+ Konuyu Yanıtla
1 den 2´e kadar toplam 2 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  4.130
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun getirdiği yükümlülükler

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği şirketlerin gerekli tedbirleri alması ve VERBİS’e kayıt olması gerekiyor.

  Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt süresi 30 Haziran 2020’ye uzatıldı.

  Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ise tarih 30 Eylül 2019.

  KVKK konusunda tüm şirketlerin zaman kaybetmeden gerekli işlemler konusunda teknik ve idari önlemleri alması ve kişisel verilerini işlediği kişilere yazılı aydınlatma yapması ve onlardan yazılı onay alması gerekiyor.

  Bu konuda yapılması gerekenleri 10 soru-10 cevap şeklinde özetlemeye çalıştık. Ancak şirketlerin bu konuda profesyonel hukuk desteği alması ve tüm çalışanlarına da bu konuda eğitim vermesi gerektiği unutulmamalı.


  1- Müşterilerinizin veya çalışanlarınızın adli sicil kayıtları veya sağlık kayıtlarını saklıyor musunuz?
  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.
  2- Şirketinizde görüntü ve/veya ses kaydı yapan cihaz kullanılıyor mu? Giriş ve çıkışlarda yüz taraması, parmak izi uygulamaları var mı?
  Kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
  a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
  b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
  ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
  d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
  Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
  3-Eski müşterilerinizin kimlik, adres veya telefon bilgilerini saklıyor musunuz?
  Kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
  Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
  Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
  Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasında belirlenir. Bu süre her halde altı ayı geçemez.
  Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü olmayan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden üç ay içinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
  4-Danışmanlık verdiğiniz/aldığınız, hizmet aldığınız, veri paylaştığınız firmalar ve kişiler ile sözleşmelerinizde KVKK mevzuatına uygun düzenleme var mı?
  Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, kanunun öngördüğü tüm tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
  Yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerini topladığınız kişilere söz konusu verileri paylaştığınız üçüncü kişileri bilgilendirmekle yükümlü olduğunuz gibi, verileri paylaştığınız üçüncü kişiler tarafından yapılan ihlallerden de sorumlusunuz. Bu kapsamda gerekli teknik ve hukuki tedbirleri almanız gerekmektedir.
  5- Müşterilerinizin telefonlarına veya e-posta adreslerine elektronik ileti gönderiyor musunuz?
  Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
  Kurumunuz tarafından gönderilecek elektronik iletiler sebebi ile para cezası ile karşı karşıya kalmamak için, elinizdeki kayıtların Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmış ve kişilerin elektronik ileti gönderme konusunda açık rızalarının alınmış olması gerekmektedir.
  6- Kişisel verilerini kullandığınız kişilerden kullanmak, saklamak ve diğer amaçlar doğrultusunda muvafakatname alıyor musunuz?
  Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaklanmıştır. Aksi durumda cezai ve idari yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple verilerin işlenmesi öncesinde gerekli aydınlatmayı yaparak, ilgili kişilerin açık rızasını almanız gerekmektedir.
  7-Kişisel verilerini kullandığınız kişileri, bu konuda sahip oldukları haklar konusunda yazılı olarak bilgilendiriyor musunuz?
  Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
  Kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişilere, kişisel verilenin işlenmesi kapsamında ilişkin kanunda belirtili unsurları da içerir bir aydınlatma yapmakla yükümlüsünüz. Gerekli Aydınlatma Metninin hazırlanması için bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.
  8- Şirketinizin e-posta sağlayıcısı yurtdışı merkezli bir şirket mi? (gmail, Hotmail, yahoo, yandex?)
  Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Kişisel verilerini işlemekte olduğunuz gerçek kişilerden, verilerini yurtdışına çıkarmadan önce açık rıza almaka yükümlüsünüz. Bu kapsamda kurumunuzda kullandığınız e-posta sistemleri siz farkında olmasanız dahi verilerinizi yurt dışında muhafaza ediyor olabilir.
  9- Şirketiniz bünyesinde bulunan kişisel verilerin işlenme şartları ortadan kalktığı zaman bunların silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi için ne yapıyorsunuz?
  Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerekir. Söz konusu teknik sürecin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesi için bir danışmanlık firması ile irtibata geçmeniz faydalı olacaktır.
  10- Özel nitelikli verilerin saklanması kapsamında veri güvenliğini sağlamak için ne gibi teknik ve idari tedbirleri aldınız?
  Veri sorumlusu; a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
  Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi durumunda gizlilik sözleşmelerinin yapılması, veri değişikliklerinin loglanması, en az iki kademeleri doğrulama sistemlerinin kurulması gibi bir takım tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

  Şirketiniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun çalışmaması ve gerekli tedbirleri almaması halinde ağır idari para cezaları ile karşılaşacaktır.
  Şirketinizin Kanunla uyumlu hale getirilmesi için avukatınızdan hukuki danışmanlık almakta gecikmeyin.  Hukuki NET Güncel Haber

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun getirdiği yükümlülükler konulu yargıtay kararı ara
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun getirdiği yükümlülükler konulu hukuk haber
  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Feb 2020
  Nerede
  Eskişehir
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun getirdiği yükümlülükler


+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Whois Bilgileri ve Kişisel Verilerin Korunması !
  Merhaba, geçenlerde bir firma üstünden domain (alan adı) almak istedim. Üyelik bilgilerini girerken her firmada olduğu satın alma bölümünde fatura...
  Yazan: TekinTürk Forum: Fikri/Sınai Haklar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 15-01-2019, 00:58:17
 2. Kişisel verilerin korunması hakkının ihlali hk.
  Merhabalar, Bugün itibarı ile posta kutuma baktığımda Akbank'tan bir posta geldiğini gördüm. Herhalde bir bilgilendirme postası diye düşünürken...
  Yazan: brsarch Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 02-03-2018, 22:12:25
 3. Kişisel verilerin korunması
  Bir kamu kurumunda çalışırken başka bir kamu kurumuna nakil yoluyla geçiş yapmam söz konusu. çalıştığım kurumda yapılan güvenlik soruşturmasına...
  Yazan: barisbaran Forum: Anayasa Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 30-01-2011, 22:14:27
 4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu...
  Yazan: Av.Selin Çam Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 30-01-2011, 22:09:22
 5. Facebook - Kişisel Verilerin Korunması
  Son 3-4 aydır ülkemizde bir Facebook çılgınlığıdır gidiyor. Daha öncelerde bir çok örneği ile karşılaştığımız bu tip sitelerden yalnızca birisi olan...
  Yazan: Av.Emrah Yavuzcan Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 26
  Son İleti: 23-02-2008, 14:43:19

Bu sayfada bulunan kavramlar:

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


2022 tarihli Hukuk Blog |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.