Kod:
II - Çok masraflı ve lüks olanlar:

Madde 43 – Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.
Apartmanımızın dış cephesinde mantoloma bulunmaktadır. Aaprtman yöneticisi bu mantolamayı söktürüp çizg idoku yaptırmak istiyor. 12 daireden 7 dairenin onayı alındı. Oy çokluğu ile yapacağız diyor. Ancak çizgi doku biraz pahalı bir uygulama. Zaten binamızda mantoloma var. Sırf görsellik için böyle bir masraf yapılması lüks harcamaya girer mi ? Yukarıda belirtitğim kat mülkiyeti kanunu maddesine göre ben ödeme yapmak istemiyorum diyebiir miyim ? Ayrıca mantolomanın zararı değil faydası var. Mantolomanın kaldırlmasını u yüzdne istemiyorum. Sizce ne yapmak gerekir ?