Taraflar anlaşmalı olarak boşanmış ve anlaşma protokolünde taşınmazın davacıya bedelsiz devri konusu da yer almaktadır. Mahkeme de kararında taşınmazın davacıya devredilmesine karar vermistir.
Bu karar davalıya mülkiyeti devretme borcu mu yüklemektedir yoksa mülkiyet karar ile tescilden önce mi davacıya geçmiştir? Taşınmaz tazminat olarak
gösterilmemiştir.