11/01/2020 tarihinde tarafıma kesilen trafik cezasına 13/01/2020 tarihinde 9. Sulh Ceza Hakimliğine trafik cezası itirazı dilekçesi verdim. Yapmış olduğum, trafik cezası itiraz dilekçesi 18/03/2020 tarihinde red edilmiş. Ve 17/06 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

Verilen kararı sizinle paylaşmak istemekteyim.
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Başvuru konusu idari yaptırım kararının hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, başvurunun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 28/8-a madde,fıkra ve bendi gereğince REDDİNE,
Kararın itiraz edene tebliğine,
Dair, evrak üzerinden yapılan inceleme üzerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 28/10 madde ve fıkrası gereğince başvuru konusu idari yaptırımın miktarı itibariyle kesin olmak üzere karar verildi. 18/03/2020


Verilen karar üzerine, trafik cezamın geçerli olduğunu anlamaktayım, ancak itirazım red edildiği için, tarafıma trafik cezası dışında herhangi bir dosya harç ücreti, tebligat masrafı vb ödemeler kesilip kesilmediğini nereden öğrenebilirim.

Şimdiden verilen cevaplar için teşekkür ederim.