+ Konuyu Yanıtla
1 den 4´e kadar toplam 4 ileti bulundu.

Konu: Kıdem Tazminatına eklenen ücretler nelerdir?

Kıdem Tazminatına eklenen ücretler nelerdir? Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Mar 2018
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  16
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Kıdem Tazminatına eklenen ücretler nelerdir?

  Herkese merhaba,

  Kısa süre önce sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrıldım. Fakat kıdem tazminatı tutarında şirketim ile anlaşamıyoruz.

  Her ay yemek kartı (multinet olarak), yol parası ve sabit olmayan fakat son 1 yıl içerisinde her ay hak kazandığım satış primim var. Ben multinet ve yol tutarını brüt olarak, son 12 ay kazandığım toplam brüt satış primiminde günlüğe bölünerek kıdem tazminatında giydirilmiş ücrete eklenmesini talep ediyorum. Şirketim ise sadece yol parasını ekleyebiliriz diyor.

  İnternetten yaptığım araştırmalarda multinet için ağırlıklı olarak eklenmesi gerektiği belirtiliyor. Satış primi için de eklenmelidir diyen de var eklenmemeli diyende. Satış primini son 12 aydır hak ettiğim için düzenli ödenen ücret olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yargıtayın emsal kararlarını da buldum bu konuda. Ancak yanlış yorumlamışta olabilirim.

  Sizden fikir ve görüşlerinizi rica ediyorum,

  Teşekkürler.  Hukuki NET Güncel Haber

  Kıdem Tazminatına eklenen ücretler nelerdir? konulu yargıtay kararı ara
  Kıdem Tazminatına eklenen ücretler nelerdir? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Mar 2018
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  236
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kıdem Tazminatına eklenen ücretler nelerdir?

  bildiğim kadarıyla
  3000 tl net ücretiniz olsun,1 sene çalışmış olun
  alacağınız kıdem;
  (3000+yol+yemek+diğer yan hakların) brüt miktarıdır.
  ve tekrar bildiğim kadarıyla yıllık kıdem tazminatı limiti (tavan ücret) var.
  mesela 2020 yılı 8000 tl olsun limit.
  sizin maaşınız net ücret 7000 tl olsun. brütünüz 10000 tl olsa bile yıllık maks 8000 tl alabiliyorsunuz diye biliyorum. gene siz araştırın.

  https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/...lanir-41426715

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2001
  İletiler
  5.697
  Blog yazıları
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  17
  Dosya Yükleme
  53

  Tanımlı Cevap: Kıdem Tazminatına eklenen ücretler nelerdir?

  Primler ile ilgili yargıtay kararı metinlerini buraya eklemeniz gayet iyi olur. Zira prim alacağı başka şey, satış primlerinin kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesi ayrı şeydir. Benim görüşüm prim alacağına hak kazanabilirsiniz ancak kıdem hesabına eklenmez... Yani brüt ücret sayılmaz. Çünkü likit değil belirsizdir.

  Not: Yol, giysi yardımı, Yemek yani Multinet kuponları gibi ek yardımlar brüt maaşa eklenir.
  Hukuki Net - Hukuk Arama Motoru - İyi günler Türkiye, her nerede uyuyor veya uyutuluyorsan!

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Mar 2018
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  16
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kıdem Tazminatına eklenen ücretler nelerdir?

  Kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde, işçiye ödenen primlerin, performansa ve satış miktarına göre belirlendiği ve değişken olduğu durumlarda dahi, prim ödemeleri devamlılık arzediyorsa, fesih tarihinden geriye doğru bir yıl içinde ödenen primlerin toplanarak ortalaması bulunmalı ve ücrete eklenmelidir.

  Değişken primlerin giydirilmiş ücrete dahil edilmesindeki yöntem, fesihten geriye doğru 1 yıllık miktarın toplanıp 365 e bölünerek günlük yevmiyeye dahil edilmesi şeklindedir.

  Konuya ilişkin emsal yargıtay kararları;

  “…Somut olayda, davacının girdiği ameliyat başına prim aldığı gerek serbest meslek makbuzları ve gerekse tanık beyanlarıyla sabittir. İhbar ve kıdem tazminatı hesaplanırken prim alacağı dikkate alınmamıştır. Kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.”(9. HD. 2008/32256 E. 2010/19009 K. 15.06.2010)

  “…Mahkemece “…kıdem tazminatı bakımından da pirim ödemesinin devamlılık arz etmediği bu nedenle de kıdem tazminatı farkı alacağının da olmadığı …” değerlendirmesi ile fark kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir. Ancak dosya içerisindeki bilirkişi raporunda da belirtildiği şekilde son 1 yıl içerisinde iki ay dışında davacıya prim ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır.

