değerli arkadaşlarım merhaba,

22 nisanda idare mahkemesine uyap üzerinden iptal davası açmıştım bugün uyaptan dosyayı incelediğimde aşağıdaki gibi 27.04'de ara karar çıkmış olup 11.05 itibari ile 10 gün içinde dönüş beklendiği gözüküyor (davacıya ara kararı gereğini yerine getirmesi için 10 gün süre verilmesine) ve eke koyduğum tebliğ mazbatası mevcut benim tam olarak ne yapmam gerekiyor acaba bir de iki defa reddiyat fişi çıkmış ben davayı 400 tl civarına açmıştım bir reddiyat fişinde (Toplu Reddiyat Fişi Sıralı Dosya Listesi 105 tl ) birinde de (Referans Numaralı Tebligat Posta Tevdi Listesi Reddiyatı 2708 tl )miktar mevcut bunlar ne anlama geliyor acaba yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.evrak__page-0001.jpg


İLK İNCELEMEYE ESAS ARA KARAR
Davacı ........ tarafından; ...............iptaline ilişkin işlemin iptali istemiyle ......... karşı açılan davada işin gereği görüşüldü.
Davacı ve davalı İdareden;

Dava konusu atama işlemi ile ve yapılan atamanın iptaline ilişkin işlemin gönderilmesinin istenilmesine,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca davacıya ara kararı gereğini yerine getirmesi için 10 gün süre verilmesine, ara karar gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmenin kanuni zorunluluk olduğu, istenilen bilgi-belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği hususunun davacıya tebliğine, bu aşamada dava dilekçesinin tebliğe çıkartılmamasına, 27/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.