+ Konuyu Yanıtla
1 den 2´e kadar toplam 2 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Feb 2003
  Nerede
  istanbul, şişli, Türkiye.
  İletiler
  1.630
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  1

  Lightbulb 7242 sayılı kanuna göre Yeni Koşullu salıverilme oranları

  KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI - İnfaz ve Yatar Hesaplama

  15.04.2020 tarihli 31100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 7242 Sayılı Kanuna göre sayın Osman Atalay tarafından hazırlanmıştır.


  I- Suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda;

  1-) Yetişkinler Açısından Hapis Cezaların infazı;

  • 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1. maddesi gereği, 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, aşağıda belirtilen istisna suçlar hariç, 5275 sayılı CGTİHK 107/2. Maddesindeki (2/3) oranı, (1/2) ye indirilmiş, ayrıca Denetim Süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır.
  • 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/3. maddesi gereği, İyi halli olmak koşuluyla, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacaktır.  İstisna Suçlar: [BU SUÇLAR DIŞINDAKİ SUÇLARDA ORAN: (1/2)]

  1- Kasten Öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)
  2- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK 87, fıkra iki, bent d)
  3- İşkence suçu (TCK 94 ve 95)
  4- Eziyet suçu (TCK 96)
  5- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)
  6- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (TCK 188)
  7- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138)
  8- Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302-339 arası maddeler)
  9- 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar,
  10- Terör suçları (3713 sayılı yasa)

  Yetişkinlerde, suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce ise, işlenen suç yukarıda belirtilen istisna suçlar dışında ise, şartla tahliye oranı (1/2) olarak uygulanacak, ayrıca Denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olarak uygulanacaktır.

  1- Bu yasadan önce;
  (671 sayılı KHK ve 5275 sk. Geçici 6/1. Maddenin önceki hali) ile, 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlarda, istisna olarak belirtilenler suçlar hariç,
  (1/2) şartla tahliye indirimi ve 2 yıl denetimli serbestlikten yararlanıyordu.

  Örneğin: 4 yıl veya 4 yıldan az hapis cezası olan bir hükümlü; (1/2) şartla tahliye indirimi ve 2 yıl denetimli serbestlik uygulanarak ceza evinden çıkıyordu. Açığa ayrılma yönetmeliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün cezaevinde yatıyor, İnfaz Hakiminin vereceği Denetimli Serbestlik kararı ile cezaevinden çıkıyordu.


  2- Bu yeni 7242 Sayılı Kanun ile;

  a) 5275 sayılı CGTİHK nun 107/2. md.si gereği,
  Şartla tahliye indirimi; (2/3) den, (1/2)'ye,

  b) 5275 sayılı CGTİHK nun geçici 6/1. maddesinde değişiklik yapılarak,
  Denetim süresi; “1” yıldan “3” yıla çıkarılmıştır.

  Örneğin: 6 yıl veya 6 yıldan daha az hapis cezası olan bir hükümlü; (Geçici 6. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen istisna suçlar hariç ve suç tarihi 30.03.2020 den önce olan hükümlüler için),
  - 6 yıl Hapis, (1/2) şartla tahliye indirimden yararlanacak,
  6 yılın (1/2)’si = 3 yıl Hapis.
  - 3 yılda Denetimli serbestlikten yararlanacak.
  İnfaz Hakiminin vereceği denetimli serbestlik kararı ile cezaevinden çıkacaktır.

  Önceki yasada bu haktan yararlanmak için açık infaz kurumuna ayrılmak gerekiyordu, ancak yapılan değişiklik ile, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/3. maddesi gereği, "İyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacağı" için, kapalı ceza evinde olanlar da bu haktan yararlanabileceklerdir.

  Sonuç olarak; Suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce olan ve hapis cezası 6 yıl veya daha az olan hükümlüler, suçları yukarıda belirtilen istisna suçların dışında ise, öncelikle cezaevine alınacak, Açığa ayrılma yönetmeliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün cezaevinde kalacak, İnfaz Savcılığı tarafından düzenlenecek müddetname ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlenecek İdare ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz Hakiminin "Denetimli
  Serbestlik Kararı" ile serbest kalacaktır.

  Bu tür hükümlüler yasa çıktığında eğer kapalı cezaevinde iseler, açıkta olma şartı kalktığı için, İnfaz Savcılığı tarafından yeniden düzenlenecek müddetname ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlenecek İdare ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz Hakiminin "Denetimli Serbestlik Kararı" ile serbest kalacaktır.