  Bu tespit karşısında prim ödemesi hususunda devamlılık şartının yerine gelmiş olduğunun kabulü gerekir. Farklı tutarlarda prim ödemesi yapılması bu durumu değiştirmez. 23.3.2012 havale tarihli bilirkişi raporunda ödenen primlerin ortalamasının alınarak giydirilmiş ücret hesabında bu tutarın nazara alınması doğru bir hesaplama yöntemidir. Mahkemece 23.3.2012 havale tarihli bilirkişi raporunda hesap edilen bakiye kıdem tazminatı tutarının hüküm altına alınması gerekirken yazılı gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi isabetsizdir.”(7.HD. 2013/11946 E. 2013/18322 K. 05.11.2013)

  “…Hükme esas alman bilirkişi raporunda davacının giydirilmiş ücret hesabında davacıya ait son ücret bordrosundaki ciro pirimi dikkate alınarak davacının giydirilmiş ücreti hesaplanmıştır. Ancak davalı taraf ciro priminin her ay ödenmediğini ve miktarlarının aydan aya değiştiğini savunmuştur. O halde mahkemece davacıya ait son bir yıllık ücret bordroları davalıdan istenerek aylık ortalama ödenen ciro primi tespit edilerek giydirilmiş ücret hesaplanmalıdır. Hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olmuştur.”(7.HD. 2014/4498 E. 2014/20254 K. 05/11/2014)

  “…Somut olayda ücret bordrolarına göre davacıya asgari ücrete ek olarak her ay değişken oranda prim ödenmektedir.
  Bilirkişi davacının asgari ücreti üzerinden ve prim eklenerek giydirilmiş ücret üzerinden kıdem ve ihbar tazminatı alacağım seçenekli olarak hesaplamıştır.
  Mahkemece davacıya ödenen primlerin performansa ve satış miktarına göre belirlenen değişken primler olduğu bunun giydirilmiş ücrete dahil edilmeyeceği kabul edilerek sonuca gidilmişse de, yukarıda anlatılan ilkeler ışığında her ay değişken oranda olsa da ödenen prim giydirilmiş ücrete dahil edilmelidir. Buna göre sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.”(9.HD 2010/14122 E. 2012/23054 K. 14.06.2012)

  “…Somut olayda ücret bordrolarının tetkikinde; 2011 yılında prim ödemeleri olduğu görülmüştür.
  Kıdem tazminatına esas ücret belirlenirken sadece son ay ücret bordrosu esas alınarak hesap yapılmış ise de bordrolarda ki prim miktarı değişken olup ayrıca fazla çalışma ücreti tahakkuku da mevcuttur.
  Primin giydirilmiş ücrete dahil edilmesi yerinde ise de fazla çalışma, genel tatil, hafta tatili ücretlerinin giydirilmiş ücrete dahil edilmesi mümkün değildir.
  Ayrıca değişken primlerin giydirilmiş ücrete dahil edilmesindeki yöntem, fesihten geriye doğru 1 yıllık miktarın toplanıp 365 e bölünerek günlük yevmiyeye dahil edilmesi şeklindedir. Bu sebeple davacının kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücreti yukardaki ilke kararı ve açıklamalar doğrultusunda belirlenerek hesaplanmalıdır.”(9.HD. 2012/8875 E. 2014/14984 K. 08.05.2014)

  “…Somut olayda dosya içeriğine göre davacıya her ay asgari ücrete ilaveten değişen miktarlarda prim ödendiği anlaşılmaktadır. Bilirkişi raporunda bir ücret bordrosunda belirtilen prim tutarı giydirilmiş ücretin belirlenmesinde dikkate alınmış ise de, her ay değişkenlik arz eden primin yıllık toplamı 365’e bölünerek bir günlük miktar belirlendikten sonra temel ücrete ilave edilmek sureti ile giydirilmiş ücret tespit edilmelidir. Hatalı hesaplama ile hüküm kurulması doğru olmamıştır.”(22.HD. 2012/16588 E. 2013/4985 K. 11.03.2013)

  “…Somut olayda kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınan giydirilmiş ücretin belirlenmesinde yıllık ortalama prim miktarı yerine sadece bir aya ilişkin prim miktarının belirlenerek hesaplama yapılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(22.HD. 2012/16595 E. 2013/4991 K. 11/03/2013)

