu gördüm..

  Bizim ülkemizde sizin gibi hukukçular olduğu sürece Ülkemize hiç bişey olmaz. Kendi gençliğime ve Okuyan her gence inanıyorum. Bu ülkenin Bir kanunla Yok iran gibimi olacaz söylemleri tamamen saçmalık .. :rolleyes:

  Ama çok sorun olduğu kesin..

  Hakarete hangi kelimeler girecek..?

  Müstehcen dediği nedir ? (Vah Vah)

  Kesinlikle yeni bir düzenleme getirilir bence.

 9. #18
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: "İnternette Sansür" mü, "İnternette Koruma Tedbirleri" mi?

  Sayın kurban, sorularınızın bu başlık altında değerlendirilmesini, konuyla bağlantı olmaması dolayısıyla doğru bulmuyorum. Farklı bir konu açarak, belirtilen hususları tartışabiliriz.

  Sayın byfobi, ülkemizin bu kanunla farklı ülkelere benzetilmesi konusunda sizin gibi düşünüyor ve bu ithamların "hoş olmadığı" kanaatinde olduğumu belirtiyorum.

  Hürriyet Gazetesinde yayınlanan bu haberin, "hukuk bilgisinde eksiklik" dolayısıyla yanlış aktarıldığı ve halkın çok büyük bir bölümünün bu konuya ilgi duymaması sebebiyle anlatılanı "bu ülkede her şey kötü" mantığıyla yorumladığını düşünüyorum.

  Siz siz olun, koruma tedbirlerini düzenleyen bu kanunu sansürcü olarak addetmeyin.

 10. #19
  Kayıt Tarihi
  Oct 2007
  Nerede
  Çanakkale
  İletiler
  48
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: "İnternette Sansür" mü, "İnternette Koruma Tedbirleri" mi?

  Alıntı Emrah Yavuzcan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Siz siz olun, koruma tedbirlerini düzenleyen bu kanunu sansürcü olarak addetmeyin.
  Sansürcü bir kanun olarak görmüyorum. Tabi zaman herşeyi gösterecektir.

  Bide keşke ABD de siteleri koruyan kanunlarda olsa.

  Mesala Youtube koruyon bir kanun vardı şimdi ismini bilmediğim için çok kötü hissediyorum kendimi kaynaksız bişey yazmakta hoşuma gitmiyor.

 11. #20
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  İletiler
  21
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: "İnternette Sansür" mü, "İnternette Koruma Tedbirleri" mi?

  Sansür veya koruma. Ne fark eder? İkisinde de, yerimize başkaları karar vermiyormu?

  Düzenlemek devletin sorumluğunda. Tercih ise bireyin kararıdır.

  Sigaranın ambalajında "İÇMEK ÖLDÜRÜR" yazıyor, tercih ise bireye bırakılmış.

  Sonunda ölüm olan bir eylemde karar bireyin. Internet erişiminde ise başkaları karar verecek. Saçmalık !.

  Düzenleme kısmına kimse itiraz edemez. Etmemeli de. Ama son tercih bireye bırakılmalıdır.

+ Konuyu Yanıtla
2 / 6 Sayfa İlkİlk 123456 SonSon

Benzer Konular :

 1. İnternette "Troll" Mesajların bir yaptırımı olabilir mi ?
  İnternet kullanıcıları arasında "troll" modası var. Trollemek hakaret, tehtit, taciz etmeden absürt ve sinir bozucu mesajlar yazarak trollendiğini...
  Yazan: Qaraxan Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 22-05-2017, 23:05:39
 2. Daire tapusundaki Niteliğin "Tarla" ile "Arsa" olması arasındaki fark nedir?
  Daire tapusundaki Ana Gayrimenkulün Niteliğinin "Tarla" ile "Arsa" olması arasındaki fark nedir? Bağımsız Bölümde ise dairenin niteliği mesken,...
  Yazan: Songull Forum: Gayrimenkul Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 05-11-2016, 21:31:42
 3. Dilekçede "makam" a "arz" yerine "rica" etmek
  Bir makama gerçek kişi tarafından verilen dilekçenin sonu "arz ederim" yerine makama saygı ve güven duyulmadığından dolayı kasıtlı olarak "rica...
  Yazan: k_karakas34 Forum: Mevzuata İlişkin Soru ve Talepler
  Yanıt: 5
  Son İleti: 31-01-2014, 00:46:21
 4. Taşınmz satış ilanının satıştan en az "bir ay" önce verilmesinde "bir ay"ın anlamı nedir?
  18 Haziranda taşınmaz satışımız var; ancak satış ilanını ancak 18 Mayısta ilan ettirebildim. Basın İlan Kurumunda bir aylık süreye ilişkin kafamı...
  Yazan: Av.Umut Elçiçek Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 25-06-2012, 17:58:06
 5. İnternette "bedava 250 kontur" vaadiyle cep aboneliği dolandırıcılık
  bir süredir internette hattınıza bedava 250 kontur" diyerek google reklamları ve msn anlık iletileri dolaşmakta. lakin olayın içyüzünde bu 250...
  Yazan: maktul Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 22-11-2007, 21:55:59

Bu sayfada bulunan kavramlar:

idari tedbir ne demek

koruma tedbiri ne demek

idari tedbir nedir

internet koruma tedbiri

idari tedbir nasıl kaldırılır

internette idari tedbir ne demek

koruma tedbiri nedir

koruma tedbiri internet sitesi

idari tedbir ne demektir

internet koruma tedbiri ne demekinternette idari tedbir nasil kaldirilirinternet idari tedbir nasıl kaldırılır telefonemrah tuzel statuslarinternete tedbir korumakoruma tedbiri internetinternette koruma tedbiri nedirnesine com koruma tedbirikoruma tedbiri ne anlama gelirinternet sitesine tedbir kararikoruma tedbiri olan sitelere girmekinternet için tedbiridare tedbir sözcük anlamıinternet siteksine idari tedbir kaldırmaidari tedbir kararı nedirsansur tanimi
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.