Dairenin balkonu ile aynı kot da bulunan yan bahçeye balkondan kapı açılmıştır. Bahçe ortak kullanım alanı olarak geçmektedir ve başka bir dairenin cephesinin tamamı bahçeye bakmaktadır. Kapıyı açan kişinin dairesinin bahçeye cephesi ya da açılan bi penceresi bulunmamaktadır. Açılan kapının kapattırılması mümkün müdür?