  “…Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda ihbar tazminatına esas ücret belirlenirken, giydirilmiş brüt ücrete dahil edilen teşvik primi miktarı, 2008 yılı sekizinci ve dokuzuncu ay bordrolarında gösterilen prim ödemeleri esas alınarak tespit edilmiştir. Bilirkişi raporundan sonra ibraz edilen 2008 yılı 3 ve 4 ay ücret bordroları ile 2008 yılı 8 ve 9 ay ücret bordroları bir arada değerlendirildiğinde, davacıya ödenen teşvik priminin her ay değişik miktarlarda olduğu görülmektedir. Davalı işveren bu ödemenin yapılan satışa göre değişkenlik arz ettiğini beyan etmiştir. Bu durumda fesihten önceki son bir yıllık çalışma dönemine ait ücret bordroları celp edilerek, tüm yıl için ödenen toplam teşvik primi miktarı belirlenmeli ve bu miktarın 365 ‘e bölünmesi ile elde edilecek ortalama günlük teşvik primi miktarın hesaplamaya dahil edilmelidir.”(22.HD. 2012/24467 E. 2013/14009 K. 11.06.2013)

  “….Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacıya ödenen primler devamlılık arzetmediği gerekçesi ile kıdeme esas ücrete eklenmemiş ise dc. dosya içinde bulunan bordrolardan davacıya hemen hemen her ay değişik miktarlarda prim ödendiği anlaşılmaktadır.
  Bu nedenle davacı işçiye fesih tarihinden geriye doğru 1 yıl içinde ödenen primlerin toplanarak ortalamasının bulunması ve bu miktar esas alınarak kıdeme esas ücrete eklenecek prim tutarının hesaplanması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır.”(9.HD. 2009/21254 E. 2011/36499 K. 10.10.2011)

  “…Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının giydirilmiş ücreti belirlenirken ciro primi ödemesinin de dikkate alınması doğrudur. Ancak davacıya son bir yıl içinde ödenen prim toplamının aylık ortalaması bulunarak, bu miktarın ücrete eklenmesi gerekirken: son ay ödenen prim miktarının ücrete dahil edilerek bulunan miktara göre hesaplama yapılması hatalıdır. Yeniden yapılacak hesaplamada davalı lehine oluşabilecek usuli kazanılmış hak korunmalıdır.”(9. HD. 2012/10884 E. 2014/15924 K. 15.05.2014)  Dediğim gibi prim konusundaki kararları yanlış yorumlamış olabilirim. Ben son 12 ayda da satış primi aldım. Bu durum bu ödemeleri devamlı ödemeye sokar mı emin değilim. Ama multinet için bence de eklenmesi gerekir. Ben multinet için mahkeme kararı bulamadım. Siz biliyorsanız paylaşır mısınız? Şirketim yemek parasını yatırmaz ise onlara gösterebilirim.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Ücreti Vekaletin kıdem tazminatına etkisi
  Merhaba arkadaşlar, Ben bir bankanın hukuk müşavirliğinde avukatım.Daha doğrusu avukattım :).Ayrılma kararı aldım, ancak kıdem tazminatının...
  Yazan: Av.İsmail Güler Forum: Hukukçu Üyelerimize Özel ve Gizli Forum Alanı
  Yanıt: 2
  Son İleti: 04-03-2011, 20:41:04
 2. Kıdem tazminatına haciz
  Alacaklılar maaşıma ve kıdem tazminatıma haciz koymuşlar.İş veren meslek hastalığımdan dolayı iş akdimi kıdem ve ihbar tazminatımı vererek fes...
  Yazan: İLHAN99 Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 14-03-2009, 11:08:20
 3. Kıdem tazminatına hak kazanıyor muyum?
  1972 doğumlu bayanım.Kasım 1989 yılında ilk defa SSK girişim yapıldı.Bundan sonra 1996 yılına kadar hiç prim ödemem yok.1996'dan beri aktif olarak...
  Yazan: yesimk Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 20
  Son İleti: 26-05-2008, 07:52:10
 4. Kıdem tazminatına hangi ödemeler dahil?
  kıdem tazminatı hesaplanırken sadece çalışanın bordrosunda belirtilen brüt maaş mı dikkate alınır yoksa maaşın dışındaki yapılan ödemeler de eklenir...
  Yazan: muhrip Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 15-12-2005, 12:26:24
 5. Kıdem tazminatına hak kazanım
  yaklaşık 3 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum, şubat ayı gibi başka bir iş kurduğum için istifa etmek durumundayım. istifa ederken kıdem...
  Yazan: voyager Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 30-12-2004, 22:13:16

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İlgili Hukuk terimleri

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.