  2-) 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile, 70 yaşını bitirmiş veya 65 yaşını bitirmiş hükümlüler açısından hapis cezasının infazı;

  5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/2. maddesi gereği,

  30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, Türk Ceza Kanununun aşağıda belirtilen istisna suçlar hariç olmak üzere;

  a) 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında, 5275 sayılı kanunun 105/A-3. fıkrasında yer alan Denetim Süresi 2 yıllık süre, 4 yıl olarak uygulanır.

  b) Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilir. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık
  kurullarınca veya Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen bir raporla belgelendirilir.

  İstisna Suçlar: [Bu Suçlar Dışındaki suçlarda oran 1/2]
  1-Kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83)
  2-Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105)
  3-Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138)
  4-Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302-339 arası)
  5-Terör suçları (3713 sayılı yasa)

  Sonuç olarak; 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar ve terör suçları hariç olmak üzere; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını
  bitirmiş hükümlüler
  hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacaktır. Yine maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği Devlet
  hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecektir.

  3-) Çocuk Hükümlüler Bakımından Hapis Cezalarının İnfazı;

  30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, (istisna suçlar hariç) 5275 sayılı CGTİHK 107/2. Maddesindeki (2/3) oranı, (1/2) ye indirilmiş olduğundan koşullu salıverilme oranı (1/2) olarak uygulanır. İşlenen suç, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisna suçlar dışında ise, Denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olarak uygulanacaktır.

  Ayrıca, (5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/4. maddesi gereği),
  30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, tabi olduğu infaz rejimine göre belirlenen koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında;

  a)Hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün, 3 gün;

  b)Hükümlünün 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün, 2 gün olarak dikkate alınır.

  Sonuç olarak; Suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce olan ve hapis cezası 6 yıl veya daha az olan Çocuk hükümlülerin suçları (5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1. maddesinde belirtilen istisna suçların dışında ise), öncelikle cezaevine alınacak, Açığa Ayrılma Yönetmeliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün cezaevinde kalacak, İnfaz Savcılığı tarafından 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/4. maddesi de dikkate alınarak düzenlenecek yeni müddetname
  ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlenecek İdare ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz Hakiminin "Denetimli Serbestlik Kararı" ile serbest kalacaktır. Bu tür çocuk hükümlüler yasa çıktığında eğer kapalı cezaevinde iseler, açıkta olma şartı da kalktığı için, İnfaz Savcılığı tarafından yeniden 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/4. maddesi de dikkate alınarak düzenlenecek müddetname ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlenecek İdare ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz Hakiminin "Denetimli Serbestlik Kararı" ile serbest kalacaktır.

  4-) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları açısından hapis cezaların infazı;

  a) Bu suçları 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/6/2014 tarihinden sonra işlenmiş olanlar; 5275 sayılı CGTİHK nun 108/9. maddesi gereğince, süreli hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranı (3/4) olarak uygulanır.

  b) Ancak, bu suçları 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/6/2014 tarihinden önce işlenmiş olanlar; 5275 sayılı CGTİHK geçici 9/4. Maddesi gereğince, "5237 sayılı Kanunun 102, 103, 104, 105 ve 188 inci maddelerinde düzenlenen suçlardan 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/6/2014 tarihinden önce işlenmiş olanlar için verilen süreli hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranı (2/3) olarak uygulanır".

  Sonuç olarak; Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarında;

  1- Suç tarihi 28.06.2014 tarihinden önce ise, şartla tahliye oranı (2/3) uygulanır.

  2- Suç tarihi 28.06.2014 tarihinden sonra ise,

  a) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları açısından şartla tahliye oranı (3/4) olarak uygulanmaya devam edecektir. (5275 sayılı CGTİHK 108/9. maddesi gereğince)

  b) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bakımından, (Yetişkinler açısından)
  aa) Nitelikli Cinsel suçlar TCK 102/2, 103, 104/2-3, maddelerinde şartla tahliye oranı (3/4) olarak uygulanmaya devam edecektir. (5275 sayılı CGTİHK 108/9. maddesi gereğince)
  bb) Basit Cinsel suçlar TCK 102/1, 104/1, 105, maddelerinde şartla tahliye oranı (2/3) olarak uygulanmaya devam edecektir. (5275 sayılı CGTİHK 107/2-d. maddesi gereğince)

  c) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bakımından, (Çocuklar açısından)

  Cinsel suçlar TCK 102, 103, 104, 105, maddelerinde şartla tahliye oranı (2/3) olarak uygulanmaya devam edecektir. (5275 sayılı CGTİHK 107/2-e. maddesi gereğince)

  Denetim Süresi açısından, işlenen suç cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç (TCK 102, 103, 104 ve 105 maddeleri) ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (TCK 188 maddesi) olduğundan, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisna suçlardan olduğundan, Denetimli serbestlik süresi de 1 yıl olarak uygulanacaktır.

