Merhabalar, hisseli olduğumuz tarlada 93 yılında parselasyon işlemi yapılmış ve bir kısmı okul alanı olarak ayrılmıştır. (eğitim alanı yaklaşık 12.000m2 olup 8 tarlaya isabet etmektedir. Bizim alanımız 2500m2dir. Diğer bazı tarlalardan parselasyon yapılırken eğitim alanı belediyeye devredilmiştir.) O yıl ki mevzuata göre okul alanının da kesintileri ve yoldan terkleri yapılmış, işlemler tamamlanmıştır, okul alanı olarak ayrılan yerin tapusu tarafımıza verilmiştir. Tapuda şerh bulunmamaktadır. 93 yılından beri imar planında eğitim alanı olarak ayrılmış olmakla beraber maksimum 250 metre ilerisindeki okul ile ihtiyaç ortadan kaldırılmıştır. 1998 yılında vermiş olduğumuz dilekçe ile okul alanının kaldırılmasını talep etmemize karşılık ileriki bir tarihte doğabilecek ihtiyaç için talebimiz reddedilmiştir. 2021 yılı haziran ayı imar planı değişikliğinde askı süresinde iki hissedar olarak ayrı ayrı itiraz dilekçelerimizi tekrar vermiş bulunmaktayız. Bu sırada milli eğitim müdürlüğü ile görüşmemiz de okul alanının kaldırılmasının mümkün olmadığı, başka alan gösterilmek koşulu ile belediye ile anlaşma yoluna gidebileceğimiz söylenmiştir. Belediye meclisinin almış olduğu karara göre 18.madde uygulaması yapılacaktır cevabı ilan edilmiştir. Kasım ayında açıklanan yeni düzenleme planına göre ise eğitim alanları ile ilgili düzenlenmeler yapılmıştır ifadesi yer almaktadır. Haritadan incelemiş olduğumuzda eğitim alanının tamamımın başka bir yere kaydırılmış olduğunu 3 taraflı yoldan kesintisi yapılmış tarlamızın bir yolu kapatılmış bitişik tarla ile aramıza yeni bir yol açılmış olduğunu görmekteyiz(kapanan yolun üzerinde 2 ev bulunmakta birisinin girişi yol üzerinde yer almaktadır. evler ruhsatlı ve iskanlıdır.) Tarlamızın durumu ile ilgili elimizdeki veriler bunlardır fakat kulaktan duyma olarak aldığımız ilgili taraflarca da kabul edilmiş bilgiye göre eğitim alanına denk gelen bir tarlaya site yapılmak istenmekte herhangi bir imar planı kesinleşmiş olmamakla beraber sitenin projesi çizilmiş, ilgili kişilerle anlaşılmış ve reklam verilmiş hatta daireler ön satışa çıkarılmıştır. müteahhit firma tüm bunları kendisi anlatmıştır. anlaşmak için okul alanının tamamı tek bir kişinin tarlasına kaydırılmış hak olarak da site yapılacak alandan arta kalan arsa verilmiştir. Değişen okul alanının bulunduğu tarla önceki alanlardan daha değersizdir. Bu durumu kabul eden tarla sahibi aynı zamanda ilk eğitim alanında da yere sahiptir, yeni oluşan alanla beraber değersiz bir tarlasına karşılık değerli iki arsası olmuş ve değerli tarlasında eğitim alanını kaldırtmıştır. Eğitim alanı ihtiyacı başka bir alana taşınarak bizim tarlamızdan kaldırılarak mağduriyet giderilmiş gibi görünmekte ama yeni yapılacak planda uygulanacak olan 18. madde ile tekrar kesintiler söz konusudur. Askıdaki plana itiraz edersek okul alanı geriye taşınabilir mi? DOP yapılırken geriye dönük bakılacak mı? Yıllardır süren bir mağduriyetimiz var olmakla beraber belediye tarafından itiraz etmememiz 18. madde uygulamasının bizim lehimize olduğu söylenmektedir. 18. madde uygulamasını durdurulması için dava mı açmak gerekir? Belediye ile anlaşma yoluna mı gitmek gerekir? Yol gösterici olacaklara şimdiden teşekkür ederim.