Saygıdeğer hukukçu arkadaşlar;
iptal davası lehime sonuçlandı, yargılama giderleri idareye kaldı. Bölge idare mahkemesi de idarenin yd itirazını reddetti karar kesinleşti yani. Ancak idare yargılama giderlerini yatırmadı. Benim bu durumda ne yapmam gerekir?