  5-) Mükerrirler Açısından Cezaların İnfazı;

  Haklarında TCK 58. maddesi uygulanarak "Mükerrirlere özgü infaz rejimine" karar verilen hükümlüler hakkında, infaz 5275 sayılı CGTİHK 108. maddesine göre yapılacaktır.

  Yeni 7242 sayılı infaz kanunu ile mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanırken geçerli olan (3/4) şartla tahliye oranı, 5275 sayılı CGTİHK 108/1-d maddesi ile (2/3)'e indirilmiştir.

  Ayrıca, 5275 sayılı CGTİHK 108/1-c maddesi gereğince, mükerrirler hakkında birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 32 yılın, ceza infaz kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir.

  Sonuç olarak; Mükerrirlerde süreli hapislerde, şartla tahliye oranı (3/4) den (2/3) indirildiği için, yeni 7242 sayılı yasa yürürlüğe girince yeniden müddetname yapılması ve lehine olan yeni müddetnamenin uygulanması gerekecektir.

  Denetim Süresi açısından, Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanırken denetim süresi belirlenirken köken suça bakılacaktır. Köken suç yani işlenen suç 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisna suçlardan ise, Denetimli serbestlik süresi de 1 yıl olarak uygulanacaktır. Ancak Köken suç yani işlenen suç 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisna suçlardan değil ise, Denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olarak
  uygulanacaktır.

  6-) Terör Suçları Açısından Hapis Cezalarının İnfazı;

  a) Hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uygulanan terör hükümlülerinin koşullu salıverilme oranı (3/4)’dür.

  "3713 sayıl kanun 17. Maddesi; Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar hakkında, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması bakımından 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 108 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, süreli hapis cezaları bakımından düzenlenen koşullu salıverilme oranı, (3/4) olarak uygulanır."

  b) Hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uygulanmayan, Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olmuş hükümlülerin (5275 sayılı CGTİHK 107/4. maddesi gereğince) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dür.

  Örgüt kurmak, yönetmek ve örgüt üyeliği suçlarında, TCK 58/9 maddesi gereği, haklarında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına yasa gereği karar verildiğinden, yeni 7242 sayılı infaz kanunu ile mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanırken geçerli olan (3/4) şartla tahliye oranı, 5275 sayılı CGTİHK 108/1-d maddesi ile (2/3)'e indirildiğinden, haklarında şartla tahliye oranı, bu nedenle de (2/3) şeklinde uygulanır.

  Denetim Süresi açısından, işlenen suç TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (TCK TCK 302-339 arası maddeler) ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar olduğundan, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisna suçlardan olduğundan, Denetimli serbestlik süresi de 1 yıl olarak uygulanacaktır.

  Ancak, hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uygulanmayan, Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olmuş hükümlülerin denetim süresi, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisna suçlardan olmadığından, Denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olarak uygulanacaktır.

  7-) Şartla Tahliyede Lehe İnfaz Yasasını Belirleme Usul;

  TCK 7/3. Maddesi son derece önemlidir. Burada "Şartla tahliye, erteleme, tekerrür hariç, infaz rejimine ilişkin hükümlerin derhal uygulanacağı" belirtilmektedir.
  Kanunun bu hükmü şartla tahliyede lehe kanun hükmünün geçerli olacağını belirtmektedir.

  Şartla tahliyede lehe kanun hükmü geçerli olduğundan, hükümlünün işlediği suçun suç tarihindeki infaz kanununa göre yatacağı süre hesaplanır, yine hükümlünün yakalanıp, ceza evine alındığı tarihte yürürlükte olan infaz kanununa göre müddetnamesi (Süre Belgesi) yapılarak yatacağı süre hesaplanır.

  Ayrıca suç tarihi ile yakalandığı tarih arasında çıkmış bir infaz yasası varsa buna göre de müddetnamesi hesaplanır. Şartla tahliye açısından hükümlünün en lehine olan infaz kanunu uygulanır ve buna göre müddetname yapılarak hükümlünün ceza evinde kalacağı süre belirlenir.

  Hükümlünün yararlanacağı denetimli süresi belirlenirken de suç tarihi, infaz tarihi, işlenen suçun türü ve istisna suçlardan olup olmadığı dikkate alınarak en lehine olanı belirlenir.

