Hakim ve Savcılar Kurulu,

1- tutuklu ve acil işler,
2- dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları,
3- yürütmenin durdurulması istemleri,
4- ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler
haricindeki duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesini tavsiye etti.

5- İhtiyati tedbir ve bu işleme yönelik itirazların salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ele alınacak.
Ancak, yukarıda sayılanlar haricinde, 30 Nisan – 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak DURUŞMA, MÜZAKERE VE KEŞİFLER dosya üzerinden karar verilerek İLERİ BİR TARİHE ERTELENECEK.

HSK, bu konuda ancak tavsiye kararı alabiliyor. Her hakim bu konuda bağımsız karar verecek.
Yukarıda sayılan istisnalar olmasa da, bazı hakimler 30 Nisan -16 Mayıs 2021 tarihleri arasında duruşma, müzakere veya keşif yapabilir.
Bu nedenle UYAP üzerinden dosyanızı takip etmenizi veya mahkeme kalemini arayarak duruşma, müzakere veya keşif yapılıp yapılmayacağını öğrenmenizde yarar var.