  Sonuç olarak; Hükümlünün cezaevinde kalacağı süre hesaplanırken, şartla tahliye ve denetim süresi dikkate alınarak en lehine olan belirlenip buna göre hareket edilmelidir.

  II- Yeni 7242 Sayılı İnfaz Kanununun Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdiği 15.04.2020 tarihi ve sonrasında;
  (5275 sayılı CGTİHK 107/2 maddesi gereği)

  Koşullu salıverilme oranı (1/2) olarak uygulanacaktır.

  Süreli hapis cezası olanlar aşağıda belirtilen istisna suçlar dışında, cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıvermeden yararlanabileceklerdir.

  İstisna Suçlar: (BU SUÇLARI İŞLEYEN HÜKÜMLÜLER HAKKINDA ORAN: 2/3)

  1- Kasten Öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)
  2- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan, (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar
  3-İşkence suçu (TCK 94 ve 95)
  4- Eziyet suçu (TCK 96)
  5- Cinsel saldırı (TCK 102/1)
  6- Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104/1)
  7- Cinsel taciz (TCK 105)
  8- Devletin sırlarına karşı suçlar (TCK 326-339 arası)
  9- Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar
  10- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138)

  Çocuklar için: (BU SUÇLARI İŞLEYEN HÜKÜMLÜLER HAKKINDA ORAN: 2/3)

  1- Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)
  2- Uyuşturucu suçları (TCK 188)
  3- Terör suçları (3713 sayılı TMK uygulananlar)
  4- Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar
  (Not: Çocuklar hakkında, 6008 sayılı kanun ve 5275 sk 107/4 md. gereği terör müddetnamesi yapılamaz.)

  Diğer Suçlar: (Bu suçları işleyen hükümlüler hakkında ORAN: 3/4)

  1-Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 102/2, 103, 104/2-3)
  2-Uyuşturucu suçları (TCK 188)
  3-Terör suçları (3713 sayılı TMK uygulananlar)

  DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ

  (5275 sayılı CGTİHK 105/A-1 maddesi gereği)
  Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi halinde,
  cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, hükmün infazına ilişkin işlemleri yapan Cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu yer infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

  (5275 sayılı CGTİHK 105/A-2 maddesi gereği)
  Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, diğer şartları da taşımaları halinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.

  Yeni 7242 sayılı infaz yasasının 105/A-1,2 md.sinde önceden aranan, Denetimli Serbestliğe ayrılabilmek için açık infaz kurumunda 6 ay süre ile kalmak şartı kaldırılmıştır. Ancak 5275 sayılı CGTİHK 105/A-1 maddesi gereği, "Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi halinde" şeklinde belirtildiğinden, açık infaz kurumuna ayrılma şartı
  yasanın yürürlüğe girmesinden sonra da devam etmektedir.


  Bu yeni yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, istisna suçlar ve mükerrirler haricinde hükümlülerin hapis cezalarında, (1/2) şartla tahliye indirimi ve matbu olarak 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanacaktır.

  Bu yasadan sonra, cezası olan hükümlü (1/2) şartla tahliye indiriminden yararlanacak, ayrıca 1 yıl da Denetimli Serbestlikten yararlanacağı için, 2 yıl ve altında Hapis Cezası olan hükümlüler, açık cezaevine alınacak, Açığa ayrılma yönetmeliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün açık cezaevinde kalacak, İnfaz Savcılığı tarafından düzenlenecek müddetname ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlenecek İdare ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz Hakiminin "Denetimli Serbestlik Kararı" ile serbest kalacaktır.

  Örnek 1:
  - 10 yıl hapis cezası olan, (İstisna olan suçların dışında ve mükerrir değil ise) (1/2) şartla tahliye indirimi uygulanarak,
  - 10 yılın (1/2)’si → 5 yıl, İnfaz kurumunda geçirmeleri gereken süre,
  5 yıl’a → 1 sene denetimli serbestlik indirimi uygulanınca,
  - 5 yıl – 1 yıl = 4 yıl ceza infaz kurumunda yatacaktır.
  Sonuçta; 10 yıl Hapis cezası olan hükümlü 4 yıl cezaevinde yatacaktır.

  Örnek 2:
  - 2 yıl hapis cezası olan, (İstisna olan suçların dışında ve mükerrir değil ise) (1/2) şartla tahliye indirimi uygulanarak,
  - 2 yılın (1/2)’si → 1 yıl, İnfaz kurumunda geçirmeleri gereken süre,
  1 yıla → 1 sene denetimli serbestlik indirimi uygulanınca,
  - 1 yıl – 1 yıl = 0 ceza infaz kurumunda yatacaktır.
  Sonuçta; Bu tür 2 yıl ve 2 yıldan az hapis cezası olan hükümlüler, açık cezaevine alınacak, Açığa ayrılma yönetmeliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün açık cezaevinde kalacak, İnfaz Savcılığı tarafından düzenlenecek müddetname ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlenecek İdare ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz Hakiminin "Denetimli Serbestlik Kararı" ile serbest kalacaktır.

  NOT: Denetim süresi ve Koşullu Salıverilme yönünden, TCK 83, 87/1-d, 94, 95, 96, ve Mit Kanunu(1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar) yönünden, bir durum vardır. Bu suçlar 671 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname gereği, 01.07.2006 öncesi (1/2) şartla tahliye ve 2 yıl Denetimli Serbestlikten yararlanıyorlardı. Yeni yasada istisna suçlar olarak belirtilse de,
  Şartla tahliyede lehe kanun pirensibi geçerli olduğundan, bu hakları saklıdır.

  (5275 sayılı CGTİHK 105/A-7 maddesi gereği)

  Hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış olması hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hakimi tarafından, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilir. Kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilir.

  Sonuç Olarak; Yapılan bu çalışma ile, 7242 sayılı yeni İnfaz Yasasında yapılan değişikliklerle ilk etapta karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili değerli hukukçularımıza, akademisyenlerimize, özellikle uygulayıcı Hakim ve Savcı arkadaşlarımıza faydalı olmak amaçlanmıştır.
  Faydalı olması dileğiyle…
  Ankara. 15.04.2020
  Osman ATALAY

  İşbu makale Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı sayın Osman Atalay tarafından kaleme alınmıştır. Sayın hakimimize tüm hukukçular adına teşekkür ediyoruz.
  Saygılarımla...  Hukuki NET Güncel Haber

  7242 sayılı kanuna göre Yeni Koşullu salıverilme oranları konulu yargıtay kararı ara
  7242 sayılı kanuna göre Yeni Koşullu salıverilme oranları konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Sep 2002
  Nerede
  istanbul, bakırköy, Türkiye.
  İletiler
  1.097
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 7242 sayılı kanuna göre Yeni Koşullu salıverilme oranları

  Çok yararlı bir çalışma olmuş. Hazırlayan ve paylaşanlara teşekkür ederim bir meslektaş olarak işimi çok kolaylaştırdı...

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Koşullu Salıverilme - Denetimli Serbestlik - Ceza İnfaz Sorunları [Kitap Fiyat bilgisi]
  Beyza Başer, Ersan Şen - Seçkin - 2019 Ocak - 84,90 TL Koşullu Salıverilme - Denetimli Serbestlik - Ceza İnfaz Sorunları hakkındaki işbu hukuki...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 09-01-2019, 21:20:08
 2. Koşullu Salıverilme - Denetimli Serbestlik - Ceza İnfaz Sorunları [Kitap Fiyat bilgisi]
  Beyza Başer, Ersan Şen - Seçkin - 2017 Aralık - 68,50 TL Koşullu Salıverilme - Denetimli Serbestlik - Ceza İnfaz Sorunları hakkındaki işbu...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 17-12-2017, 04:00:09
 3. Yeni Garanti belgesi yönetmeliği(6502 sayılı kanuna göre)
  3 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ
  Yazan: ceceli341 Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 6
  Son İleti: 26-05-2016, 13:38:46
 4. 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkındaki Kanuna , 5846 Sayılı FSEK e göre ve 6102 sayılı TTK ya göre ENTEGRE DEVRE KORUMASI
  ENTEGRE DEVRE KORUMASI AV. ÖZGE ÖZŞAHİN 2014 Entegre Devre Topografyası, 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması ...
  Yazan: av Özge Özşahin Forum: Fikri/Sınai Haklar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 30-09-2014, 14:12:18
 5. 5510 sayılı kanuna göre dul ve yetim aylığı bağlanma oranları
  benim babam 1993 yılında memur olarak çalışmakta iken vefat etti. Hizmet süresinin 10 yıldan az (5 yıl 1 ay) olması sebebiyle anneme maaş...
  Yazan: berkk63 Forum: Sosyal Güvenlik Hukuku
  Yanıt: 8
  Son İleti: 10-04-2009, 22:01:23

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İlgili Hukuk terimleri

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2021 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2021 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2021 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.